Czyszczenie hydrodynamiczne a branża budowlana

Czyszczenie hydrodynamiczne

Proces czyszczenia hydrodynamicznego w założeniu jest prosty i opiera się na wykorzystaniu energii kinetycznej wody.

W ten sposób obrabia się, bądź ewentualnie usuwa, wybrany materiał, bądź określoną powierzchnię. Prostota całego procesu sprawia, że metoda ta jest wykorzystywana w praktycznie wszystkich branżach, począwszy od budownictwa, aż po obróbkę metali.

Czyszczenie hydrodynamiczne – podstawowe aspekty procesu

Podczas czyszczenia hydrodynamicznego stosuje się – oprócz wody – różne rodzaje składników czynnych. Co prawda w standardowym procesie czyszczenia mechanicznego wykorzystywana jest zwykła, zimna woda (doskonale usuwa np. sole pierwiastków łatwo rozpuszczalnych), ale już przy powierzchniach tłustych, znacznie skuteczniejsze jest wykorzystywanie wody gorącej.

W niektórych przypadkach konieczne jest zastosowanie dodatkowych reagentów o specyficznej, powierzchniowo czynnej charakterystyce. Dzięki temu proces czyszczenia hydrodynamicznego można relatywnie przyspieszyć, zwłaszcza w przypadku powierzchni o złożonych pod względem chemicznym zabrudzeniach.

Zastosowanie czyszczenia hydrodynamicznego w budownictwie

Czyszczenie hydrodynamiczne ma wiele zastosowań w pracach budowlanych. Zwykle stosuje się je w przypadku:

– usuwania zabrudzeń bezpośrednio z powierzchni chropowatych, trudnych do oczyszczenia w inny sposób,
– usuwania starych warstw malarskich,
– odtłuszczania powierzchni i przygotowywania ich do nakładania kolejnych warstw ochronnych,
– czyszczenia konstrukcji metalowych z pozostałości zaprawy,
– obróbki betonu.

Czyszczenie hydrodynamiczne a ciśnienie wody

Ze względu na łatwą modyfikację dość istotnego parametru, jakim z pewnością jest ciśnienie wody i jej siła kinetyczna, proces czyszczenia hydrodynamicznego może być wykorzystywany do różnych celów.

1. Ciśnienie wody wynoszące około 340 bar, całkowicie wystarcza do usuwania pyłu, błota, soli rozpuszczalnych a także – do oczyszczania elewacji, dachów i pomalowanych konstrukcji.

2. Ciśnienie wody mieszczące się w granicach 340 – 700 bar, pozwala na efektywne usuwanie tzw. mleczka cementowego, przygotowanie betonu do obróbki mechanicznej (tzw. reprofilacja) a także – na oczyszczanie nawierzchni dróg i parkingów (np. z wcześniejszych warstw farby).

3. Ciśnienie wody mieszczące się w granicach 700 – 1700 bar, daje możliwość skutecznego oczyszczania elementów stalowych (np. ze zbędnych produktów korozji), a także – powierzchni asfaltowych z pozostałości po intensywnym i gwałtownym hamowaniu.

4. Ciśnienie wody o wartości ponad 1700 bar, bez problemu wystarczy do usunięcia grubych powłok ochronnych i cięcia powierzchni betonowych. Tak duże ciśnienie jest również wykorzystywane podczas dokładnego i specjalistycznego usuwania zabrudzeń z powierzchni konstrukcji stalowych.

Podsumowując, zastosowanie wody w procesie oczyszczania instalacji budowlanych jest bardzo szerokie i zależne od ciśnienia i składu chemicznego środka czyszczącego. Pod tym względem, jest to jedna z najlepszych metod usuwania zbędnych zabrudzeń o bardzo wytrzymałej strukturze.

Artykuł na podstawie materiałów ze strony buchen.pl