Dodatek energetyczny – kwoty, procedury, formalności, wnioski

Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny – kwoty, procedury, formalności, wnioski

W odpowiedzi na rekordowo wysokie ceny nośników energii rząd wprowadził mechanizm dopłat do niektórych paliw. Ponieważ pojawia się w związku z tym wiele pytań, warto je zebrać i usystematyzować, co czynimy w poniższym artykule. Dowiedz się więcej na temat kwot, procedur, formalności i wniosków obowiązujących w przypadku dodatku energetycznego.

Dla kogo dodatek energetyczny

Przepisy ustanawiające mechanizm przyznawania dodatku energetycznego weszły w życie 21 września 2022 r. Warto przy tym wspomnieć, że omawiany dodatek energetyczny jest odrębny wobec dodatku węglowego i dotyczy gospodarstw domowych ogrzewających swoje nieruchomości innymi paliwami niż właśnie „czarne złoto”. W takim razie do kogo jest skierowana ta dopłata? Otóż krąg potencjalnych beneficjentów obejmuje gospodarstwa domowe, które korzystają z kotłów zasilanych:

  • drewnem,
  • pelletem drzewnym,
  • biomasą,
  • LPG,
  • olejem opałowym.

Jeszcze raz powtórzmy: dodatek energetyczny nie odnosi się do gospodarstw domowych ogrzewających budynki węglem lub prądem, bo dla nich zostały stworzone odrębne programy. Tym samym rząd objął dotacjami wszystkie typy źródeł ciepła, które swoją drogą powoli stają się towarem luksusem, a coraz więcej osób zaciąga pożyczki z myślą o ich zakupie, np. na stronie https://sowafinansowa.pl/ranking-pozyczek-500-zl/.

Kwota

W jakich kwotach przyznawany jest dodatek energetyczny? To zależy od rodzaju paliwa, z którego korzysta gospodarstwo domowe. Mianowicie na największą kwotę 3000 zł mogą liczyć mieszkańcy nieruchomości ogrzewanych biomasą bądź pelletem drzewnym, podczas gdy dla oleju opałowego dodatek maleje do 2000 zł. W przypadku używania drewna kawałkowanego przysługuje 1000 zł, a właściciele domów wyposażonych w instalację CO zasilaną LPG otrzymają 500 zł. We wniosku należy zgodnie z prawdą wskazać, z którego źródła ciepła korzysta gospodarstwo domowe.

Formalności

Jeśli chodzi o procedury, pieniądze są przyznawane wyłącznie jeden raz na wskazany adres, nawet jeśli z danego źródła ciepła korzysta wiele rodzin. Warunkiem koniecznym, który trzeba spełnić, aby otrzymać dodatek energetyczny, jest wpisanie budynku do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), przy czym wpis musi być dokonany najpóźniej 11 sierpnia 2022 r. Gospodarstwa domowe, które znalazły się w rejestrze po tej dacie lub w ogóle są w nim nieobecne, nie mają prawa do otrzymania dodatku energetycznego. Ten warunek ma na celu uniknięcie wyłudzania dodatku i wpisywania się do bazy CEEB tylko po to, żeby złożyć wniosek o zapomogę.

Wypełniony w prawidłowy sposób wniosek należy zanieść lub wysłać do urzędu gminy właściwej dla miejsca zamieszkania. Złożenie oznacza zgodę na weryfikację prawdziwości znajdujących się w nim informacji. Trzeba mieć świadomość, że urzędnicy mogą sprawdzać, czy rzeczywiście pod danym adresem wykorzystywane jest wskazane w dokumentacji źródło ciepła. Poświadczanie nieprawdy może się wiązać nie tylko z odmową wypłacenia dodatku energetycznego, ale też z odpowiedzialnością karną, włącznie z karą pozbawienia wolności.

Choć dodatek energetyczny może być pewnym wsparciem finansowym w trakcie sezonu grzewczego, to kwoty przyznawane w jego ramach są na tyle niskie, że nie wystarczą na zaspokojenie potrzeb większości gospodarstw domowych. Konieczne jest głębsze sięgnięcie do portfela z myślą o zapewnieniu sobie komfortowej temperatury w domu. Gdy środków zaczyna brakować, można się wspomóc pożyczką znalezioną w serwisie https://sowafinansowa.pl/.