Domowa przepompownia ścieków – co musisz wiedzieć jako laik

Domowa przepompownia ścieków

Domowa przepompownia ścieków funkcjonuje pod wieloma nazwami alternatywnymi: jako przepompownia kompaktowa, zagrodowa, albo urządzenie zbiorniczo-tłoczne.

Tego rodzaju mechanizm budowany jest w odległości od 5 do 10 m poza budynkiem mieszkalnym/użytkowym. Wyposażony jest w pompę: pojedynczą w przypadku domów jednorodzinnych i podwójną, gdy sprawa dotyczy domów wielorodzinnych oraz obiektów przestrzeni publicznej. Przepompownie mają średnią głębokość wynoszącą ok. 200 cm.

Informacje ogólne

W najprostszym ujęciu domowa przepompownia jest zbiornikiem, który podłączony zostaje do naszej kanalizacji. Ścieki z toalety oraz odpływów są pompowane automatycznie, za sprawą odpowiednich mechanizmów. Urządzenie zbiorniczo-tłoczne instalowane jest w sytuacjach, gdy ścieki nie chcą się spłukać, bo mają „pod górkę” – kiedy położenie budynku jest niekorzystne dla systemu kanalizacyjnego. Dzięki domowej przepompowni można więc „oszukać” grawitację i podstawowe prawa fizyki. Substancje, jakie mogą być odprowadzane przez system grawitacyjno-ciśnieniowy to: brudna woda z ubikacji, fekalia, woda pochodząca z pralek, wanien lub pryszniców, woda z piaskiem, woda z ciałami włóknistymi.

Projekt przepompowni ścieków – podstawy

Zaprojektowanie przydomowej pompowni wiąże się z pewnym wyzwaniem – wszystko musi być bowiem dopięte na ostatni guzik. Projektant powinien przeanalizować dostępne elementy budowlane i odnaleźć takie, które najlepiej sprawdzą się na jego gruncie. Mowa tu o właściwych pompach ściekowych, rozdzielni zasilająco-sterującej i armaturze zaporowej. Sprawne oczyszczanie będzie możliwe dopiero, gdy powstanie odpowiedni układ przepływu – tzw. zbiornik retencyjny. Kolejne podzespoły będą poprawnie pracować tylko wówczas, gdy zostaną prawidłowo zainstalowane. Analiza parametrów wyjściowych ma być uważna i skrupulatna.

Przy doborze instalacji projektant musi wziąć pod uwagę takie kwestie, jak skład chemiczny, konsystencja i temperatura ścieków. Przepompownia powinna zostać umiejscowiona tak, aby nikomu nie zawadzała. Jeśli będzie bezpośrednio graniczyła z domem mieszkalnym lub posesją działkową, pozbawiony komfortu sąsiad ma prawo wystąpić na drogę sądową.

Cena przepompowni

Nie istnieje jednolita cena projektu i budowy. W zależności od położenia przepompowni i komplikacji gruntowych, kwota, jaką wyłożymy na urządzenie zbiorniczo-tłoczne, może sięgać od 2 000 do nawet 15 000 złotych. Niektóre komponenty pompowni będą okazyjne cenowo, a inne nie – nie należy jednak szukać najtańszych materiałów, bo konstrukcja okaże się wadliwa. Popularnym i atrakcyjnym dla portfela produktem, wykorzystywanym w budowie, są zbiorniki PEHD, które gwarantują pompowni szczelność i wytrzymałość. Materiały zakupione na wyprzedaży mają tendencję do prędkiego rozkładu i szybko się niszczą. Warto też zaznaczyć, że elementy droższe będą wymagały większego nakładu pracy przy budowie.

Ceny domowych przepompowni ścieków nie są małe, ale jeszcze droższe okazują się pompownie sieciowe. Ich zamontowanie wynosi od 20 000 złotych wzwyż.

fot. Kessel