Świetlik dachowy w domu – co warto wiedzieć?

Świetlik dachowy w domu

Świetliki dachowe to doskonały sposób na doświetlenie powierzchni światłem naturalnym, wzmocnionym i rozproszonym przez nowoczesne materiały, dzięki którym wnętrze nabiera swoistego klimatu i jest przyjazne dla oczu a tym samym dla psychiki człowieka.

Kształt dachu i jego pokrycie

Obecnie nie ma znaczenia jaki kształt dachu ma nasz dom. Istnieją świetliki, które mogą być zamontowane nawet w pionowych ścianach. Także pokrycie dachu ma tylko znaczenie techniczne, ponieważ inny będzie kołnierz świetlika dla dachu pokrytego dachówką ceramiczną a inny dla dachów pokrytych blachodachówką czy papą.

Najważniejszą informacją dla osób, które chcą skorzystać z dodatkowego doświetlenia świetlikiem dachowym, jest współczynnik przenikania ciepła świetlika oraz materiał z jakiego go wykonano.

Właściwości cieplne świetlików dachowych

Nowoczesne świetliki dachowe wykonane z poliwęglanu charakteryzują się mniejszą stratą ciepła i większą izolacyjnością. Dzięki zastosowaniu komorowych płyt poliwęglanowych uzyskuje się ponad 2,5 raza lepszy współczynnik przenikania ciepła niż w świetlikach starego typu wykonanych z szyb zbrojonych.

Współczynnik przenikania ciepła

Przenikalność cieplna to nic innego jak pomiar ile ciepła (oznaczanego symbolem W) przepływa przez powierzchnię przegrody (świetlika) na 1 m2, jeżeli po obu stronach przegrody panuje różnica temperatury 1 Kelwina. ( wzór U = 1/R)

Obecnie dla dachów określono maksymalną wartość współczynnika U na poziomie maksymalnie 0,18 W/m2K. Jednak należy zauważyć, że od 2021 roku mają obowiązywać nowe normy i współczynnik przenikalności cieplnej dla dachów nie będzie mógł być wyższy niż 0,15 W/(m2K).

Do świetlików dachowych odnosi się Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z rozporządzeniem świetliki dachowe, nazywane również pasmami świetlnymi, muszą spełniać normę PN-EN 14963:2006 („ciągłe naświetlenia z tworzywa”) lub PN-EN 1873 (dotyczy „pojedynczych świetlików dachowych z tworzywa sztucznego”). Załącznik nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia dotyczy wymagań izolacyjności cieplnej. Zostały one wyrażone w poniższej tabeli.

Odporność ogniowa

Warto wspomnieć, że świetliki jako element dachu powinny posiadać odpowiednią odporność ogniową. Przepisy dotyczą co prawda świetlików umieszczonych na dachach o wielkości minimum 1000 metrów, jednak dobrze jest sprawdzić przed zakupem czy wybrany przez nas materiał jest bezpieczny w użytkowaniu. Najłatwiej zastosować tu tabelę zamieszczoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Wystarczy sprawdzić jaką klasę ogniową ma nasz świetlik i przeczytać informacje zamieszczone w tabeli powyżej.

Materiały, z których wykonywane są świetliki dachowe

Do wyboru mamy aż 4 opcje. Każda ma wady i zalety. Im większa odporność materiału, mniejszy współczynnik przenikania ciepła i lepsza klasa odporności ogniowej – tym większa cena świetlika.

Poliwęglan lity profilowany

To materiał najtrwalszy, charakteryzujący się największą odpornością na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie UV. Gwarancja na płyty profilowane z poliwęglanu zapewnia, że: „produkt nie utraci więcej niż 6% przepuszczalności światła przez okres 10 lat od dnia rozpoczęcia użytkowania” oraz że „produkt nie wykaże zmiany w żółknięciu o więcej niż 10 jednostek delta w przypadku produktu w kolorze bezbarwnym i 15 jednostek delta w przypadku produktów o kolorach opal i dyfuzyjnych przez okres 10 lat od dnia rozpoczęcia użytkowania”; Co istotne w polskich warunkach, świetliki wykonane z poliwęglanu litego profilowanego są również odporne na większość opadów takich jak grad. Wytrzymują uderzenia gradu o średnicy do 25 mm, osiągających prędkość do 20 m/s. Poliwęglan lity profilowany odznacza się też szerokim zakresem tolerowanych temperatur – od -40 0 C aż do +100 0C, co w naszych warunkach klimatycznych jest optymalnym rozwiązaniem.

Poliwęglan komorowy

Poliwęglan komorowy stosowany jest przede wszystkim na dachach wykonanych z płyt warstwowych, w których jest elementem całego zestawu. Nie zaleca się stosowana tego rozwiązania w innych przypadkach, ponieważ montaż świetlika wykonanego z poliwęglanu komorowego na dachu innym niż warstwowy wymaga użycia cokołu. Niestety przy łączeniu materiałów często występują błędy montażowe co rzutuje na utratę ciepła i powoduje częste reklamacje klientów.

Profilowany poliester wzmocniony włóknem szklanym

Jest dużo tańszym materiałem niż poliwęglan lity profilowany, jednak jego wadą jest słabsza odporność na starzenie, czyli utratę przejrzystości w wyniku oddziaływania promieniowania UV. To wymusza wymianę świetlika co kilka lat.

PVC profilowany

PVC profilowany odznacza się nieco gorszymi parametrami niż poliwęglan lity profilowany, jednak można go zastosować licząc się z tym, że przy szczególnie gwałtownych opadach gradu może popękać. Także szczególnie wysokie, letnie temperatury mogą mu zaszkodzić. Jego wytrzymałość na temperaturę jest gwarantowana do 70 st. C. Przy wyższych temperaturach, jakie mogą pojawić się pod wpływem nasłonecznienia i rozgrzania materiału, pvc profilowany ulega zniekształceniu.

Więcej informacji na temat świetlików dachowych znajdą Państwo na stronie: https://www.ermont.com.pl/swietliki-dachow.

Bibliografia:

Przemysław Kasza PRZEGLĄD ROZWIĄZAŃ ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Artykuł sponsorowany