Jest z nami już od ponad 20 lat. Jak w tym czasie ewoluowała wyszukiwarka KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy, to — pod wieloma względami — innowacyjna, świetnie zoptymalizowana usługa, która zapewnia nam dostęp do wielu cennych informacji. Jak na przestrzeni lat zmieniała się baza? Czy każdy z nas może skorzystać ze zgromadzonych tam informacji?

Co trzeba wiedzieć o Krajowym Rejestrze Sądowym?

Warto zwrócić uwagę na to, że baza — w przeciwieństwie do takich zbiorów, jak REGON, czy NIP — nie była budowana od zera. Ustawodawca słusznie zauważył, że sporo użytecznych danych znajduje się np. w Rejestrze Handlowym, RPP (Rejestrze Przedsiębiorstw Państwowych) czy w bazie danych dedykowanej fundacjom i stowarzyszeniom.

Uznano więc, że o wiele prościej będzie zintegrować te wszystkie dane w ramach KRS-u, niż na nowo pozyskiwać te informacje. Jednocześnie, po zakończeniu budowania bazy, stare rejestry zostały wygaszone, aby nie zachodziło ryzyko dublowania się informacji.

Nadrzędnym aktem prawnym, który umocował Krajowy Rejestr Sądowy w polskim porządku prawnym, jest Ustawa o KRS z 20 sierpnia 1997 roku. Zbiór został uruchomiony i udostępniony ponad trzy lata później. Pierwsi zainteresowani mogli skorzystać z niego od 1 stycznia 2001 roku.

Początkowo, by uzyskać prawnie wiążący odpis, trzeba było udać się do Sądu Rejonowego z odpowiednią właściwością. Ministerstwo Sprawiedliwości wytypowało 21 takich placówek w Polsce. Co warto odnotować, co najmniej jeden taki Sąd wciąż działa w każdym województwie w kraju.

Ogromna zmiana jakościowa w funkcjonowaniu bazy pojawiła się w 2012 roku, kiedy to usługa została udostępniona przez sieć. Zbiór został zdigitalizowany, dzięki czemu dziś każdy z nas może skorzystać z wyszukiwarki KRS: https://aleo.com/pl/funkcje/baza-firm/wyszukiwarka-krs.

Jakie dane znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym?

KRS składa się z trzech rejestrów, z których najnowszy — dłużników niewypłacalnych — został dodany w grudniu 2020 roku. Ustawodawca zdecydował się na dodanie tych informacji, by zapewnić właścicielom działalności gospodarczych większą ochronę przed związaniem się np. z niewypłacalnymi kontrahentami.

Każdy rejestr podzielony jest na działy tematyczne, które nieco różnią się strukturą. Najwięcej cennych informacji, które mogą pomóc nam przeanalizować kondycję finansową podmiotu, skrywa rejestr firm oraz stowarzyszeń.

W Krajowym Rejestrze Sądowym znajdziemy m.in. dane teleadresowe, jak i informacje o rodzaju wykonywanej działalności. Co ciekawe, jeśli podmiot powstał z połączenia kilku innych firm, to dzięki KRS można szybko prześledzić ten proces, a nawet dotrzeć do archiwalnych numerów NIP tych firm.

Jeśli analizowana przez nas działalność to np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to dzięki KRS zapoznamy się też z informacjami statutowymi. W takich usługach, jak ALEO.com, sprawdzimy też bilanse roczne przedsiębiorstw.

Ogromnym atutem Krajowego Rejestru Sądowego są zgromadzone dane o terminowym opłacaniu składek i zobowiązań podatkowych. Analiza tych informacji może dać nam cenną wiedzę o tym, czy firma należycie wywiązuje się na tym polu ze wszystkich swoich zobowiązań.

Gdy analizujemy wybraną działalność pod kątem jej sytuacji ekonomicznej, to szczególną uwagę powinniśmy skierować na działy V i VI. Jeśli przedsiębiorstwo ma ustanowiony zarząd komisaryczny lub syndyka, to właśnie tam znajdziemy szczegółowe informacje na ten temat.

Analizując dane z niedawno dodanego rejestru dłużników, szybko ustalimy m.in. osoby, które zalegają z opłacaniem alimentów przez co najmniej pół roku. W podobny sposób uzyskamy informacje o osobach, którym Sąd Upadłościowy zabronił wykonywania działalności na własny rachunek.

Jak dodać wpis w bazie KRS?

Kolejna duża zmiana, która mocno wpłynęła na funkcjonowanie Krajowego Rejestru Sądowego, pojawiła się w polskim porządku prawnym w 2021 roku. Na mocy znowelizowanych aktów prawnych, od 1 lipca 2021, wnioski o wpis można składać tylko w formie elektronicznej.

Można je złożyć poprzez:

  • poprzez Portal Rejestrów Sądowych (gdy akt założycielski zawarto u notariusza),
  • w systemie S24 (dla umów zawartych z wykorzystaniem tej platformy).

Warto wiedzieć też o tym, że zarówno odpis elektroniczny, jak i tradycyjny, ”papierowy” dokument wydany przez Sąd Rejonowy z odpowiednią właściwością, jest ważny z punktu widzenia prawa. Nie trzeba więc stać w kolejkach i czekać na odpis — można samodzielnie wygenerować go przez internet.

artykuł sponsorowany