Przepisy przej┼Ťciowe i ko┼äcowe

Prezentujemy Pa┼ästwu tekst ustawy Prawo budowlane.Ten dokument pochodzi z dnia 31.03. 2015 i jest aktualny. Wszelkie zmiany b─Ödziemy odnotowywa─ç na bie┼╝─ůco.

Rozdział 11
Przepisy przej┼Ťciowe i ko┼äcowe

Art. 103. 1. Do spraw wszcz─Ötych przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, a niezako┼äczonych decyzj─ů ostateczn─ů, stosuje si─Ö przepisy ustawy, z zastrze┼╝eniem ust. 2.
2. Przepisu art. 48 nie stosuje si─Ö do obiekt├│w, kt├│rych budowa zosta┼éa zako┼äczona przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy lub w stosunku do kt├│rych przed tym dniem zosta┼éo wszcz─Öte post─Öpowanie administracyjne. Do takich obiekt├│w stosuje si─Ö przepisy dotychczasowe.
3. W┼éa┼Ťciwo┼Ť─ç organ├│w do za┼éatwiania spraw, o kt├│rych mowa w ust. 1, okre┼Ťla si─Ö na podstawie przepis├│w ustawy.
Art. 104. Osoby, kt├│re, przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, uzyska┼éy uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pe┼énienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj─ů uprawnienia do pe┼énienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Art. 105. 1. Decyzje o dopuszczeniu do powszechnego stosowania w budownictwie nowych materia┼é├│w budowlanych, wydane przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, pozostaj─ů w mocy w dotychczasowym zakresie.
2. (pomini─Öty).
Art. 106. (pomini─Öty).
Art. 107. 1. Traci moc ustawa z dnia 24 pa┼║dziernika 1974 r. ÔÇô Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198), z zastrze┼╝eniem art. 103 ust. 2.
2. (pomini─Öty).
Art. 108. Ustawa wchodzi w ┼╝ycie z dniem 1 stycznia 1995 r.