Kurtyny powietrzne

kurtyny powietrzne

Kurtyny powietrzne pełnią rolę dodatkowych ,,drzwi’’, przy wejściach do budynków. Można je spotkać wchodząc do supermarketu zimą – przekraczając próg sklepu czuć ścianę ciepłego powietrza, które odizolowuje temperaturę na dworze, od tej panującej wewnątrz. Za ten efekt odpowiedzialne jest urządzenie zamontowane nad drzwiami wejściowymi, które kieruje w dół strumień ciepłego powietrza. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć koszty energii zużywanej na ogrzewanie, a także uchroni pracujący personel przed wahaniami powietrza, np. na hali produkcyjnej.

Budowa i zasada działania kurtyny powietrznej

Kurtyna powietrzna zbudowana jest z kratki nawiewnej, kratki wywiewnej oraz wentylatora zasilanego silnikiem elektrycznym, które są zamknięte w obudowie ze stali nierdzewnej, bądź z blachy galwanizowanej, która została polakierowana proszkowo. Wentylatorów są trzy rodzaje: poprzeczne, o dość małym zasięgu, promieniowe o silnym podmuchu i osiowe charakteryzujące się najlepszą wydajnością i zasięgiem podmuchu. Dodatkowo, jeśli kurtyna ma wyrzucać ciepłe powietrze, może być wyposażona w element grzewczy.

Zasada działania jest dość prosta – strumień powietrza wytworzony przez wentylator płynie przez szczelinę nawiewną, która odpowiednio je ukierunkowuje i przyspiesza jego pęd, wypuszczając w postaci cienkiej smugi pionowo w dół, wzdłuż drzwi.

Jakie są rodzaje kurtyn powietrznych ?

Można je podzielić na trzy sposoby, pierwszy ze względu na rodzaj wydmuchiwanego powietrza – na ciepłe lub zimne, ze względu na sposób zamontowania na pionowe i poziome oraz ze względu na rodzaj użytych elementów grzewczych na wodne i elektryczne.

Ciepłe jak sama nazwa mówi, mają za zadanie wydmuchiwać ciepłe powietrze i są najczęściej stosowane w garażach, sklepach, bankach, restauracjach, teatrach, urzędach w celu uniknięcia wyziębienia pomieszczeń, co zdecydowanie zmniejsza koszty ogrzewania. Zimne zaś znajdują zastosowanie w różnego rodzaju chłodniach, czy też innych pomieszczeniach, gdzie musi panować niska temperatura, aby nie doszło do dużych strat w produktach, np. przechowywanej żywności.

Poziome kurtyny powietrzne są montowane nad drzwiami i najczęściej nie zwracają niczyjej uwagi, a więc nie zaburzają estetyki wnętrza. Pionowe zaś, są często stosowane w butikach, małych sklepikach, stojąc po obu stronach od wejścia. Wyglądają jak nowoczesne klimatyzatory, które zazwyczaj wkomponowują się w wystrój wnętrza i zwłaszcza zimą przyciągają klientów swoim ciepłem.

Kurtyny powietrzne z wymiennikiem wodnym, gdzie za źródło ciepła odpowiada nagrzana woda cieszą się mniejszą popularnością niż elektryczne, gdyż ich montaż jest nieco bardziej skomplikowany. Mogą być zainstalowane wyłącznie tam, gdzie będzie możliwa ich współpraca z instalacją centralnego ogrzewania.  W elektrycznych mamy do czynienia z nagrzewnicą elektryczną, której moc działania można regulować, co też ułatwia użytkowanie.

Jak dobrać odpowiednią kurtynę powietrzną ?

Przed zakupem tego urządzenia trzeba wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii. Odpowiedni dobór i parametry zagwarantują maksymalną oszczędność na ogrzewaniu. Przede wszystkim, istotna jest prędkość wylotowa z kurtyny oraz prędkość, którą uzyskamy przy podłożu, gdyż nie może ona być mniejsza niż 2m/s. Kolejną kwestią jest wysokość i szerokość drzwi wejściowych, przy których chcemy ją zamontować, ponieważ kurtyna powinna być od nich szersza.

Te parametry pozwolą oszacować przewidywane koszty zakupu tego urządzenia. Należy pamiętać, że większy wydatek, który będzie związany z wysoką jakością produktu zmaksymalizuje skuteczność kurtyny powietrznej. Oprócz tych kwestii, ważne jest wzięcie pod uwagę różnicy temperatur w środku i na zewnątrz, warunków ciśnieniowych (np. wysokość budynku, siła wiatru) oraz przeznaczenie miejsca, gdzie zamierzone jest zainstalowanie kurtyny powietrznej, ze względu na hałas, który emituje. Warto także wiedzieć, że najczęstszą przyczyną braku wydajności tego urządzenia jest błąd w montażu, a więc dobrze jest skonsultować przebieg tego procesu ze specjalistą.