Masz mieszkanie lub dom? Pamiętaj o ubezpieczeniu

Zakres ubezpieczenia nieruchomości

Szukasz ubezpieczenia mieszkania lub domu? Liczba ofert na rynku powoduje, że nie wiesz, na którą z nich się zdecydować? Ważnym punktem poszukiwań powinno być porównywanie ze sobą ofert różnych ubezpieczycieli. Pod uwagę należy wziąć kilka istotnych czynników. Jednym z nich jest zakres ochrony. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie,  w przypadku jakich zdarzeń będziemy potrzebować wsparcia finansowego i co właściwie chcemy objąć ochroną?

Zakres ubezpieczenia nieruchomości

Lista zdarzeń losowych, które może obejmować polisa ubezpieczenia mieszkania czy też domu jest długa. W jakich sytuacjach może przydać się polisa? Poniżej wymieniamy kilka najpopularniejszych zdarzeń:

 • powódź
 • katastrofa budowlana
 • przepięcie w urządzeniach elektrycznych
 • skutek aktów wandalizmu
 • zalanie
 • zamarznięcie wody w instalacji hydraulicznej
 • uszkodzenia w wyniku pojawienia się dymu i sadzy
 • efekt działania fali uderzeniowej
 • uszkodzenia w wyniku wystąpienia lawiny
 • uszkodzenia z powodu opadu gradu czy śniegu
 • upadek statku powietrznego lub jego przymusowe lądowanie
 • uderzenie pojazdu w budynek
 • osunięcie się ziemi (także trzęsienie ziemi)
 • upadek drzewa
 • akty terroru
 • kradzież z włamaniem i rabunek.

Część z powyższych ryzyk może wchodzić w podstawowy zakres ochrony polisy ubezpieczenia mieszkania. Inne mogą być opcją dodatkową. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z ofertą konkretnego towarzystwa ubezpieczeń i sprawdzenie Ogólnych Warunków Ubezpieczeniowych. Znajdziesz je np. na stronie: https://www.compensa.pl/ubezpieczenie/compensa-rodzina/.

W jakich sytuacjach przyda się OC w życiu prywatnym?

Na przykład w przypadku zalania mieszkania sąsiadów z Twojej winy, wystąpienia pożaru w budynku, którego źródło jest w Twoim mieszkaniu czy szkody wyrządzonej osobie trzeciej lub jej mieniu przez Ciebie, Twoje dziecko lub zwierzę domowe. W każdym z tych zdarzeń musielibyśmy liczyć się z dużymi kosztami rekompensaty za zniszczenia mieszkania sąsiadów. Posiadając OC w życiu prywatnym zyskujesz niezbędne wsparcie finansowe na pokrycie wyrządzonych szkód.

Na ile lat zawieramy polisę ubezpieczenia mieszkania?     

Wszystko zależy od oferty danego towarzystwa ubezpieczeń. Na rynku są dostępne oferty ubezpieczenia mieszkania na 12 miesięcy lub na 3 lata. Warto zwrócić uwagę na ewentualne zniżki i możliwość opłaty w ratach lub z góry za cały okres trwania polisy. W tym drugim przypadku jest zazwyczaj przewidziana pewna ulga. Dlatego tak istotne jest dokładne zapoznanie się z ofertą i dopytanie agenta ubezpieczeniowego o wszystkie te elementy. Przed podjęciem decyzji o zawarciu polisy ważne jest dokładne zapoznanie się z zakresem ochrony, sprawdzenie wyłączeń, opcji dodatkowych i zestawienie tych wszystkich informacji z wysokością składki.