Najczęściej popełniane błędy podczas projektowania hali

Projektowanie hal stalowych to proces wymagający znajomości norm budowlanych, wiedzy o tym, jakich materiałów konstrukcyjnych użyć, by inwestycje były wytrzymałe przez wiele lat, bezpieczne i funkcjonalne dla inwestorów i użytkowników. Restrykcyjne wymogi spełniają nowoczesne i funkcjonale hale przemysłowe, budowlane i stalowe firmy Borga. To producent hal stalowych, dla którego priorytetem w budownictwie jest prostota, wspomniana funkcjonalność konstrukcji, łatwość ich późniejszej rozbudowy, a także jakość komponentów budowlanych wykorzystanych do budowy hali.

Jakie są najczęstsze błędy dotyczące projektowania hal stalowych?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w budownictwie jest niewłaściwe skoordynowanie konstrukcji stalowej z projektem dot. konstrukcji żelbetowej danego obiektu. To m.in.:

  • nieuwzględnienie odpowiednich tolerancji dla elementów stalowych konstrukcji;
  • niewłaściwe rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych, które mogą wstrzymywać dalsze prace lub je uniemożliwiać;
  • brak odpowiedniego rozplanowania przerw, które są niezbędne do prac budowlanych i montażowych;
  • niewłaściwa interpretacja przepisów budowlanych i zaleceń dot. norm budowlanych i wszelkie odstępstwa od nich w projektach budowlanych.

Podczas budowania hal jednym z najczęstszych problemów jest również nieprzywiązywanie należytej uwagi do wyboru np. zastępowanie śrub sprężających zwykłymi lub niedokładne oszacowanie długości śrub, które mają znaczenie dla wytrzymałości konstrukcji budowlanych. Na etapie projektowania hal błędem są nienależycie wykonane rysunki montażowe czy źle określona kolejność prac montażowych dla budowy danego obiektu.

Następnym błędem jest niewłaściwa interpretacja warunków dotyczących wód gruntowych, niezbędnych przyłączy w nowo wybudowanych lub modernizowanych obiektach. To również błędy obliczeniowe, w wyniku których jest źle postawiona konstrukcja lub niewłaściwe wyliczenia dla osiadania danego budynku.

Jakie błędy jeszcze mają niekorzystny wpływ na wytrzymałość konstrukcji stalowych? To również wszelkie nieprawidłowości na etapie projektowania, które mogą skutkować niestabilnością konstrukcji, lub źle obliczone wartości do przygotowania fundamentów.

To również błędy wynikające ze złej lub niewłaściwej interpretacji stanu danego budynku, np. modernizowanego lub rozbudowywanego, nieodpowiedni dobór materiałów konstrukcyjnych do danego obiektu lub nieusunięcie starych instalacji z modernizowanych budynków, które nie są uwzględnione w aktualnym planie projektowym.

Do grona najczęściej popełnianych błędów można zaliczyć również te, które wynikają z niewłaściwego doboru technologii do budowanego obiektu i wyboru nieodpowiednich materiałów konstrukcyjnych, a także złą organizację procesów wewnętrznych w firmach budowlanych. To również nieprawidłowości będące skutkiem nieuwzględnienia opinii ekspertów dla danego obiektu, które często mają miejsce w przypadku budowy podobnych do siebie inwestycji.

Hale stalowe

O czym należy pamiętać podczas budowy hal stalowych? 

Najbardziej istotny w budowie hal stalowych jest starannie opracowany projekt architektoniczny, który uwzględnia nie tylko wszelkie wymagania inwestora, ale również jest pełen dobrych obliczeń.

Dlaczego to tak istotne? Ponieważ błędy obliczeniowe na etapie budowy mogą powodować nieodwracalne skutki i zaważyć na bezpieczeństwie konstrukcji. Należy również zwrócić uwagę na jakość komponentów budowlanych zastosowanych w projekcie, np. profili zimnogiętych, materiałów izolacyjnych, grubości blach i elementów wzmacniających konstrukcję.

Często popełnianymi błędami są te dotyczące projektu, jak nieodpowiednio określone obciążenia dla danego rodzaju hali, w wyniku których można ona nie zostać dopuszczona do użytku ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa. Równie istotnym błędem jest nieodpowiednia współpraca elementów konstrukcyjnych, które mogą skutkować nadmiernym ich wysłużeniem lub niewystarczającą wytrzymałością.

Hale stalowe wymagają nie tylko znajomości potrzeb klienta, ale przede wszystkim wiedzy o tym, z jakich rozwiązań skorzystać, by dana inwestycja spełniała wszelkie normy budowlane i służyła przez wiele lat.

Chcesz zainwestować we własną halę lub dowiedzieć się więcej o technologiach budowania hal stalowych? Sprawdź, jak może Ci pomóc współpraca z firmą Borga.

Jak powstają hale w firmie Borga?

Prefabrykowane hale stalowe w firmie Borga rozpoczynają się od przygotowania szczegółowego projektu architektonicznego i rozplanowaniu wszelkich niezbędnych maszyn na terenie obiektu. Budowa hal stalowych w firmie Borga to również określenie technologii i komponentów budowlanych dla danego rodzaju obiektu.

Hale stalowe w firmie Borga powstają z najwyższej jakości materiałów budowlanych, które powstają wyłącznie w polskich fabrykach firmy, a samą konstrukcję charakteryzują prostota i starannie opracowany prefabrykowany system. Na tym etapie są konsultowane wszelkie wymagania klienta, które są uwzględniane w projekcie.

Artykuł sponsorowany