Polskie zak艂ady Wienerberger z innowacjami dla zr贸wnowa偶onego budownictwa

Wienerberger

Wienerberger, 艣wiatowy lider w produkcji materia艂贸w ceramicznych, kontynuuje swoje zaanga偶owanie w realizacj臋 strategii zr贸wnowa偶onego rozwoju i redukcj臋 bezpo艣redniej emisji dwutlenku w臋gla, wprowadzaj膮c m.in. innowacje w swoich zak艂adach produkcyjnych w Polsce.

Firma koncentruje si臋 na wdra偶aniu nowatorskich rozwi膮za艅, kt贸re maj膮 na celu dekarbonizacj臋 procesu produkcji. W艣r贸d najwa偶niejszych inicjatyw znajduj膮 si臋 transformacja mieszanek stosowanych do produkcji ceramiki oraz projekty techniczne s艂u偶膮ce szeroko poj臋tej efektywno艣ci energetycznej.

Od blisko trzech lat Wienerberger realizuje wsp贸lny dla ca艂ej grupy Plan Zr贸wnowa偶onego Rozwoju, okre艣laj膮cy ambitne cele ESG dotycz膮ce dekarbonizacji, bior贸偶norodno艣ci czy gospodarki o obiegu zamkni臋tym, kt贸re na pierwszym etapie tego procesu firma chce zrealizowa膰 do ko艅ca 2030 roku. Obok d艂ugoterminowych za艂o偶e艅, takich jak osi膮gni臋cie neutralno艣ci klimatycznej do 2050 roku, Grupa uwzgl臋dni艂a w nim r贸wnie偶 kr贸tko- i 艣rednioterminowe plany do zrealizowania w zakresie ochrony 艣rodowiska dla wszystkich swoich zak艂ad贸w zlokalizowanych w Europie. Jednym z takich cel贸w jest ograniczenie emisji dwutlenku w臋gla o min. 15 proc. do 2023 roku w stosunku do 2020. By to osi膮gn膮膰 Wienerberger wprowadza liczne innowacje r贸wnie偶 w polskich zak艂adach produkcyjnych. Przyk艂adami takich inicjatyw s膮: transformacja mieszanek do produkcji cegie艂 oraz konsekwentna poprawa efektywno艣ci energetycznej we wszystkich fabrykach w Polsce, poprzez odzyskiwanie i redukcj臋 strat ciep艂a z urz膮dze艅, m.in. w贸zk贸w piecowych w Ole艣nicy i Paczkowie oraz izolacj臋 suszarni w Kupnie.

Dekarbonizacja mieszanek

Transformacja mieszanek do produkcji wyrob贸w ceramicznych to jeden z kluczowych element贸w dekarbonizacji produkcji w firmie Wienerberger. Ca艂y proces zmian rozpocz膮艂 si臋 w 2020 roku, a prace nad optymalizacj膮 planowane s膮 jeszcze na nast臋pnych kilka lat. Obecnie ju偶 ponad 30 proc. ca艂ej mieszanki stanowi膮 materia艂y pochodz膮ce z odzysku 鈥 w g艂贸wnej mierze neutralne emisyjnie trociny. Poprzez redukcj臋 w臋gla kopalnego w mieszankach do produkcji materia艂贸w ceramicznych, a tak偶e wykorzystanie biomasy, firma Wienerberger znacznie ograniczy艂a emisj臋 CO2. Co wi臋cej, dzi臋ki takim dzia艂aniom wspierany jest tak偶e udzia艂 surowc贸w z rynku wt贸rnego, co jest jednym z istotnych element贸w gospodarki obiegu zamkni臋tego. Trociny, kt贸re s膮 odpadem z procesu obr贸bki drewna, zamiast zosta膰 zutylizowane znajduj膮 zastosowanie w procesie powstawania pustak贸w, co przyczynia si臋 do ograniczenia wykorzystania zasob贸w naturalnych.

Nale偶y te偶 podkre艣li膰, i偶 Wienerberger k艂adzie du偶y nacisk na zachowanie najwy偶szych parametr贸w i wysokiej jako艣ci swoich produkt贸w, z kt贸rych marka Porotherm znana jest od lat.

鈥濿i臋ksza ilo艣膰 biomasy, kt贸r膮 wykorzystujemy w naszych mieszankach, przek艂ada si臋 na lepsz膮 poryzacj臋 materia艂u, co bezpo艣rednio wp艂ywa na w艂a艣ciwo艣ci termoizolacyjne i ograniczenie emisji CO2. Jednocze艣nie niezmienne pozostaj膮 takie cechy, jak trwa艂o艣膰 pustak贸w Porotherm i najwy偶sza jako艣膰 naszych produkt贸w. Dlatego z dum膮 mo偶emy powiedzie膰, 偶e nasza transformacja pomaga chroni膰 艣rodowisko, tworz膮c lepsze warunki dla budownictwa przysz艂o艣ci鈥 鈥 podkre艣la Jacek Wierus, Head of ESG Wienerberger Polska.

Odzysk ciep艂a

Wa偶nym elementem ca艂ej strategii ESG firmy s膮 r贸wnie偶 projekty techniczne oraz optymalizacja proces贸w produkcyjnych w zak艂adach nale偶膮cych do firmy Wienerberger. Dzi臋ki dzia艂aniom w ramach efektywno艣ci energetycznej zmniejsza si臋 zu偶ycie energii, przy jednoczesnej redukcji emisji dwutlenku w臋gla..

Jednym z przyk艂ad贸w takiej inicjatyw jest odzyskiwanie ciep艂a z w贸zk贸w piecowych w zak艂adach w Ole艣nicy i Paczkowie. Na czym polega ten proces?

Jednym z najwa偶niejszych etap贸w powstawania ceramicznych materia艂贸w budowlanych zapewniaj膮cych ich trwa艂o艣膰 jest proces wypalania cegie艂. Odpowiednio uformowane, wysuszone pustaki, trafiaj膮 do pieca na specjalnych w贸zkach, kt贸re pe艂ni膮 rol臋 platform transportowych. Tam pod wp艂ywem wysokiej temperatury, kt贸ra przekracza 900掳C w strefie wypa艂u pozostaj膮 do czasu uzyskania odpowiednich w艂a艣ciwo艣ci fizycznych. P贸藕niej nast臋puje roz艂adowanie wypalonych wyrob贸w z w贸zk贸w piecowych i przekierowanie cegie艂 do strefy paletowania oraz pakowania. Jednak, by ten ostatni etap produkcji by艂 mo偶liwy do zrealizowania, materia艂y ceramiczne powinny by膰 odpowiednio wystudzone, co stanowi du偶e wyzwanie ze wzgl臋du na warunki panuj膮ce w piecu. Dlatego Wienerberger zastosowa艂 g艂臋boko zoptymalizowane rozwi膮zanie, kt贸re pozwala nie tylko skutecznie sch艂odzi膰 ceg艂y opuszczaj膮ce stref臋 wypa艂u, ale r贸wnie偶 w ramach tego samego procesu, odzyska膰 ciep艂o w nich skumulowane.

W ramach linii produkcyjnej w zak艂adzie w Paczkowie w ostatnim roku pojawi艂y si臋 specjalne zaprojektowane odci膮gi powietrza. System ten umo偶liwia odzyskiwanie ciep艂a odpadowego z w贸zk贸w wyje偶dzaj膮cych ze strefy wypa艂u dla wst臋pnego podgrzania powietrza w suszarni. Ponowne wykorzystanie energii cieplnej pozwala w tym przypadku na zmniejszenie ilo艣ci gazu ziemnego wykorzystywanego w ca艂ym procesie produkcji pustak贸w, a tym samym ograniczenie emisji dwutlenku w臋gla. Tak膮 sam膮 funkcj臋 pe艂ni dodatkowy tunel studz膮cy wyroby, kt贸ry powsta艂 w zak艂adzie w Ole艣nicy.

鈥濷bie te inwestycje 鈥 w Paczkowie i Ole艣nicy 鈥 stanowi膮 znacz膮cy krok w kierunku osi膮gni臋cia ambitnych cel贸w zwi膮zanych z dekarbonizacj膮 proces贸w produkcji, kt贸re wyznaczyli艣my sobie w ramach ca艂ej Grupy Wienerberger. Jako firma jeste艣my bez w膮tpienia liderami aktywno艣ci i innowacyjno艣ci w bran偶y producent贸w materia艂贸w budowlanych. Pokazujemy, 偶e cele ekologiczne nie tylko mog膮, ale tak偶e powinny i艣膰 w parze z aspektami biznesowymi. Projekty techniczne, takie jak odzyskiwanie ciep艂a z gor膮cych w贸zk贸w piecowych s膮 doskona艂ym przyk艂adem tego podej艣cia鈥 鈭 m贸wi Jacek Wierus, Head of ESG Wienerberger Polska.

Ograniczenie strat

Odzyskiwanie ciep艂a z gor膮cych w贸zk贸w piecowych, to tylko jeden z najwa偶niejszych element贸w kompleksowego podej艣cia firmy Wienerberger do dekarbonizacji proces贸w produkcji w swoich zak艂adach w Polsce. Kolejnym istotnym dzia艂aniem jest izolacja urz膮dze艅 i obiekt贸w technologicznych, jak np. suszarni w zak艂adzie Kupno.

Poprawa efektywno艣ci suszenia nie tylko redukuje zu偶ycie energii, ale tak偶e minimalizuje straty ciep艂a, co przek艂ada si臋 na mniejsze koszty produkcji oraz emisj臋 dwutlenku w臋gla. Dodatkowo odpowiednio izolowana przestrze艅 zapewnia stabilne warunki suszenia, umo偶liwiaj膮c kontrol臋 temperatury i wilgotno艣ci. Dzi臋ki temu Wienerberger jest w stanie osi膮gn膮膰 jednolit膮 i powtarzaln膮 jako艣膰 pustak贸w ceramicznych, kt贸re spe艂niaj膮 najwy偶sze standardy, charakterystyczne dla marki Porotherm. Izolacja pozwoli艂a r贸wnie偶 znacz膮co zredukowa膰 ilo艣膰 ciep艂a generowanego przez suszarni臋 na hal臋 produkcyjn膮, co jednocze艣nie przyczyni艂o si臋 do poprawy warunk贸w pracy dla os贸b zatrudnionych w zak艂adzie.

Wi臋cej informacji na temat strategii ESG Grupy Wienerberger mo偶na znale藕膰 w zintegrowanym Raporcie Rocznym Zr贸wnowa偶onego Rozwoju: „We care for a better tomorrow”.

informacja prasowa