Przeglądy instalacji elektrycznej – co trzeba wiedzieć?

Przeglądy instalacji elektrycznej dzielą się na okresowe i odbiorcze, ale równie ważne są regularne oględziny, sprawdzenie stanu instalacji, jej konserwacja oraz pomiary ochronne. Wyjaśniamy, na czym polega przegląd instalacji elektrycznej, a także, jaka jest podstawa prawna przeglądów instalacji elektrycznej.

Pożary czy porażenia prądem z powodu awarii instalacji elektrycznej zdarzają się stosunkowo często – głównie w mieszkaniach czy domach. By codzienny kontakt z maszynami i urządzeniami elektrycznymi był bezpieczny, należy na bieżąco dbać o stan instalacji elektrycznej. Najczęściej do pożaru czy porażeń dochodzi z powodu braków przeglądów instalacji elektrycznych. Zwykle po poważnej awarii, nieszczęśliwym wypadku lub tragedii okazuje się, że nie zlecono przeglądu okresowego fachowcom.

Przeglądy instalacji elektrycznej – umocowanie prawne

Pomijanie przeglądów często prowadzi do tego, że instalacja elektryczna w każdej chwili może ulec awarii i stać się poważnym zagrożeniem – wtedy jesteśmy już krok od tragedii.

Ustawa Prawo budowlane to źródło wiedzy, jak często trzeba dokonywać przeglądów instalacji elektrycznej:

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

2) okresowej, minimum raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki budynku i jego otoczenia; Kontrola obejmuje też badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Przegląd instalacji elektrycznej

Przegląd instalacji elektrycznej to przede wszystkim dokładne oględziny oraz pomiary. Dzięki temu można zdiagnozować m.in. awarię na łączeniu objawiające się łukiem elektrycznym, które daje objawy w postaci trzasków. W trakcie oględzin elektryk sprawdzi każde łączenie przewodów, a także przeprowadzi pomiary ochronne.

Ważna jest ocena łączeń i izolacji, ale również dokręcanie złączy śrubowych, które mogą się luzować z powodu rozszerzalności termicznej metali oraz od wibracji. Warto co rok to sprawdzić i dokręcić takie złącza, by nie dopuścić do spalenia się łączenia, porażenia czy pożaru. 

Częstym problemem jest też niewłaściwe łączenie przewodów – wykonywane w puszce, np. za pomocą kostki łączeniowej lub szybkozłączki. Wtedy pomiar wykonany na jednym z gniazd nie pozwoli zdiagnozować źródła problemu. 

Czytaj więcej na blogu: https://laczynasnapiecie.pl/blog/przeglad-instalacji-elektrycznej 

Artykuł sponsorowany