Preferencyjne po┼╝yczki z Funduszu Dost─Öpno┼Ťci ÔÇô kto mo┼╝e z nich skorzysta─ç?

Na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dost─Öpno┼Ťci osobom ze szczeg├│lnymi potrzebami (dalej jako: u.z.d.) zostanie utworzony Fundusz Dost─Öpno┼Ťci, kt├│rego dysponentem b─Ödzie minister w┼éa┼Ťciwy do spraw rozwoju regionalnego.

┼Ürodki Funduszu Dost─Öpno┼Ťci b─Öd─ů przeznaczane na realizacj─Ö zada┼ä polegaj─ůcych na wsparciu dzia┼éa┼ä w zakresie zapewnienia dost─Öpno┼Ťci m.in. osobom niepe┼énosprawnym w budynkach wielorodzinnych i u┼╝yteczno┼Ťci publicznej.

Fundusz zasilany nie tylko ┼Ťrodkami bud┼╝etowymi

Fundusz Dost─Öpno┼Ťci b─Ödzie zasilany m.in. ze ┼Ťrodk├│w unijnych, grzywien, dotacji bud┼╝etowych, odsetek i wp┼éat ze zwrot├│w wsparcia udzielonego ze ┼Ťrodk├│w Funduszu Dost─Öpno┼Ťci, a tak┼╝e ze ┼Ťrodk├│w Funduszu Solidarno┼Ťciowego. ┼Ürodki finansowe z Funduszu Dost─Öpno┼Ťci b─Öd─ů przekazywane do Banku Gospodarstwa Krajowego. Nast─Öpnie ze ┼Ťrodk├│w b─Ödzie udzielane wsparcie dla inwestor├│w (w tym m.in. gmin, powiat├│w i wojew├│dztw), kt├│re zamierzaj─ů zrealizowa─ç inwestycj─Ö poprawiaj─ůc─ů dost─Öpno┼Ť─ç lub zapewniaj─ůc─ů dost─Öpno┼Ť─ç osobom ze szczeg├│lnymi potrzebami.

Dofinansowanie na podstawie umowy

Inwestor ubiegaj─ůcy si─Ö o dofinansowanie b─Ödzie mia┼é obowi─ůzek zawarcia umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego lub wyznaczonym przez niego po┼Ťrednikiem finansowym. W umowie zostanie ustalony szczeg├│┼éowy cel inwestycji, warunki wyp┼éaty i rozliczenia wsparcia, forma wsparcia i warunki jego udzielenia. Dofinansowanie mo┼╝e mie─ç charakter pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

Kolejny fundusz celowy

Fundusze celowe s─ů jednostkami sektora finans├│w publicznych, ale nie maj─ů osobowo┼Ťci prawnej. S─ů to wyodr─Öbnione rachunki bankowe, kt├│rymi dysponuj─ů wskazani ministrowie. Gospodarka finansowa pa┼ästwowego funduszu celowego opiera si─Ö na rocznym planie finansowym. Tego typu twory prawne maj─ů swoich zwolennik├│w i przeciwnik├│w. Zdaniem zwolennik├│w fundusz celowy pozwala wyodr─Öbni─ç ┼Ťrodki finansowe na okre┼Ťlony cel i zabezpieczy─ç je przed wydatkowaniem na inne zadania publiczne. Niemniej z drugiej strony nadmierny podzia┼é ┼Ťrodk├│w bud┼╝etowych na bud┼╝et pa┼ästwa i fundusze celowe, utrudnia racjonalne i efektywne gospodarowanie nimi.

Preferencyjne po┼╝yczki dla likwidacji barier

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach wsparcia z Funduszu Dost─Öpno┼Ťci udziela preferencyjnych po┼╝yczek na likwidacj─Ö architektonicznych barier, kt├│re maj─ů pom├│c osobom trwale lub czasowo niesprawnym u┼éatwiaj─ůc im tym samym udzia┼é w ┼╝yciu spo┼éecznym i publicznym. O po┼╝yczk─Ö mog─ů ubiega─ç si─Ö nie tylko jednostki samorz─ůdu terytorialnego, ale r├│wnie┼╝ sp├│┼édzielnie i wsp├│lnoty mieszkaniowe, czyli podmioty prywatne, cho─ç wi─Ökszo┼Ť─ç podmiot├│w uprawnionych do ubiegania si─Ö o t─Ö form─Ö wsparcia nale┼╝y do sektora publicznego.

Pożyczka na koszty przyszłe

Inwestycje, kt├│re ju┼╝ zosta┼éy zako┼äczone, nie mog─ů by─ç wsp├│┼éfinansowane ┼Ťrodkami uzyskanymi z tytu┼éu po┼╝yczki. Wyj─ůtkiem s─ů inwestycje w trakcie realizacji, w przypadku kt├│rych mo┼╝na ubiega─ç si─Ö o finansowanie wydatk├│w z okresu 12 miesi─Öcy poprzedzaj─ůcych dzie┼ä z┼éo┼╝enia wniosku. Wsparcie mo┼╝e by─ç kierowane na zamontowanie nowych wind w budynkach, a tak┼╝e innych przedsi─Öwzi─Ö─ç, pod warunkiem zgodno┼Ťci ze standardami okre┼Ťlonymi przez Za┼é─ůcznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady r├│wno┼Ťci szans i niedyskryminacji, w tym dost─Öpno┼Ťci dla os├│b z niepe┼énosprawno┼Ťciami oraz zasady r├│wno┼Ťci szans kobiet i m─Ö┼╝czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Na czym polega preferencyjny charakter po┼╝yczek?

Po┼╝yczkodawca nie wymaga posiadania wk┼éadu w┼éasnego oraz nie pobiera op┼éat i prowizji za czynno┼Ťci zwi─ůzane z udzieleniem i obs┼éug─ů po┼╝yczek. Okres sp┼éaty po┼╝yczki wynosi do 20 lat, przy czym w okresie do 6 miesi─Öcy od zako┼äczenia realizacji inwestycji inwestor mo┼╝e skorzysta─ç z karencji w sp┼éacie kapita┼éu. Ponadto, oprocentowanie wynosi od 0,15% w skali roku w ca┼éym okresie kredytowania. B─Ödzie ono wy┼╝sze m.in. w przypadku wykorzystania przez po┼╝yczkobiorc─Ö limit├│w pomocy publicznej. Ponadto inwestor mo┼╝e skorzysta─ç z umorzenia do 40% kapita┼éu po┼╝yczki.

Podkre┼Ťlenia wymaga jednak to, ┼╝e po┼╝yczkobiorca ma obowi─ůzek udzieli─ç zabezpieczenia sp┼éaty, np. w formie weksla in blanco. Wydatki, kt├│re mog─ů by─ç pokryte ze ┼Ťrodk├│w finansowych pochodz─ůcych z po┼╝yczki to m.in. zakup, wytworzenie oraz koszty monta┼╝u i uruchomienia ┼Ťrodk├│w trwa┼éych, koszty rob├│t i materia┼é├│w budowlanych, koszty op┼éat administracyjnych, notarialnych i s─ůdowych, a tak┼╝e koszty nadzoru inwestorskiego i audytu potrzeb w zakresie dost─Öpno┼Ťci.

Uruchomienie po┼╝yczki jest uzale┼╝nione od pozytywnej analizy zdolno┼Ťci kredytowej i ustanowienia zabezpiecze┼ä sp┼éaty. Po┼╝yczka b─Ödzie udzielana w formie zaliczek, refundacji op┼éaconych faktur lub bezpo┼Ťrednich p┼éatno┼Ťci na rzecz wykonawc├│w i dostawc├│w, zgodnie z przed┼éo┼╝onymi przez inwestora orygina┼éami faktur VAT.