Przed czym chroni ubezpieczenie domu?

Ubezpieczenie domu zaliczane jest do grona ubezpieczeń majątkowych, czyli polis ochraniających mienie klienta.

Przedmiotem ubezpieczenia jest nieruchomość należąca do klienta, a zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od indywidualnych ustaleń z firmą ubezpieczeniową, z którą klient podpisuje umowę.

Podstawowe ubezpieczenie

W podstawowym wymiarze ubezpieczenie domu chroni mury, dach i podłogi czy stropy domu jednorodzinnego przed uszkodzeniem czy zniszczeniem lub utratą, w wyniku działania osób trzecich czy sił natury. Jeśli dojdzie do uszkodzenia murów w wyniku pożaru lub powodzi, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości określonego procenta sumy gwarancyjnej, na jaką została zawarta umowa ubezpieczeniowa.

Takie proste ubezpieczenie domu najczęściej jest zawierane przy okazji zaciągania kredytu hipotecznego na budowę lub zakup nieruchomości mieszkalnej. Banki mogą wymagać od klientów zabezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego w postaci standardowego ubezpieczenia domu od ognia i innych zdarzeń losowych.

Szeroka ochrona

Ubezpieczenia domu mogą zabezpieczać nasz majątek – same mury, ruchomości i elementy stałe w mieszkaniu, przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą na skutek włamania i kradzieży lub rabunku. Mogą również obejmować swoim zakresem inne, określone w umowie zdarzenia losowe, w wyniku których klient ponosi szkodę majątkową.

Wszystko zależy od wybranej przez właściciela domu oferty ubezpieczeniowej oraz od indywidualnych ustaleń dokonanych z firmą ubezpieczeniową, z którą podpisywana jest umowa. Ubezpieczenie domu chroni elementy stałe – systemy instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej i telekomunikacyjnej, pokrycia podłóg, ścian i sufitów oraz stolarkę okienna i drzwiową przed jakimkolwiek zniszczeniem lub uszkodzeniem. W najszerszym pakiecie ubezpieczeniowym klient uzyskuje w ramach polisy na dom także ochronę przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą elementów ruchomych – sprzętu RTV, AGD, mebli, kosztowności itp.

W umowie ubezpieczeniowej powinno zostać wskazane, na wypadek jakich zdarzeń losowych jest uruchamiana polisa . Zwykle jest to ryzyko pożaru, powodzi, zalania, huraganu, uderzenia pioruna, eksplozji, lawiny, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania i obsuwania się ziemi i innych mniej lub bardziej prawdopodobnych zdarzeń. Na ogół taka polisa obejmuje także sytuacje, w których dojdzie do kradzieży lub zniszczenia w wyniku aktów wandalizmu ruchomości i elementów stałych znajdujących się w naszym domu.