Świadectwa energetyczne – obowiązki nowej ustawy

Już od marca 2015 r. inwestorzy budujący dom na własny użytek nie będą musieli przygotowywać świadectw energetycznych [świadectwa energetyczne ]. Inwestorzy, którzy budują domy na sprzedaż lub wynajem nadal będą zobligowani do sporządzenia świadectw ale bardziej szczegółowych niż było to do tej pory. Takie osoby będą też musiały przeprowadzić okresowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji.  Zmiany wchodzą 9 marca 2015 r.  i są spowodowane zmianami w zeszłorocznej Ustawie o charakterystyce energetycznej budynków.

Eksperci dopatrują się wielu błędów w ustawie m.in. brak przejrzystego określenia klasy energetycznej.  Likwidacji uległ obowiązek przygotowania świadectwa dla domów budowanych na własny użytek. Dla pozostałych inwestorów obowiązek przygotowania świadectwa energetycznego nadal istnieje  z tym, że musi ono zawierać większą ilość danych. Ponadto powołano Centralny Rejestr Świadectw Energetycznych i obowiązkowe będzie okresowe przeprowadzanie kontroli w budynkach.

Kto ma obowiązek posiadania świadectwa energetycznego?

1. W przypadku przygotowywania nieruchomości do sprzedaży lub najmu obowiązek posiadania świadectwa ma:

– właściciel,

– najemca,

– zarządca

– osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu

Obowiązek ten nie dotyczy osób już budujących nowy dom na własny użytek.

Świadectw energetycznych nie trzeba przygotowywać jeśli budynek zamieszkiwany jest tylko przez 4 miesiące w roku.

Świadectw energetycznych nie trzeba przygotowywać jeśli posiadamy wolnostojący dom o powierzchni użytkowej poniżej 50 m kw.

Wystawione świadectwa energetyczne będą ważne przez 4 miesiące.

Jeżeli w budynku będą prowadzone prace budowlano-instalacyjne, które zmienią charakterystykę energetyczną budynku nie trzeba wcześniej niż w/g zwykłych zaleceń przygotowywać nowego świadectwa.

Tak jak w poprzednio obowiązującej ustawie po to by uzyskać pozwolenie na budowę lub rozbudowę jest wymagana opinia na temat projektowanej charakterystyki energetycznej, dzięki której można przewidzieć potencjalne  zużycie energii przez budynek. Właściciel będzie mógł nanieść zmiany poprawiające parametry energetyczne domu, na etapie jego projektowania.