Uproszczona procedura legalizacyjna

Uproszczona procedura legalizacyjna Uproszczona-prawnik/aplikant radcowski Miłosz Bagiński-Żyta

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Uproszczon─ů procedur─Ö legalizacyjn─ů wprowadzono ustaw─ů z dn. 13.02.2020 r. o zmianie ustawy ÔÇô Prawo budowlane oraz niekt├│rych innych ustaw, a przepisy reguluj─ůce uproszczon─ů procedur─Ö legalizacyjn─ů wesz┼éy w ┼╝ycie w dn. 19.09.2020 r.

Doskonale pami─Ötam kr─ů┼╝─ůce w Sieci plotki na temat tego, jak ┼éatwe stanie si─Ö zalegalizowanie samowoli budowlanej. Na kanwie niedopowiedze┼ä naros┼éy mity. Niekiedy s┼éysza┼éem: ÔÇ×Poczekam z legalizacj─ů, nied┼éugo stanie si─Ö prostszaÔÇŽÔÇŁ

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Celem tej publikacji jest syntetyczne obja┼Ťnienie, w jakich wypadkach jest mo┼╝liwe wszcz─Öcie uproszczonej procedury legalizacyjnej i jak modelowo przebiega to post─Öpowanie.

I Przesłanki wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Nie jest prawd─ů, ┼╝e wszcz─Öcie uproszczonej procedury legalizacyjnej nast─Öpuje wy┼é─ůcznie na wniosek b─ůd┼║ wy┼é─ůcznie z urz─Ödu; ot├│┼╝ w prawie budowlanym rozr├│┼╝niono tryb zainicjowania uproszczonego post─Öpowania legalizacyjnego.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Dla obu tryb├│w wszcz─Öcia uproszczonej legalizacji, tj. dla wszcz─Öcia tego post─Öpowania na wniosek lub z urz─Ödu, wsp├│lne s─ů przes┼éanki jej przeprowadzenia:

 1. stwierdzenie budowy obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budow─Ö albo bez wymaganego zg┼éoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zg┼éoszenia,
 2. je┼╝eli od zako┼äczenia budowy up┼éyn─Ö┼éo co najmniej dwadzie┼Ťcia lat.

W powy┼╝szym wypadku, organ nadzoru budowlanego z urz─Ödu wszczyna uproszczone post─Öpowanie legalizacyjne. W tym miejscu nadmieni─Ö, ┼╝e wyst─ůpienie z wnioskiem o wszcz─Öcie uproszczonego post─Öpowania legalizacyjnego ÔÇô w├│wczas, gdy jest ono inicjowane z urz─Ödu ÔÇô mo┼╝e by─ç dla organu nadzoru budowlanego sygna┼éem do wszcz─Öcia tego post─Öpowania. R├│┼╝nica pomi─Ödzy wszcz─Öciem post─Öpowania legalizacyjnego (w og├│le post─Öpowania administracyjnego) na wniosek a pomi─Ödzy wszcz─Öciem takiego post─Öpowania z urz─Ödu tkwi w dacie wszcz─Öcia post─Öpowania. Dat─ů wszcz─Öcia post─Öpowania w trybie wnioskowym jest dzie┼ä dor─Öczenia ┼╝─ůdania (wniosku) organowi administracji,
o czym przepisy k.p.a. stanowi─ů wprost. W kontek┼Ťcie cyfryzacji procesu budowlanego dodam, ┼╝e dat─ů wszcz─Öcia post─Öpowania na ┼╝─ůdanie strony wniesione drog─ů elektroniczn─ů jest dzie┼ä wprowadzenia ┼╝─ůdania (wniosku) do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej.

Przepisy prawa nie wskazuj─ů za to expressis verbis daty wszcz─Öcia post─Öpowania z urz─Ödu. Przyjmuje si─Ö, ┼╝e dat─ů t─ů jest dzie┼ä podj─Öcia przez organ pierwszej czynno┼Ťci w sprawie (tak, chocia┼╝by: wyr. WSA z dn. 19.04.2017 r., sygn. IV SAB/Po 14/17).

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Uproszczone post─Öpowanie legalizacyjne wszczyna si─Ö na wniosek w przypadku obiekt├│w budowlanych, kt├│rych budow─Ö zako┼äczono przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie aktualnie obowi─ůzuj─ůcego prawa budowlanego, tj. przed dniem 1 stycznia 1995 r. Do takich obiekt├│w stosuje si─Ö przepisy dotychczasowe, to znaczy przepisy ustawy z dn. 24.10.1974 r. ÔÇô Prawo budowlane.

Innymi s┼éowy, ÔÇ×rozci─ůgni─ÖtoÔÇŁ zastosowanie przepis├│w obecnie obowi─ůzuj─ůcego prawa budowlanego, w zakresie uproszczonej legalizacji, do obiekt├│w podlegaj─ůcych re┼╝imowi poprzedniej ustawy.

Legitymowani (uprawnieni) do z┼éo┼╝enia wniosku o wszcz─Öcie uproszczonego post─Öpowania legalizacyjnego s─ů w┼éa┼Ťciciel lub zarz─ůdca obiektu. Natomiast okoliczno┼Ťci─ů wy┼é─ůczaj─ůc─ů wszcz─Öcie uproszczonego post─Öpowania legalizacyjnego jest wydanie postanowienia o wstrzymaniu budowy przed dniem, w kt├│rym up┼éyn─ů┼é dwudziestoletni termin zakre┼Ťlony jako jedna z przes┼éanek uproszczonej legalizacji.

II Nakazy, kt├│re wyda organ nadzoru budowlanego w toku uproszczonej legalizacji.

            Jeżeli w toku uproszczonej legalizacji organ nadzoru budowlanego stwierdzi stan zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, w drodze postanowienia nakaże bezzwłoczne:

 1. zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci oraz
 2. usuni─Öcie stanu zagro┼╝enia.

Wydane w tym przedmiocie postanowienie organu nadzoru budowlanego jest zaskar┼╝alne za┼╝aleniem. Bior─ůc pod uwag─Ö podstaw─Ö faktyczn─ů jego wydania, kt├│r─ů powinno by─ç stwierdzenie zagro┼╝enia ┼╝ycia lub zdrowia ludzi, w ewentualnym za┼╝aleniu strona b─Ödzie zapewne kwestionowa┼éa istnienie tak okre┼Ťlonego stanu zagro┼╝enia.

III Dokumenty legalizacyjne.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Po wszcz─Öciu uproszczonego post─Öpowania legalizacyjnego, organ nadzoru budowlanego nak┼éada, w drodze postanowienia, obowi─ůzek przed┼éo┼╝enia dokument├│w legalizacyjnych. W tym celu organ nadzoru budowlanego zakre┼Ťla termin nie kr├│tszy ni┼╝ sze┼Ť─çdziesi─ůt dni. W prawie budowlanym wprost wymienia si─Ö nast─Öpuj─ůce dokumenty legalizacyjne:

 1. sk┼éadane pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej o┼Ťwiadczenie o prawie dysponowania nieruchomo┼Ťci─ů na cele budowlane,
 2. geodezyjn─ů inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego,
 3. sporz─ůdzan─ů przez osob─Ö posiadaj─ůc─ů odpowiednie uprawnienia budowlane ekspertyz─Ö techniczn─ů, wskazuj─ůc─ů, czy stan techniczny obiektu budowlanego:
  1. nie stwarza zagro┼╝enia dla ┼╝ycia lub zdrowia ludzi oraz
  2. pozwala na bezpieczne u┼╝ytkowanie obiektu budowlanego zgodne
   z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem u┼╝ytkowania.

Postanowienie, w kt├│rym organ nadzoru budowlanego nak┼éada obowi─ůzek przedstawienia dokument├│w legalizacyjnych, jest zaskar┼╝alne za┼╝aleniem.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Zaznaczam, ┼╝e w prawie budowlanym w odniesieniu do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odes┼éano do prawa geodezyjnego i kartograficznego, definiuj─ůc rzeczon─ů inwentaryzacj─Ö jako wykonanie pomiar├│w sytuacyjnych i wysoko┼Ťciowych, maj─ůcych na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu element├│w zagospodarowania terenu obj─Ötego zamierzeniem budowlanym, zawieraj─ůc─ů wyniki tych pomiar├│w, w tym map─Ö opatrzon─ů klauzul─ů urz─Ödow─ů.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Nast─Öpnie, organ nadzoru budowlanego sprawdza kompletno┼Ť─ç dokument├│w legalizacyjnych oraz czy z ekspertyzy technicznej wynika, ┼╝e stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagro┼╝enia dla ┼╝ycia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne u┼╝ytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem u┼╝ytkowania.

Przy czym kompletno┼Ť─ç odnosi si─Ö do dw├│ch aspekt├│w, a mianowicie:

 1. przed┼éo┼╝enia wszystkich ┼╝─ůdanych (wymaganych) dokument├│w legalizacyjnych
 2. spe┼éniania przez te dokumenty warunk├│w formalnych (innymi s┼éowy, organ nadzoru budowlanego sprawdza, czy przedstawione dokumenty legalizacyjne zawieraj─ů przepisane prawem elementy).

IV Mo┼╝liwe rozstrzygni─Öcia wydawane przez organ nadzoru budowlanego
w uproszczonym post─Öpowaniu legalizacyjnym.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Po wykonaniu wy┼╝ej nadmienionych czynno┼Ťci, tj. po sprawdzeniu, czy strona przedstawi┼éa wszystkie wymagane dokumenty legalizacyjne oraz czy legalizowany obiekt budowlany pozwala na bezpieczne u┼╝ytkowanie zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem u┼╝ytkowania, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzj─Ö o:

 1. legalizacji obiektu, w sytuacji, gdy:
  1. stwierdzi kompletno┼Ť─ç dokumentacji legalizacyjnej ÔÇô tak┼╝e,
   je┼╝eli niekompletno┼Ť─ç usuni─Öto zgodnie z postanowieniem organu nadzoru budowlanego o obowi─ůzku usuni─Öcia stwierdzonej niekompletno┼Ťci
   w wyznaczonym terminie,
  1. z ekspertyzy technicznej wynika, ┼╝e stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagro┼╝enia dla ┼╝ycia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne u┼╝ytkowanie zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem u┼╝ytkowania,
 2. nakazie rozbi├│rki, gdy:
  1. nie przed┼éo┼╝ono dokumentacji legalizacyjnej lub nie usuni─Öto stwierdzonej niekompletno┼Ťci tej dokumentacji,
  1. z ekspertyzy technicznej wynika, ┼╝e stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagro┼╝enie dla ┼╝ycia lub zdrowia ludzi oraz nie pozwala na bezpieczne u┼╝ytkowanie zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem u┼╝ytkowania.

Podkre┼Ťlam, ┼╝e decyzja legalizacyjna stanowi podstaw─Ö u┼╝ytkowania obiektu budowlanego.

V Brak opłaty legalizacyjnej.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ÔÇ×Na korzy┼Ť─çÔÇŁ uproszczonego post─Öpowania legalizacyjnego niew─ůtpliwie przemawia fakt, ┼╝e nie poci─ůga za sob─ů ono obowi─ůzku uiszczenia op┼éaty legalizacyjnej dla wydania decyzji o legalizacji.

 

prawnik/aplikant radcowski Miłosz Bagiński-Żyta

Artykuł sponsorowany