Współpraca z brokerem ubezpieczeniowym standardem przy zawieraniu kontraktów

Krzysztof Mleczak prezes zarządu exito Broker

W piątek, 9 lutego 2018 r. podczas IX edycji konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo” mieliśmy okazję porozmawiać z prezesem zarządu spółki exito Broker, panem Krzysztofem Mleczakiem.

Zapytaliśmy czy współpraca z brokerem ubezpieczeniowym powinna być standardem przy zawieraniu kontraktów dotyczących inwestycji w infrastrukturę ?

Krzysztof Mleczak: Powinna i raczej już jest. Broker ubezpieczeniowy wyspecjalizowany w ryzykach objętych kontraktem infrastrukturalnym zawsze jest w stanie wnieść wartość dodaną. Posiadając własne zespoły eksperckie w dziedzinie ubezpieczeń Wykonawca popadać może w monokulturę oceny ryzyka i brak możliwości odniesienia swojej sytuacji do sytuacji rynkowej. W zakresie ryzyk budowy stale poszerza się wiedza i doświadczenia w konfrontacji z rynkiem ubezpieczeniowym poprzez zmiany i modyfikacje warunków ubezpieczenia, realizacje likwidacji szkód oraz orzecznictwo. To wszystko składa się na permanentną zmianę w relacji oczekiwań do faktycznych możliwości, zakresów i kosztów ubezpieczenia kontraktu. Dlatego  „branżowy” broker ubezpieczeniowy, powinien być standardem w serwisie ubezpieczeniowym Wykonawcy.

W obszarze zainteresowań Exito Broker leży nie tylko rynek budownictwa. Jakie obszary inwestycyjne Państwo obsługują?

Krzysztof Mleczak: Jesteśmy brokerem o wysokich specjalizacjach ryzyk. W naszej ofercie szczególne miejsce zajmują ryzyka ubezpieczeniowe z obszaru kontraktów budowlano-inżynieryjnych, infrastrukturalnych i budownictwa przemysłowego. Serwisujemy kompleksowe ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu, w tym OC kontraktu, ubezpieczenia pracownicze i wszelkie pozostałe w zakresie wymagań inwestora. Wyróżnia nas serwis gwarancji kontraktowych. jesteśmy  brokerem ubezpieczeniowym o największej liczbie wystawionych gwarancji ubezpieczeniowych w najszerszym zakresie sum gwarancyjnych. Indywidualnie aranżujemy również ubezpieczenia kar umownych.

exito broker
zespół exito broker przy pracy

Poszerzają Państwo sieć brokerów, obejmując opieką osoby, które do tej pory działały niezależnie. Jakie korzyści odnoszą brokerzy podejmując z Państwem współpracę?

Krzysztof Mleczak: Podstawowa korzyść to know-how. Wiemy jak sprawnie i satysfakcjonująco odpowiedzieć na każde, dosłownie każde zapotrzebowanie na ubezpieczenie ryzyka. Poza sprawdzonymi standardami potrafimy odpowiedzieć kompetentnie i terminowo na nawet najbardziej skomplikowane zlecenia. Posiadając wieloletnie doświadczenie, relacje i rekomendacje, potrafimy znaleźć rozwiązanie tam, gdzie możliwości „samotnego wilka” – brokera działającego na rynku lokalnym, są znacznie mniejsze, a biorąc pod uwagę rozbudowany i wyposażony w najnowsze technologie zespół brokerów obsługujących zlecenia (back office), dostarczamy brokerom współpracującym gotowy produkt dla ich klientów.

Dla nas z kolei lepiej jest działać w oparciu o lokalnych brokerów, bo to oni mają znacznie lepsze możliwości kontaktu ze swoimi klientami. I właśnie dlatego ta synergia (zarządzamy centralnie, obsługujemy lokalnie) jest przede wszystkim korzyścią dla klienta, bo przecież o to w gruncie rzeczy nam chodzi.

Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Mleczak: Dziękuję.

Wywiad został zrealizowany w ramach patronatu medialnego portalu budnews.pl nad konferencją „Infrastruktura Polska & Budownictwo”.