Zalety i zastosowanie betonu nawierzchniowego

beton

Beton jest jednym z najczęściej używanych materiałów wykorzystywanych w budownictwie. Domy, osiedla mieszkalne, ogrodzenia, autostrady i mosty to najbardziej typowe konstrukcje, zwykle wykonane z betonu.

Swoją popularność materiał ten zawdzięcza dużej wytrzymałości, a także cechom trwałościowym: wodoszczelności i odporności na mróz. O tym, co wchodzi w skład betonu, a także dlaczego warto go wykorzystać także do budowy nawierzchni, można przeczytać w tym artykule.

Skład betonu w zależności od przeznaczenia

Beton jest tzw. materiałem kompozytowym, a więc powstaje w wyniku połączenie kilku składników, wśród których największą część stanowi cement, pełniący funkcję spoiwa. Pozostałe elementy składowe to kruszywo drobne (piasek) oraz grube (żwir lub kruszywa łamane, np. granitowe lub bazaltowe), a także woda. W skład mieszanki betonowej mogą wchodzić również dodatki, które nie powinny przekraczać 20% masy w stosunku do masy spoiwa, a także domieszki, których zawartość jest najniższa (5% w stosunku do spoiwa). Warto dodać, że skład betonu może się różnić w zależności od rodzaju jego przeznaczenia. Przykładowo, do budowy dróg i autostrad najczęściej wykorzystuje się tzw. asfaltobeton, do produkcji którego nie wykorzystuje się wody i cementu, a asfalt. Nowoczesne podkłady kolejowe, a także elementy mostów wykonuje się z bardzo wytrzymałego betonu polimerowego, w skład którego wchodzi żywica syntetyczna, która w tym przypadku jest spoiwem.

Beton nawierzchniowy – właściwości

Nawierzchnie betonowe zrewolucjonizowały komunikację. Dzięki utwardzeniu i wyrównaniu pozwoliły uzyskiwać prędkości i poziom bezpieczeństwa nieosiągalny dla dróg gruntowych czy bruku. Beton nawierzchniowy, zwłaszcza ten z eksponowanym kruszywem, pełni także inną funkcję – wygląda bardzo estetycznie i stylowo. Szeroka paleta dostępnych kruszyw, ich frakcji (rozmiarów ziarn) i odcieni pozwala tworzyć nawierzchnie o zróżnicowanych, wyjątkowych fakturach. Wyróżniają się one wysoką wytrzymałością, a także odpornością na mróz (i sole odladzające) oraz koleinowanie. Wysoka jakość i charakterystyka materiałowa betonu dodatkowo sprawia, że nawierzchnia nie mięknie pod wpływem wysokich temperatur, a więc jest bardzo odporna na czynniki zewnętrzne. Te wszystkie właściwości sprawiają, że nawierzchnia tego typu jest idealnie dostosowana do naszego klimatu. Dodatkowo, beton tego typu jest dostarczany w formie gotowej do układania, co znacznie skraca czas pracy, a ponadto nie wymaga stosowania obrzeży betonowych. Podczas układania pracownicy powinni zwrócić uwagę na to, by nie doprowadzić do rozsegregowania mieszanki (aby kruszywo nie zostało zatopione w mieszance), gdyż może to wywołać efekt niejednorodnego rozłożenia ziarn na powierzchni. Kruszywo stosowane do tego typu betonów najczęściej jest wykonane ze skał trudnościeralnych, dzięki czemu wygląd i jakość nawierzchni nie powinny ulegać negatywnym zmianom z powodu upływu czasu. Przed przystąpieniem do układania betonu nawierzchniowego trzeba także wziąć pod uwagę temperaturę otoczenia, która ma niebagatelny wpływ na finalny efekt. Prace tego typu najlepiej wykonywać wiosną, latem lub wczesną jesienią, a więc wtedy, gdy temperatura oscyluje w granicach od +5°C do +30°C. Należy także zadbać o to, by po ułożeniu nawierzchnia nie była narażona na nadmierną utratę wilgoci – właściwa pielęgnacja wilgotnościowa młodego betonu jest kluczowa dla uzyskania wymaganych parametrów nawierzchni, zarówno wytrzymałościowych jak i trwałościowych. Nie wolno zapomnieć również o wykonaniu odpowiednich dylatacji – z reguły wykonuje się je co 2-3 m i uzupełnia specjalnymi masami, dzięki czemu nie pojawia się uciążliwy problem przerastania zielenią w spoinach pojawiający się często w przypadku nawierzchni z elementów drobnowymiarowych.

Gdzie warto go wykorzystać

Beton nawierzchniowy z eksponowanym kruszywem sprawdzi się idealnie na ścieżkach rowerowych i leśnych, placach i parkingach, chodnikach (dla pieszych i cyklistów), podjazdach do garażu, a także obiektach sportowych. Powierzchnie wykonane z wykorzystaniem tego materiału są jednorodne i równe, a eksponowane kruszywo zwiększa przyczepność. Ponadto, materiały wykorzystane do przygotowania mieszanki są biodegradowalne, a więc nie wpływają negatywnie na środowisko.

Nawierzchnie betonowe stały się świetną alternatywą dla asfaltu, kostki brukowej czy też granitowej i są coraz chętniej wybierane przez klientów. Wysoka jakość, wytrzymałość, wygoda użytkowania, brak przerastania zielenią i koleinowania, a także duża odporność na negatywne czynniki zewnętrzne to główne zalety materiału tego typu. Eksponowane kruszywo na nawierzchniach betonowych dodatkowo ma walory estetyczne i właściwości antypoślizgowe dlatego świetnie się sprawdzi w miejscach, gdzie jeździ się na rolkach i na rowerze.

Artykuł sponsorowany

Grafika:  unsplash.com