Dlaczego warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inwestorzy budowlani, niezależnie od wielkości planowanej inwestycji muszą dokładnie zaplanować cały proces przebiegu realizacji, aby zakończyła się ona sukcesem.

Zwłaszcza przy budowie innowacyjnych obiektów bądź pracy na trudnym terenie, gdzie ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych problemów jest większe. W takich sytuacjach należy zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem będzie dopilnowanie, aby wszystkie prace przebiegały zgodnie z prawem, techniką budowy oraz projektem.

Wymogi prawne

Polskie prawo budowlane nakazuje zatrudnienie inspektora w kilku przypadkach:

– jeśli budynek ma znaczną kubaturę, wysokość, powierzchnię

– jeśli projekt budynku jest bardzo skomplikowany

– jeśli prace budowane w znacznym stopniu wpływają na środowisko naturalne

– jeśli budynek należy do określonej grupy obiektów, są to np. wały przeciwpowodziowe, elektrownie, drogi kołowe bądź szynowe, gazociągi

– jeśli budynek jest zarejestrowany jako zabytek

Obowiązek zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego może na inwestora nałożyć także organ wydający pozwolenie na budowę.

Rola inspektora na budowie

W wielu przypadkach warto zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego, nawet jeśli nie jest to formalnie wymagane. Do zadań osoby na tym stanowisku należy kontrola poprawności wykonywania wszystkich robót budowanych, a także ich odbiór. Inspektor sprawdza, czy spełnione są wszystkie wymogi prawne oraz czy prace są prowadzone zgodnie z projektem i wydanym pozwoleniem. Jest on odpowiedzialny za odbiór wszelkich instalacji, a także części oraz całego obiektu. Inspektor pilnuje także, aby inwestycja była realizowana z użyciem materiałów określonej jakości. W skrócie można powiedzieć, że osoba ta reprezentuje interesy inwestora na budowie.