Grzewczy układ hybrydowy – innowacyjne ogrzewanie mieszkań

W budownictwie kładzie się duży nacisk na energooszczędność. Stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych i rozwiązań konstrukcyjnych nie wystarczy. Trzeba zmienić sposób ogrzewania mieszkań. 

Od systemów ogrzewania wymaga się obecnie, aby zużywały jak najmniej energii pierwotnej. Dlatego też bardzo duży potencjał mają grzewcze układy hybrydowe. W przyszłości tego typu rozwiązania mogą zdominować rynek. Obecnie są jeszcze mało znane i uznawane za innowacyjne.

Nie jedno źródło ciepła

Systemy ogrzewania hybrydowego wcale nie są nowością na polskim rynku. Już w latach 90. stosowano podobne rozwiązanie polegające na stosowaniu jednocześnie kotła gazowego do kotła stałopalnego na drewno lub węgiel. Obecnie do ogrzewania nowo powstałych budynków także wykorzystuje się różnorodne urządzenia grzewcze w różnych konfiguracjach. Z jednej strony umożliwia to coraz szersza gama takich urządzeń na rynku. Z drugiej strony, niejako jest to wymuszone przez konieczność ograniczania zużycia paliw i ciepła – chcemy być bardziej oszczędni  bardziej ekologiczni.

Rozwój urządzeń wykorzystujących energię środowiska

Do ukształtowania się nowatorskiego systemu hybrydowego przyczynił się rozwój urządzeń grzewczych, które nie emitują szkodliwych spalin i pyłów, tylko wykorzystują istniejące ciepło oraz energię naturalnego środowiska. Można wśród nich wymienić solarne i fotowoltaiczne instalacje, wiatrowe elektrownie, wodne turbiny oraz pompy ciepła. Szczególne znaczenie w zakresie omawianego zagadnienia mają ostatnie z wymienionych urządzeń. Pompy ciepła posiadają konstrukcję, która umożliwia im wykorzystywanie ciepła zawartego w ziemi, w wodzie i w powietrzu.

Pompa i kocioł gazowy – dobrana para

Sprawdzonym rozwiązaniem w zakresie hybrydowych systemów grzewczych jest wykorzystanie kotła gazowego i powietrznej pompy ciepła. Kocioł gazowy w odróżnieniu od powietrznej pompy ciepła ma charakter pełnosezonowego źródła ciepła. Takie połączenie dwóch urządzeń w ramach jednego systemu grzewczego zostało rozwinięte do wyższego poziomu – obecnie najbardziej nowatorskim rozwiązaniem jest zastosowanie systemu, który w obudowie wewnętrznej jednostki zawiera oba urządzenia – powietrzną pompę ciepła i kocioł kondensacyjny. Na tym polega innowacyjność tego rozwiązania. Inwestor nie kupuje dwóch odrębnych urządzeń dostosowując ich parametry do potrzeb budynku – wybiera jedno urządzenie grzewcze typu 2w1.

Plusy i minusy pomp ciepła

Gazowe kotły kondensacyjne są pełnosezonowymi źródłami ciepła – to wystarczające uzasadnienie ich wykorzystywania. Z kolei powietrzne pompy ciepła od kilkunastu lat stają się na europejskim kontynencie coraz bardziej popularne. Kładzie się też duży nacisk na rozwój związanych z nimi technologii. Działanie powietrznych pomp ciepła są doceniane m.in. przez Skandynawów. Roboczym czynnikiem pomp ciepła jest dwutlenek węgla – naturalny czynnik chłodniczy. W Polsce, ze względu na panujące tu warunki klimatyczne, z reguły wykorzystuje się sztuczne czynniki (np. R407A, R407C).

W porównaniu do pomp wodnych i gruntowych, pompy powietrzne ciepła nie generują wysokich kosztów związanych z montażem i instalacją. Nie wymagają także zagospodarowania znacznej powierzchni. Sprawdzają się do ogrzewania ściennego i podłogowego.

fot. Walter Burns źródło: flickr.com