Maleją zasoby wody na świecie – czy grozi nam globalny niedobór?

Woda jest jednym z najważniejszych zasobów dla życia człowieka i wszystkich żywych organizmów. Niestety z roku na rok uszczuplają się zasoby wody pitnej na świecie. Czy to oznacza, że w przyszłości będziemy musieli zmagać się z jej niedoborem?

Woda na wagę złota

W przyszłości woda pitna będzie zasobem wysoce poszukiwanym i nie jest to wizja bardzo odległa. Już teraz niedobory są widoczne w wielu krajach Afryki i na Bliskim Wschodzie. W Europie na razie nie odczuwamy, że wody jest mniej i komukolwiek mogłoby jej zabraknąć, ale problem dostępności słodkiej wody prędzej czy później dotknie każdego z nas. Szacuje się, że do 2025 roku nawet połowa ludzi na świecie zostanie pozbawiona dostępu do bezpiecznego źródła wody pitnej.

Spada ilość wody w rzekach Indii i na całym Bliskim Wschodzie, a ponadto znaczne ubytki są identyfikowane w Tygrysie i Eufracie, gdzie zawsze wody było pod dostatkiem. Powodem takich niekorzystnych zjawisk hydrologicznych może być nieracjonalne wydobycie zasobów wody z gruntu. Prowadzi to do nierównowagi, której zasoby wody nie są w stanie uzupełnić. Paradoksem przy tym jest, że 2/3 powierzchni naszej planety pokrywa woda, ale nie jest to czysta woda, która nadawałaby się do picia. Naukowcy pracują nad metodą umożliwiającą odsalanie wody morskiej i oceanicznej.

Chemia dla zapewnienia wody do picia

Rozwój technologii w branży chemicznej spowodował, że naukowcy są już w stanie odsalać wodę morską. Problem w tym, że urządzenia dokonujące tego procesu szybko ulegają zanieczyszczeniu. Dlatego firma BASF opracowała środek dyspergujący do kontroli osadzania się kamienia kotłowego – Sokalan, który zapobiega odkładaniu się osadów. Urządzenie może pracować dłużej, bezawaryjnie i można je w sposób maksymalny wykorzystać do produkcji wody pitnej. Odsalanie wody jest obecnie jedynym realnym sposobem na to, aby ugasić pragnienie przyszłych pokoleń na całym świecie. Wody morskiej w przeciwieństwie do wody słodkiej jest pod dostatkiem.

Według Departamentu Rozwoju Gospodarki Wodnej Cypryjskiego Ministerstwa Gospodarki Wodnej na Cyprze, gdzie ludność już dziś przez gorący klimat i rozwój turystyki oraz wypas trzody chlewnej zmaga się z problemem deficytu wody pitnej, kluczowe dla zachowania zasobów jest odpowiedzialne korzystanie z nich. Dlatego w rzeczywistości woda ma być limitowana, np. rolnicy dostaną przydział określonej ilości wody, a jeśli go przekroczą, będą musieli liczyć się z koniecznością zapłacenia grzywny. Do celów nawadniania pól uprawnych czy łąk można z powodzeniem wykorzystywać wodę pochodzącą z lokalnych oczyszczalni wodnych, a jeśli i takie środki zaradcze okazują się niewystarczające, można na poważnie zająć się odsalaniem wody morskiej, aby sprostać zapotrzebowaniu na czystą wodę w sektorze rolnictwa, turystyki i wśród prywatnych gospodarstw domowych. Na przykład na Cyprze zakłady odsalania wody istnieją już od 1997 roku. Dziś dąży się do zwiększenia efektywności ich działania.