Nakaz rozbi├│rki ÔÇô i co teraz?

nakaz rozbi├│rki

Inwestor, kt├│ry nie do┼Ť─ç uwa┼╝nie przeczyta┼é przepisy i nie dope┼éni┼é wymaganych formalno┼Ťci, powinien liczy─ç si─Ö z tym, ┼╝e otrzyma nakaz rozbi├│rki. Co zrobi─ç w takiej sytuacji? Czy organ mo┼╝e cofn─ů─ç wydan─ů decyzj─Ö? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poni┼╝ej.┬á

Przeprowadzenie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia na budowę to samowola budowlana. Decyzja o nakazie rozbiórki może być wydana już po zakończeniu prac budowlanych, albo w trakcie trwania budowy. Organem kompetentnym do wydania nakazu rozbiórki jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Na kim ci─ů┼╝y obowi─ůzek rozbi├│rki?

Zanim zostanie wydana decyzja o nakazie rozbi├│rki inwestor mo┼╝e ju┼╝ sprzeda─ç budynek, kt├│ry powsta┼é w ramach samowoli budowlanej. W takiej sytuacji nabywca niestety nie jest zwolniony z odpowiedzialno┼Ťci. Obowi─ůzek rozbi├│rki obci─ů┼╝a zar├│wno inwestora, jak i nabywc─Ö. Nabywca mo┼╝e dochodzi─ç od inwestora odszkodowania w drodze post─Öpowania cywilnego. Nakaz rozbi├│rki to zupe┼énie odr─Öbna kwestia, kt├│ra jest rozpatrywana na drodze post─Öpowania administracyjnego.

Organ mo┼╝e odst─ůpi─ç od decyzji

Organ mo┼╝e odst─ůpi─ç od decyzji dotycz─ůcej rozbi├│rki obiektu budowlanego w dw├│ch przypadkach:

 • kiedy samowola budowlana nie b─Ödzie niezgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • je┼╝eli nielegalny obiekt budowlany spe┼énia wymogi techniczno ÔÇô budowlane

W obu przypadkach samowola budowlana mo┼╝e zosta─ç zalegalizowana. Czasami organ nie dostrzega, ┼╝e zachodzi jedna z wymienionych wy┼╝ej przes┼éanek. Nale┼╝y to wykaza─ç w odwo┼éaniu od decyzji. Je┼╝eli i to nie przyniesie rezultatu nabywcy lub inwestorowi pozostaje skarga do s─ůdu administracyjnego na niezgodno┼Ť─ç decyzji z prawem.

Obiekty nieużytkowane i niewykończone

Uprawniony organ mo┼╝e wyda─ç nakaz rozbi├│rki tak┼╝e w odniesieniu do obiekt├│w nieu┼╝ytkowanych i niewyko┼äczonych. Nakaz rozbi├│rki w takich przypadkach ma na celu uporz─ůdkowanie terenu. Zobowi─ůzanym do rozbi├│rki mo┼╝e by─ç w┼éa┼Ťciciel lub zarz─ůdca obiektu. W stosunku do nieu┼╝ytkowanego lub niewyko┼äczonego obiektu wydaje si─Ö nakaz rozbi├│rki tylko wtedy, gdy nie mo┼╝na przeprowadzi─ç remontu, odbudowy, ani rob├│t wyko┼äczeniowych z uwagi na ich stan.

Decyzja o nakazie rozbi├│rki

Decyzja, kt├│ra nie spe┼énia prawnych wymog├│w, jest sprzeczna z prawem ÔÇô mo┼╝na wnie┼Ť─ç odwo┼éanie, a gdy to nie przyniesie rezultat├│w ÔÇô skarg─Ö administracyjn─ů do wojew├│dzkiego s─ůdu administracyjnego. Prawid┼éowo wydana decyzja o nakazie rozbi├│rki zawiera takie informacje, jak:

 • oznaczenie organu administracji publicznej
 • dat─Ö wydania
 • oznaczenie strony lub stron
 • powo┼éanie podstawy prawnej wydania decyzji
 • precyzyjne okre┼Ťlenie obiektu budowlanego i terenu, kt├│ry ma by─ç uporz─ůdkowany
 • termin przyst─ůpienia do rozbi├│rki i dat─Ö jej zako┼äczenia
 • uzasadnienie faktyczne i prawne
 • pouczenie, ┼╝e s┼éu┼╝y od niej odwo┼éanie i w jakim trybie
 • podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska s┼éu┼╝bowego osoby upowa┼╝nionej do jej wydania

Organ wydaj─ůcy decyzj─Ö powinien okre┼Ťli─ç termin przyst─ůpienia do rozbi├│rki wynosz─ůcy co najmniej 6 tygodni od dnia dor─Öczenia decyzji jej adresatowi.

Bierna postawa nie jest rozwi─ůzaniem

Je┼╝eli adresat (inwestor, w┼éa┼Ťciciel, zarz─ůdca nieruchomo┼Ťci) zignoruje decyzj─Ö i nie podejmie si─Ö rozbi├│rki obiektu budowlanego nara┼╝a si─Ö na:

 • grzywn─Ö
 • post─Öpowanie przed s─ůdem (organ z┼éo┼╝y wniosek o ukaranie)

Niedope┼énienie obowi─ůzku rozbi├│rki zgodnie z nakazem organu grozi nie tylko grzywn─ů, ale tak┼╝e kar─ů ograniczenia wolno┼Ťci oraz kar─ů pozbawienia wolno┼Ťci do 2 lat.