Nowe technologie coraz bardziej popularne w branży nieruchomości.

Tarasy Dionizosa_Barc Warszawa SA.

 Nowoczesne technologie są coraz chętniej wykorzystywane w branży nieruchomości. Zwiększonym zainteresowaniem spółdzielni mieszkaniowych cieszą się zwłaszcza rozwiązania dotyczące monitoringu energii, a także systemy oszczędzania kosztów ciepła. Jak podaje Techem, wiodąca firma na rynku rozwiązań do zarządzania energią, w pierwszym kwartale 2014 sprzedaż platformy
Techem Smart System (TSS), umożliwiającej m.in. przegląd zużycia energii, stanowiła 85% sprzedaży w stosunku do całego 2013 roku. Od początku 2014 roku odbiorcy skorzystali ponadto
z ponad 100 dodatkowych systemów oszczędzania energii adapterm, które w sposób rzeczywisty ograniczają koszty ciepła o nawet o kilkanaście procent rocznie.

Coraz więcej spółdzielni mieszkaniowych dostrzega zalety systemów monitoringu zużycia energii. Przekłada się to na wysoką dynamikę sprzedaży tych rozwiązań – w pierwszym kwartale br.
Techem zainstalował aż 323 systemy Techem Smart System, udostępniające na platformie internetowej informację o zużyciu energii i wody.

Świadomość podmiotów zarządzających nieruchomościami jest coraz większa, a spółdzielnie mieszkaniowe otwierają się na nowoczesne rozwiązania, dzięki którym mogą lepiej zarządzać budynkami i racjonalnie zmniejszać koszty ich eksploatacji – tłumaczy Wojciech Grela, Dyrektor Oddziału Techem w Krakowie. – Jak pokazują doświadczenia naszych Klientów, spółdzielnie oszczędzają dzięki rozwiązaniom Techem kilkanaście procent energii rocznie, nie tracąc na komforcie cieplnym. W konsekwencji jedyną odczuwalną zmianą jest niższy rachunek za ogrzewanie dla poszczególnych lokatorów pomimo rosnących kosztów dostawy mediów (ciepło,woda) – dodaje.

Budapest_Night_glowna

Kraków zarządza nowocześnie i skutecznie

Spółdzielnie mieszkaniowe z Wielkopolski oszczędzają najwięcej energii z systemem adapterm – właśnie w tym województwie zamontowanych jest 50 % wszystkich funkcjonujących w Polsce systemów oszczędzania energii firmy Techem. System eliminuje nadwyżki energii z nieruchomości
i pozwala zaoszczędzić nawet kilkanaście procent energii rocznie. Co istotne, pozwala on na obniżenie kosztów ogrzewania, nie obniżając komfortu cieplnego lokatorów.

Około 20% systemów oszczędza energię cieplną w Warszawie, nieco ponad 14% w Szczecinie i prawie 8% w Krakowie, w którym aż 99% adaptermów zostało zainstalowanych w 2014 roku.

kable2

Rozliczanie energii cieplnej w Polsce

Systemy do monitoringu i oszczędzania energii mogą być wykorzystywane przez te spółdzielnie mieszkaniowe, które rozliczają energię cieplną według rzeczywistego zużycia (podzielniki, ciepłomierze ,wodomierze). Obecnie w taki sposób rozliczanych jest mniej niż połowa wszystkich budynków wielolokalowych w Polsce, jednak już wkrótce zacznie się to zmieniać. Istotny wpływ na to ma unijna dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED – Energy Efficiency Directive).

 – Celem dyrektywy jest zredukowanie emisji CO2 do atmosfery o 20% do 2020 roku. Jako że sektor budowlany odpowiada za zużycie około 30% energii w Polsce, ustawa ta nakłada jednoznaczne obowiązki właśnie na ten obszar – komentuje Wojciech Grela.

Dyrektywa EED nakazuje państwom członkowskim obowiązek rejestracji i rozliczania kosztów ogrzewania według rzeczywistego zużycia. Do końca 2016 roku wszystkie budynki wielolokalowe w krajach Unii Europejskiej muszą rozliczać energię cieplną we wspomniany sposób.