Deweloper w zmieniaj─ůcej si─Ö rzeczywisto┼Ťci prawnej – nowe wyzwania i mo┼╝liwo┼Ťci

Zapraszamy przedstawicieli bran┼╝y deweloperskiej na warsztat on-line pt. ÔÇ×Nowe mo┼╝liwo┼Ťci i wyzwania dla deweloper├│w w obecnej sytuacji rynkowejÔÇŁ, kt├│ry odb─Ödzie si─Ö 27-28 wrze┼Ťnia 2023 roku. Podczas spotkania eksperci om├│wi─ů kluczowe zmiany prawne wp┼éywaj─ůce na inwestycje i dzia┼éalno┼Ť─ç dewelopersk─ů. To doskona┼éa okazja do pog┼é─Öbienia wiedzy i wymiany do┼Ťwiadcze┼ä. Wi─Öcej informacji o wydarzeniu i zapisy:

https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/nowe-mozliwosci-i-wyzwania-deweloperow-w-obecnej-sytuacji-rynkowej

Poni┼╝ej kilka kluczowych temat├│w, kt├│re w rozszerzonej formie zostan─ů przedstawione podczas warsztatu.

Wpływ nowelizacji planowania przestrzennego na inwestycje

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przynosi istotne zmiany, kt├│re bezpo┼Ťrednio wp┼éyn─ů na dzia┼éalno┼Ť─ç deweloper├│w i inwestycje w nieruchomo┼Ťci. Celem nowych przepis├│w jest przede wszystkim uproszczenie, przyspieszenie i ujednolicenie procedur dotycz─ůcych planowania przestrzennego w gminach.

Kluczowym elementem nowelizacji jest wprowadzenie planu ogólnego gminy, który ma być prostszym dokumentem. Powinno to przyspieszyć procesy decyzyjne i ułatwić deweloperom dostęp do niezbędnych informacji.

Innym istotnym narzędziem jest zintegrowany plan inwestycyjny, uchwalany na wniosek inwestora. Dzięki temu inwestor będzie mógł aktywnie uczestniczyć w procesie uchwalania planu miejscowego, co zdecydowanie zwiększy jego wpływ na kształtowanie przestrzeni inwestycyjnej.

Od 2026 roku każda gmina będzie musiała posiadać strategię rozwoju, która zawierać będzie kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej. To z kolei umożliwi deweloperom lepsze zrozumienie i dostosowanie się do lokalnych priorytetów i strategii rozwoju.

Wszystkie te zmiany maj─ů na celu stworzenie sprzyjaj─ůcego ┼Ťrodowiska dla inwestycji, zwi─Ökszenie transparentno┼Ťci i przewidywalno┼Ťci proces├│w decyzyjnych, a tak┼╝e umo┼╝liwienie deweloperom skuteczniejszego planowania i realizacji swoich projekt├│w. W efekcie, nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinna przyczyni─ç si─Ö do wzrostu dynamiki rozwoju rynku nieruchomo┼Ťci oraz zwi─Ökszenia atrakcyjno┼Ťci inwestycji deweloperskich.

Najwa┼╝niejsze aspekty ustawy deweloperskiej ÔÇô inwestycje po zako┼äczeniu okresu przej┼Ťciowego

Nowa ustawa deweloperska, kt├│ra wesz┼éa w ┼╝ycie 1 lipca 2022 roku, wprowadzi┼éa szereg zmian, maj─ůcych na celu zwi─Ökszenie ochrony interes├│w nabywc├│w. Wp┼éywa ona na spos├│b, w jaki deweloperzy prowadz─ů swoje inwestycje, zw┼éaszcza po zako┼äczeniu okresu przej┼Ťciowego, kt├│ry nast─ůpi na koniec 2024 roku.

Jednym z kluczowych element├│w nowej ustawy jest wprowadzenie szczeg├│┼éowych regulacji dotycz─ůcych procedury odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Odbi├│r musi teraz odbywa─ç si─Ö w obecno┼Ťci nabywcy, co eliminuje praktyk─Ö jednostronnych odbior├│w przez deweloper├│w. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, nabywca ma prawo odst─ůpi─ç od umowy.

Nowa ustawa deweloperska wprowadza r├│wnie┼╝ regulacje dotycz─ůce umowy rezerwacyjnej, kt├│ra by┼éa ju┼╝ wcze┼Ťniej praktykowana, ale nie sformalizowana w przepisach prawa. Deweloperzy musz─ů teraz przestrzega─ç okre┼Ťlonych wymog├│w dotycz─ůcych formy i tre┼Ťci umowy rezerwacyjnej.

Kolejnym istotnym elementem nowej ustawy jest wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Jego celem jest zwi─Ökszenie ochrony os├│b kupuj─ůcych nowe mieszkania. W przypadku upadku firmy deweloperskiej, Fundusz ma za zadanie eliminowa─ç ryzyko utraty przez nabywc├│w ┼Ťrodk├│w finansowych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych.

Wszystkie te zmiany maj─ů na celu zwi─Ökszenie ochrony nabywc├│w i wprowadzenie wi─Ökszej transparentno┼Ťci do procesu inwestycyjnego. Deweloperzy musz─ů teraz dostosowa─ç swoje praktyki do nowych wymog├│w, co mo┼╝e wymaga─ç pewnych zmian w ich strategiach inwestycyjnych. Nowe regulacje, mimo ┼╝e mog─ů na pocz─ůtku wydawa─ç si─Ö wyzwaniem, w d┼éu┼╝szej perspektywie powinny przyczyni─ç si─Ö do zwi─Ökszenia zaufania i stabilno┼Ťci na rynku nieruchomo┼Ťci.

Warunki techniczne budynk├│w i ich usytuowania wed┼éug projektu rozporz─ůdzenia Ministra Rozwoju i Technologii

Projekt nowelizacji rozporz─ůdzenia w sprawie warunk├│w technicznych, jakim powinny odpowiada─ç budynki i ich usytuowanie, ma na celu przede wszystkim ograniczenie praktyk tak zwanej ÔÇ×patodeweloperkiÔÇŁ. W┼Ťr├│d kluczowych zmian znajduje si─Ö wprowadzenie minimalnej odleg┼éo┼Ťci mi─Ödzy budynkami mieszkalnymi wielorodz

Zapraszamy przedstawicieli bran┼╝y deweloperskiej na warsztat on-line pt. „Nowe mo┼╝liwo┼Ťci i wyzwania dla deweloper├│w w obecnej sytuacji rynkowej”, kt├│ry odb─Ödzie si─Ö 27-28 wrze┼Ťnia 2023 roku. Podczas spotkania eksperci om├│wi─ů kluczowe zmiany prawne wp┼éywaj─ůce na inwestycje i dzia┼éalno┼Ť─ç dewelopersk─ů. To doskona┼éa okazja do pog┼é─Öbienia wiedzy i wymiany do┼Ťwiadcze┼ä. Wi─Öcej informacji o wydarzeniu i zapisy:

https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/nowe-mozliwosci-i-wyzwania-deweloperow-w-obecnej-sytuacji-rynkowej

Poni┼╝ej kilka kluczowych temat├│w, kt├│re w rozszerzonej formie zostan─ů przedstawione podczas warsztatu.

Wpływ nowelizacji planowania przestrzennego na inwestycje

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przynosi istotne zmiany, kt├│re bezpo┼Ťrednio wp┼éyn─ů na dzia┼éalno┼Ť─ç deweloper├│w i inwestycje w nieruchomo┼Ťci. Celem nowych przepis├│w jest przede wszystkim uproszczenie, przyspieszenie i ujednolicenie procedur dotycz─ůcych planowania przestrzennego w gminach.

Kluczowym elementem nowelizacji jest wprowadzenie planu ogólnego gminy, który ma być prostszym dokumentem. Powinno to przyspieszyć procesy decyzyjne i ułatwić deweloperom dostęp do niezbędnych informacji.

Innym istotnym narzędziem jest zintegrowany plan inwestycyjny, uchwalany na wniosek inwestora. Dzięki temu inwestor będzie mógł aktywnie uczestniczyć w procesie uchwalania planu miejscowego, co zdecydowanie zwiększy jego wpływ na kształtowanie przestrzeni inwestycyjnej.

Od 2026 roku każda gmina będzie musiała posiadać strategię rozwoju, która zawierać będzie kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej. To z kolei umożliwi deweloperom lepsze zrozumienie i dostosowanie się do lokalnych priorytetów i strategii rozwoju.

Wszystkie te zmiany maj─ů na celu stworzenie sprzyjaj─ůcego ┼Ťrodowiska dla inwestycji, zwi─Ökszenie transparentno┼Ťci i przewidywalno┼Ťci proces├│w decyzyjnych, a tak┼╝e umo┼╝liwienie deweloperom skuteczniejszego planowania i realizacji swoich projekt├│w. W efekcie, nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinna przyczyni─ç si─Ö do wzrostu dynamiki rozwoju rynku nieruchomo┼Ťci oraz zwi─Ökszenia atrakcyjno┼Ťci inwestycji deweloperskich.

Najwa┼╝niejsze aspekty ustawy deweloperskiej – inwestycje po zako┼äczeniu okresu przej┼Ťciowego

Nowa ustawa deweloperska, kt├│ra wesz┼éa w ┼╝ycie 1 lipca 2022 roku, wprowadzi┼éa szereg zmian, maj─ůcych na celu zwi─Ökszenie ochrony interes├│w nabywc├│w. Wp┼éywa ona na spos├│b, w jaki deweloperzy prowadz─ů swoje inwestycje, zw┼éaszcza po zako┼äczeniu okresu przej┼Ťciowego, kt├│ry nast─ůpi na koniec 2024 roku.

Jednym z kluczowych element├│w nowej ustawy jest wprowadzenie szczeg├│┼éowych regulacji dotycz─ůcych procedury odbioru lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Odbi├│r musi teraz odbywa─ç si─Ö w obecno┼Ťci nabywcy, co eliminuje praktyk─Ö jednostronnych odbior├│w przez deweloper├│w. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, nabywca ma prawo odst─ůpi─ç od umowy.

Nowa ustawa deweloperska wprowadza r├│wnie┼╝ regulacje dotycz─ůce umowy rezerwacyjnej, kt├│ra by┼éa ju┼╝ wcze┼Ťniej praktykowana, ale nie sformalizowana w przepisach prawa. Deweloperzy musz─ů teraz przestrzega─ç okre┼Ťlonych wymog├│w dotycz─ůcych formy i tre┼Ťci umowy rezerwacyjnej.

Kolejnym istotnym elementem nowej ustawy jest wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Jego celem jest zwi─Ökszenie ochrony os├│b kupuj─ůcych nowe mieszkania. W przypadku upadku firmy deweloperskiej, Fundusz ma za zadanie eliminowa─ç ryzyko utraty przez nabywc├│w ┼Ťrodk├│w finansowych na mieszkaniowych rachunkach powierniczych.

Wszystkie te zmiany maj─ů na celu zwi─Ökszenie ochrony nabywc├│w i wprowadzenie wi─Ökszej transparentno┼Ťci do procesu inwestycyjnego. Deweloperzy musz─ů teraz dostosowa─ç swoje praktyki do nowych wymog├│w, co mo┼╝e wymaga─ç pewnych zmian w ich strategiach inwestycyjnych. Nowe regulacje, mimo ┼╝e mog─ů na pocz─ůtku wydawa─ç si─Ö wyzwaniem, w d┼éu┼╝szej perspektywie powinny przyczyni─ç si─Ö do zwi─Ökszenia zaufania i stabilno┼Ťci na rynku nieruchomo┼Ťci.

Warunki techniczne budynk├│w i ich usytuowania wed┼éug projektu rozporz─ůdzenia Ministra Rozwoju i Technologii

Projekt nowelizacji rozporz─ůdzenia w sprawie warunk├│w technicznych, jakim powinny odpowiada─ç budynki i ich usytuowanie, ma na celu przede wszystkim ograniczenie praktyk tak zwanej ÔÇ×patodeweloperkiÔÇŁ. W┼Ťr├│d kluczowych zmian znajduje si─Ö wprowadzenie minimalnej odleg┼éo┼Ťci mi─Ödzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, a granic─ů dzia┼éki oraz mi─Ödzy budynkami mieszkalnymi, a budynkami produkcyjnymi i magazynowymi.

Zmiany te maj─ů na celu zwi─Ökszenie komfortu przysz┼éych mieszka┼äc├│w, ale z uwzgl─Ödnieniem interes├│w inwestor├│w. Wprowadzono r├│wnie┼╝ minimaln─ů powierzchni─Ö lokalu mieszkalnego oraz obowi─ůzek urz─ůdzenia terenu o powierzchni biologicznie czynnej na publicznie dost─Öpnych placach.

Wa┼╝nym aspektem jest r├│wnie┼╝ wprowadzenie wymogu dost─Öpno┼Ťci miejsc postojowych dla samochod├│w osobowych, z kt├│rych korzystaj─ů osoby z niepe┼énosprawno┼Ťciami oraz pomieszcze┼ä umo┼╝liwiaj─ůcych dokonywanie czynno┼Ťci higienicznych doros┼éej osoby ze szczeg├│lnymi potrzebami.

Zmiany dotycz─ů r├│wnie┼╝ wymog├│w akustycznych. Chodzi tutaj o podwy┼╝szenie izolacyjno┼Ťci akustycznej drzwi wej┼Ťciowych do mieszkania oraz na┼éo┼╝enie obowi─ůzku stosowania mi─Ödzy mieszkaniami w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przegr├│d, spe┼éniaj─ůcych odpowiednie warunki.

Nowelizacja ma na celu nie tylko zwi─Ökszenie komfortu mieszka┼äc├│w, ale r├│wnie┼╝ popraw─Ö dost─Öpno┼Ťci i funkcjonalno┼Ťci budynk├│w. Wszystko to ma przyczyni─ç si─Ö do poprawy jako┼Ťci ┼╝ycia mieszka┼äc├│w i zwi─Ökszenia atrakcyjno┼Ťci inwestycji deweloperskich.

Jakie s─ů potencjalne wyzwania dla deweloper├│w w zwi─ůzku z wprowadzeniem nowych standard├│w technicznych dla budynk├│w? Czy s─ů jakie┼Ť plany na dalsze zaostrzenie tych standard├│w w przysz┼éo┼Ťci?

Nowe przepisy na pewno b─Öd─ů stanowi─ç wyzwanie dla deweloper├│w i to na r├│┼╝nych p┼éaszczyznach. Mog─ů zwi─Ökszy─ç koszty realizacji inwestycji, np. ze wzgl─Ödu na konieczno┼Ť─ç powi─Ökszenia placu zabaw, uwzgl─Ödnienia w budynku rowerowni czy poprawienia izolacji akustycznej ┼Ťcian. Istotniejsze b─Ödzie jednak zaostrzenie przepis├│w dotycz─ůcych odleg┼éo┼Ťci budynk├│w mieszkalnych od granic dzia┼éki czy budynk├│w magazynowo-produkcyjnych ÔÇô mo┼╝e oznacza─ç fiasko realizacji niekt├│rych inwestycji. O ile nowe standardy faktycznie mog─ů doprowadzi─ç zwi─Ökszenia komfortu ┼╝ycia w nowych mieszkaniach, to jednocze┼Ťnie sprawi─ů, ┼╝e zdobycie takiego mieszkania b─Ödzie jeszcze trudniejsze. Nie b─Ödzie to te┼╝ zapewne ostatnia pr├│ba walki z tzw. ÔÇ×patodeweloperk─ůÔÇŁ.

Kamil Maty┼Ťkiewicz, Senior Associate, Baker McKenzie Krzy┼╝owski i Wsp├│lnicy sp.k.