Ogrzewanie podłogowe z jastrychem samopoziomującym – etapy prac

Jastrych anhydrytowy i cementowy są już popularne na rynku. Nieco mniej znanym rozwiązaniem jest samopoziomujący jastrych wzmacniany włóknami polipropylenowymi. Charakteryzuje się on wysoką odpornością mechaniczną i odpornością na skurcz w trakcie wiązania.

Jastrych samopoziomujący wyróżnia się dobrą przyczepnością, wodoodpornością i paroprzepuszczalnością oraz odpornością na ruch pieszy. Jastrych może być aplikowany zarówno ręcznie, jak i mechanicznie. Znajduje on zastosowanie w przypadku ogrzewania podłogowego.

Przygotowanie podłoża

Przed wykonaniem jastrychu samopoziomującego konieczne jest oczyszczenie i przygotowanie podłoża. Powinno być ono suche, nośne, stabilne i bez spękań. Podłoże powinno być oczyszczone z zaczynu cementowego i starannie odtłuszczone. Po oczyszczeniu podłoża można ułożyć folię paroizolacyjną. Jej fragmenty powinny być zawinięte na ścianę.

Warstwa izolacyjna

Po przygotowaniu podłoża można przystąpić do ułożenia warstwy izolacyjnej wykonanej ze styropianu. Materiał izolacyjny powinien mieć odpowiednie parametry adekwatne do obciążenia. Przy obciążeniach, które nie przekraczają 150 kg/m2 powinno się stosować co najmniej styropian EPS 80. Płyty styropianu powinny ściśle do siebie przylegać, dlatego kolejne rzędy płyt muszą być układane z przesuniętymi spoinami – lepiej unikać krzyżowania się styków płyt. Styropian na całej powierzchni podłoża musi posiadać taką samą grubość. Płyty styropianowe są pokrywane folią aluminiową, specjalnie przeznaczoną do tego celu.

Ogrzewanie podłogowe

Wykonując montaż ogrzewania podłogowego wodnego, trzeba postępować ściśle według wytycznych producenta. Instalacja ogrzewania podłogowego powinna być przymocowana do warstwy izolacyjnej za pomocą specjalnych spinek rozmieszczonych co ok. 40 – 50 cm na prostym odcinku przewodu i ok. 20 – 30 cm na zagiętych fragmentach. Jeszcze przed wylaniem jastrychu na instalację ogrzewania podłogowego należy wykonać ciśnieniową próbę szczelności. Poza tym, przed przygotowaniem wylewki powinna zostać ułożona siatka stalowa Q131. Obwody ogrzewania podłogowego powinny być natomiast wydzielone, aby można było wykonać dylatacje. Pola dylatacyjne nie powinny mieć powierzchni większej niż 36 m2. Maksymalna długość pola wynosi 6 m, natomiast maksymalne proporcje bloków powinny wynosić 1:1.5.

Wykonanie wylewki

Mieszaninę, która stanie się wylewką, przygotowuje się z 3,5 l czystej wody i 25 kg suchej mieszanki. Do uzyskania jednolitej mieszaniny niezbędne jest użycie wolnoobrotowego mieszadła. Po połączeniu się suchego i mokrego składnika odczekaj 2 minuty, a następnie ponownie wymieszaj całość. Jeżeli użyjesz więcej wody, niż zaleca producent, wytrzymałość wykonanego jastrychu będzie niższa, a skurcz zaprawy będzie większy niż powinien. Dlatego zanim przystąpisz do przygotowania wylewki dokładnie zapoznaj się z treścią instrukcji zamieszczonej na opakowaniu suchej mieszanki.

Po uzyskaniu mieszanki można przystąpić do wykonania wylewki. Jeżeli podłoże ma szerokość większą niż 2 – 3 m, a mieszanka ma być wylewana ręcznie, należy podzielić je na pola oddzielone specjalnymi listwami rozdzielającymi. Jastrych jest wylewany pasmami o szerokości 30 – 40 cm. Kolejne porcje zaprawy trzeba przygotowywać stosunkowo szybko, żeby mogły się ze sobą płynnie połączyć. Na koniec należy rozprowadzić jastrych na wcześniej ustaloną grubość.

Zawibrowanie powierzchniowe wylewki

Następnym etapem wykonania jastrychu jest zawibrowanie powierzchniowe wylewki za pomocą łaty – ramki, a następnie wygładzenie jej pacą. Po wykonaniu jastrychu należy ok. 28 dni odczekać do pierwszego uruchomienia ogrzewania podłogowego.

Poza tym, w ciągu pierwszych dwóch dób temperatura cieczy grzewczej powinna wynosić o 5 stopni Celsjusza więcej niż temperatura pomieszczenia, jednocześnie nie może przekroczyć 20 stopni Celsjusza. Co dwa dni temperaturę cieczy grzewczej można podwyższać o 5 stopni Celsjusza – aż do temperatury maksymalnej tej instalacji. Najwyższa temperatura 50 stopni Celsjusza lub maksymalna temperatura instalacji powinna być natomiast podtrzymywana przez następne 4 dni. Kolejny etap „hartowania” wylewki to stopniowe obniżanie temperatury w odstępach co 2 dni o 5% – do całkowitego wyschnięcia i osiągnięcia temperatury cieczy grzewczej na poziomie 20 stopni Celsjusza.