Piece z zamkniętą komorą spalania – jak zadbać o odpowiednie odprowadzanie spalin?

Kotły typu B z otwartą komorą spalania były do niedawna najczęściej montowanymi urządzeniami grzewczymi w pomieszczeniach mieszkalnych. Obecnie widzimy pewną zmianę trendu i przeniesienie punktu ciężkości na kotły typu C – z zamkniętą komorą spalania.

Kotły z zamkniętą komorą spalania charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną oraz bezpieczeństwem i komfortem użytkowania (istotne jest wyeliminowanie ryzyka zaczadzeń). Umieszczenie w nich układu wentylatorowego umożliwiło zastosowanie nowego typu kominów, czyli przewodów powietrzno-spalinowych, które zarówno odprowadzają spaliny jak i dostarczają odpowiednią ilość powietrza do komory spalania. Tym samym kocioł nie musi pobierać powietrza z pomieszczenia mieszkalnego, ograniczając straty w zakresie wentylacji.

Równie istotna jest wysoka efektywność energetyczna gwarantowana przez wstępne podgrzewanie powietrza w przewodzie powietrzno-spalinowym, dopasowanie ilości używanej wody do potrzeb użytkownika oraz wyposażenie kotła w wysokosprawne wymienniki ciepła.

Odpowiednie odprowadzanie spalin

Urządzenia grzewcze typu C można podzielić na dwie grupy: kotły pracujące bez kondensacji oraz kotły kondensacyjne. Z punktu widzenia instalacji odprowadzania spalin wymagają one odmiennej konstrukcji. W kotłach bez kondensacji układ spalinowy musi być zaprojektowany tak, aby skropliny, które pojawiły się w przewodach spalinowych, były odprowadzane przed kotłem (kondensat nie może przedostać się do wnętrza kotła). W kotłach kondensacyjnych sprawa wygląda zgoła odmienne – kondensat powstały w przewodach spalinowych zostaje bowiem sprowadzony z powrotem do kotła (źródło: www.kominypolskie.com.pl/pdf/de2-32008_art.pdf).
Pomijając tę różnicę, układy spalinowe tych dwóch typów kotłów są do siebie dość podobne. W obydwu przypadkach doprowadzanie powietrza i odprowadzanie spalin odbywa się za pomocą przewodów nadciśnieniowych wykonanych z ognioodpornych materiałów, których szczelność wynosi co najmniej 200 Pa.

Systemy powietrzno-spalinowe

Systemy powietrzno-spalinowe nadają się do zastosowania zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i w budynkach o większej liczbie kondygnacji. Dzięki nadciśnieniu wytwarzanemu przez zamontowany w kotle wentylator nie musimy już korzystać z tradycyjnych kominów systemowych pracujących na zasadzie ciągu naturalnego. Zastosowanie takiego systemu odprowadzania spalin pozwoliło także zmniejszyć średnicę przewodów spalinowych. Jeżeli jednak preferujemy tradycyjne rozwiązania i stawiamy na kominy systemowe, warto zapoznać się z ofertą prezentowaną przez producenta – np. www.checz.pl.

Kotły typu C mogą być wykorzystane niemal we wszystkich budynkach mieszkalnych. Ich montaż nie sprawia trudności, a eksploatacja jest dziecinnie prosta. Oprócz ich walorów technicznych nie sposób nie wspomnieć o bezpieczeństwie użytkowania oraz efektach ekologicznych – niższej emisji spalin do atmosfery. To pewność dobrego wyboru i gwarancja najwyższego zadowolenia klientów