Podłoga z ceramicznych płytek

Płytki ceramiczne tworzą trwałą powłokę podłogi, którą łatwo utrzymać w czystości, a przy tym doskonale się prezentują odbijając światło. Bogata paleta wzorów umożliwia wybór odpowiednich płytek do każdego wnętrza. Podłoga wykonana z tego materiału wykończeniowego nie będzie jednak wykonana nieskazitelnie, jeżeli przy jej wykonywaniu zostaną popełnione błędy.

Przyczyną popełniania błędów w czasie układania płytek ceramicznych na posadzce najczęściej są brak wiedzy i doświadczenia oraz wykonywanie prac bez odpowiedniego przygotowania podłoża i w pośpiechu. W efekcie mogą pojawić się takie problemy, jak osłabienie przyczepności płytek, nieestetyczny wygląd powłoki z płytek ceramicznych oraz ich pękanie.

  • Przyklejanie płytek do nieoczyszczonego podłoża

Do podstawowych błędów popełnianych podczas wykonywania powierzchni z płytek ceramicznych należy niewłaściwe przygotowanie podłoża, w tym nieusunięcie pozostałości starych zapraw lub klejów, pozostawienia ubytków w podłożu, nieoczyszczenia podłoża z tłuszczów, pyłów i innych zabrudzeń. Łuszczące się i kruche podłoże powinno być oczyszczone i wyrównane. Przed rozpoczęciem układania płytek ceramicznych podłoże należ zagruntować odpowiednim preparatem.

Skutkiem popełnienia tego błędu jest odspajanie się powierzchni płytki od podłogi – częściowe lub całkowite, a także pękanie płytek. W skrajnych przypadkach konieczne jest usunięcie powłoki wykonanej z płytek ceramicznych .

  • Zakup zbyt małej ilości materiału wykończeniowego

Zasadą profesjonalnego glazurnika jest posiadanie materiału wykończeniowego w ilości o 15% większej niż przewidywany poziom jego zużycia. Dzięki temu w razie uszkodzenia płytek, potrzeby wymiany pojedynczych elementów i innych tego typu przypadków nie będzie konieczne przerywanie prac, żeby nabyć płytki ceramiczne.

  • Brak planu ułożenia płytek

Przed klejeniem płytek warto wcześniej zaplanować ich układ w pomieszczeniu. Pozwoli to na ograniczenie strat i zniszczeń materiału wykończeniowego, ustalenie, które płytki wymagają przycięcia, a także podgląd efektu końcowego. Pominięcie tego etapu wpływa niekorzystnie na estetykę wykonanego podłoża.

W konsekwencji może dojść do niewłaściwego rozmieszczenia płytek. Układanie płytek należy rozpocząć od centralnej części, nie od ścian i drzwi.

  • Nieprawidłowe przygotowanie zaprawy

Nieprawidłowe przygotowanie zaprawy do płytek ceramicznych powoduje, że trudniej będzie nad nią zapanować podczas układania płytek. Nieprawidłowo wymieszana masa nie będzie miała odpowiednich właściwości, takich jak gęstość i przyczepność do podłoża. Podobnie jest w przypadku, gdy sucha zaprawa będzie wymieszana z wodą w nieprawidłowych proporcjach.

  • Użycie nieodpowiedniej ilości zaprawy

Stosowanie zarówno zbyt obfitych ilości zaprawy, jak i zbyt oszczędne jej zastosowanie może doprowadzić do konieczności skuwania płytek. Zbyt duża warstwa spoiwa powoduje, że będzie ono wyciekać ze szczelin dylatacyjnych.

W konsekwencji może dojść do przesunięć płytek i pojawienia się odkształceń. Posadzka będzie wówczas nierówna i nie prezentuje się dobrze, bo wygląda nieestetycznie.

  • Fugowanie płytek przed wyschnięciem kleju

Z wypełnieniem fug między płytkami należy się wstrzymać do czasu całkowitego wyschnięcia kleju. Czas schnięcia zaprawy wynosi nawet do 12 godzin. Dokładny czas schnięcia jest uzależniony od tego, jaka zaprawa została zastosowana.

Fugi wchodzą w reakcje z niewyschniętym klejem, co powoduje powstawanie przebarwień na spoinach. Trudno je usunąć i wyglądają bardzo nieestetycznie.

Artykuł redakcyjny