Polacy interesują się smogiem, ale nie pytają o zanieczyszczenia ziemi

Szukając miejsca do zamieszkania mamy na uwadze to, że chcemy żyć w czystym i bezpiecznym otoczeniu. Niestety szczególnie w dużych miastach i ich okolicy jest to coraz trudniejsze.

Wyniki badania „O co pytają Polacy kupując mieszkanie”* wskazują, że największym obecnie problemem środowiskowym, z jakim musimy się mierzyć, jest zanieczyszczenie powietrza. Smog, czyli jego widoczna oznaka skutecznie przeniknął do świadomości społeczeństwa, jako zagrożenie dla zdrowia. Równie niebezpieczne, a na pierwszy rzut oka niewidoczne mogą być zanieczyszczenia kryjące się w ziemi.

 

Jak wynika z badania „O co pytają Polacy kupując mieszkanie”* wśród osób, które kupiły mieszkanie lub dom na rynku pierwotnym w ciągu ostatnich dwóch lat, 64% przed zakupem sprawdzało informacje o stanie środowiska w okolicy ich nieruchomości. W pierwszej kolejności nabywcy interesowali się poziomem hałasu – aż 70% – oraz stanem zanieczyszczenia powietrza – 68%. Znacznie rzadziej zwracali uwagę na zanieczyszczenia ziemi (40%) czy zanieczyszczenia wód (34%). W przypadku osób planujących w najbliższym czasie zakup mieszkania sytuacja wygląda podobnie. Najczęściej zamierzają oni pytać o poziom hałasu – aż 86,1% badanych, a w dalszej kolejności o stan zanieczyszczenia powietrza – 73,9%. Mniej niż połowa badanych zamierza sprawdzać informacje na temat zanieczyszczenia wód, a 45% zanieczyszczeń ziemi.

W procesie zakupu mieszkania nabywcy najczęściej sprawdzają informacje odnoszące się do najbardziej odczuwalnych i uciążliwych problemów środowiskowych. Do nich niewątpliwie należą poziom hałasu, a także smog – bezpośrednio wpływające na komfort życia i zauważalne. Sprawa zanieczyszczeń ziemi i wody – poza najbardziej drastycznymi przypadkami – nie jest tak oczywista. Długotrwałe narażenie na ekspozycję może wpływać na zdrowie i życie mieszkańców, którzy nie są świadomi zagrożenia – mówi Norbert Kurek, z-ca Dyrektora Generalnego Menard Polska. W wielu przypadkach dopiero specjalistyczne badania pozwalają wykryć obecność substancji powodujących ryzyko. Częsty brak weryfikacji, czy kupowane mieszkanie jest posadowione na gruncie wolnym od zanieczyszczeń, świadczy o niskim poziomie świadomości problemu – dodaje.

 

Inwestycje na terenach poprzemysłowych

Dynamiczny rozwój miast powoduje nie tylko narastający problem zanieczyszczenia powietrza, ale też deficyt atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Z tego względu inwestorzy chętnie sięgają po tereny pełniące wcześniej funkcję przemysłową. Często wyróżniają się one świetną lokalizacją, jednak ich przeszłość może nieść ryzyka dla potencjalnych mieszkańców. Ważne jest, aby zostało to sprawdzone specjalistycznymi badaniami powierzchni ziemi pod kątem zanieczyszczeń chemicznych. W przypadku stwierdzenia nadmiernych stężeń substancji chemicznych niezbędne jest przeprowadzenie remediacji, czyli usunięcie zanieczyszczeń powodujących zagrożenie dla ludzi lub środowiska.

W gruncie mogą znajdować się różnego rodzaju zanieczyszczenia, związane z profilem produkcyjnym zakładu czy jakimś rodzajem aktywności, która była wcześniej realizowana na tym obszarze. Zanieczyszczenie działki nie dyskwalifikuje jej jako obszaru inwestycji, ale może ją znacząco utrudnić, gdyż musi ono zostać usunięte albo jego szkodliwość zniwelowana. Nie można dopuścić, żeby zanieczyszczony grunt w jakikolwiek sposób oddziaływał na ludzi przebywających na tej działce czy na mieszkańców budynku, który został na niej zbudowany – mówi dr hab. inż. Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie.

Pytanie o badanie gruntu na liście pytań do dewelopera

Wyniki badania „O co pytają Polacy kupując mieszkanie” wskazują na niską świadomość osób kupujących nieruchomości na temat zagrożeń, jakie mogą kryć się pod powierzchnią ziemi. Wśród licznych pytań zadawanych przy zakupie mieszkania, domu lub działki budowlanej brakuje tego, o badania gruntu pod kątem zanieczyszczeń chemicznych. A tylko w ten sposób można dowiedzieć się, czy grunt, na którym planujemy zamieszkać jest czysty i bezpieczny. Gdzie szukać i od kogo wymagać informacji o badaniach można dowiedzieć się na stronie internetowej www.gruntowniebadamy.pl, która jest elementem kampanii informacyjnej „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy”. Celem kampanii jest uplasowanie zapytania o badania gruntu na krótkiej liście oczywistych pytań zadawanych deweloperom i sprzedawcom.

*Badanie „O co pytają Polacy kupując mieszkanie” zostało przeprowadzone na przełomie 2017 i 2018 roku przez agencję SW Research metodą CAWI na grupie N=403 osób powyżej 25 roku życia w ramach kampanii informacyjnej „Gruntownie badamy zanim zamieszkamy”.