Post─Öpowanie poprzedzaj─ůce rozpocz─Öcie rob├│t budowlanych ÔÇô Prawo budowlane

Prezentujemy Pa┼ästwu tekst ustawy Prawo budowlane.Ten dokument pochodzi z dnia 31.03. 2015 i jest aktualny. Wszelkie zmiany b─Ödziemy odnotowywa─ç na bie┼╝─ůco.

Rozdział 4

Post─Öpowanie poprzedzaj─ůce rozpocz─Öcie rob├│t budowlanych

Art. 28. 1. Roboty budowlane mo┼╝na rozpocz─ů─ç jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow─Ö, z zastrze┼╝eniem art. 29ÔÇô31.
2. Stronami w post─Öpowaniu w sprawie pozwolenia na budow─Ö s─ů: inwestor oraz w┼éa┼Ťciciele, u┼╝ytkownicy wieczy┼Ťci lub zarz─ůdcy nieruchomo┼Ťci znajduj─ůcych si─Ö w obszarze oddzia┼éywania obiektu.
3. Przepisu art. 31 Kodeksu post─Öpowania administracyjnego nie stosuje si─Ö w post─Öpowaniu w sprawie pozwolenia na budow─Ö.
4. Przepis├│w ust. 2 i 3 nie stosuje si─Ö w post─Öpowaniu w sprawie pozwolenia na budow─Ö wymagaj─ůcym udzia┼éu spo┼éecze┼ästwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008 r. o udost─Öpnianiu informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko. W tym przypadku stosuje si─Ö przepisy art. 44 ustawy, o kt├│rej mowa w zdaniu pierwszym.
Art. 29. 1. Pozwolenia na budow─Ö nie wymaga budowa:
1) obiekt├│w gospodarczych zwi─ůzanych z produkcj─ů roln─ů i uzupe┼éniaj─ůcych zabudow─Ö zagrodow─ů w ramach istniej─ůcej dzia┼éki siedliskowej:
a) parterowych budynk├│w gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpi─Öto┼Ťci konstrukcji nie wi─Ökszej ni┼╝ 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiornik├│w na gnoj├│wk─Ö lub gnojowic─Ö o pojemno┼Ťci do 25 m3,
d) naziemnych silos├│w na materia┼éy sypkie o pojemno┼Ťci do 30 m3 i wysoko┼Ťci nie wi─Ökszej ni┼╝ 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stoj─ůcych parterowych budynk├│w gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oran┼╝erii (ogrod├│w zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym ┼é─ůczna liczba tych obiekt├│w na dzia┼éce nie mo┼╝e przekracza─ç dw├│ch na ka┼╝de 500 m2 powierzchni dzia┼éki;
3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ┼Ťciek├│w o wydajno┼Ťci do 7,50 m3 na dob─Ö;

4) altan i obiekt├│w gospodarczych na dzia┼ékach w rodzinnych ogrodach dzia┼ékowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysoko┼Ťci do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach p┼éaskich;
5) wiat przystankowych i peronowych;
6) budynk├│w gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, s┼éu┼╝─ůcych jako zaplecze do bie┼╝─ůcego utrzymania linii kolejowych, po┼éo┼╝onych na terenach stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç Skarbu Pa┼ästwa i b─Öd─ůcych we w┼éadaniu zarz─ůdu kolei;
7) wolno stoj─ůcych kabin telefonicznych, szaf i s┼éupk├│w telekomunikacyjnych;
8) parkometrów z własnym zasilaniem;
9) boisk szkolnych oraz boisk, kort├│w tenisowych, bie┼╝ni s┼éu┼╝─ůcych do rekreacji;
10) miejsc postojowych dla samochod├│w osobowych do 10 stanowisk w┼é─ůcznie;
11) zatok parkingowych na drogach wojew├│dzkich, powiatowych i gminnych;
12) tymczasowych obiekt├│w budowlanych, niepo┼é─ůczonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbi├│rki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie okre┼Ťlonym w zg┼éoszeniu, o kt├│rym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie p├│┼║niej ni┼╝ przed up┼éywem 120 dni od dnia rozpocz─Öcia budowy okre┼Ťlonego w zg┼éoszeniu;
13) gospodarczych obiekt├│w budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpi─Öto┼Ťci konstrukcji nie wi─Ökszej ni┼╝ 4,80 m, przeznaczonych wy┼é─ůcznie na cele gospodarki le┼Ťnej i po┼éo┼╝onych na gruntach le┼Ťnych Skarbu Pa┼ästwa;
14) obiekt├│w budowlanych pi─Ötrz─ůcych wod─Ö i upustowych o wysoko┼Ťci pi─Ötrzenia poni┼╝ej 1 m poza rzekami ┼╝eglownymi oraz poza obszarem park├│w narodowych, rezerwat├│w przyrody i park├│w krajobrazowych oraz ich otulin;
15) przydomowych basen├│w i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
16) pomost├│w o d┼éugo┼Ťci ca┼ékowitej do 25 m i wysoko┼Ťci, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, s┼éu┼╝─ůcych do:
a) cumowania niewielkich jednostek p┼éywaj─ůcych, jak ┼éodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania w─Ödkarstwa,
c) rekreacji;
17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnie┼ä brzeg├│w rzek i potok├│w g├│rskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich w├│d wewn─Ötrznych, niestanowi─ůcych konstrukcji oporowych;
18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

19) instalacji zbiornikowych na gaz p┼éynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemno┼Ťci do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
20) przy┼é─ůczy: elektroenergetycznych, wodoci─ůgowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b) kanalizacji kablowej;
21) urz─ůdze┼ä pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewn─Ötrznymi, pa┼ästwowej s┼éu┼╝by hydrologiczno-meteorologicznej i pa┼ästwowej s┼éu┼╝by hydrogeologicznej:
a) posterunk├│w: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz w├│d podziemnych,
b) punkt├│w: obserwacyjnych stan├│w w├│d podziemnych oraz monitoringu jako┼Ťci w├│d podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
22) obiektów małej architektury;
23) ogrodzeń;
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25) tymczasowych obiekt├│w budowlanych stanowi─ůcych wy┼é─ůcznie eksponaty wystawowe, niepe┼éni─ůcych jakichkolwiek funkcji u┼╝ytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26) znak├│w geodezyjnych, a tak┼╝e obiekt├│w triangulacyjnych, poza obszarem park├│w narodowych i rezerwat├│w przyrody;
27) instalacji telekomunikacyjnych w obr─Öbie budynk├│w b─Öd─ůcych w u┼╝ytkowaniu;
<28) obiekt├│w budowlanych s┼éu┼╝─ůcych bezpo┼Ťrednio do wykonywania dzia┼éalno┼Ťci regulowanej ustaw─ů z dnia 9 czerwca 2011 r. ÔÇô Prawo geologiczne i g├│rnicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 613, ze zm.7)) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania z┼é├│┼╝ w─Öglowodor├│w.>

2. Pozwolenia na budow─Ö nie wymaga wykonywanie rob├│t budowlanych polegaj─ůcych na:
1) remoncie istniej─ůcych obiekt├│w budowlanych i urz─ůdze┼ä budowlanych, z wyj─ůtkiem obiekt├│w wpisanych do rejestru zabytk├│w;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) dociepleniu budynk├│w o wysoko┼Ťci do 12 m;
5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
6) instalowaniu tablic i urz─ůdze┼ä reklamowych, z wyj─ůtkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytk├│w w rozumieniu przepis├│w o ochronie zabytk├│w i opiece nad zabytkami oraz z wyj─ůtkiem reklam ┼Ťwietlnych i pod┼Ťwietlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepis├│w o ruchu drogowym;
7) (uchylony);
8) (uchylony);
9) wykonywaniu urz─ůdze┼ä melioracji wodnych szczeg├│┼éowych, z wyj─ůtkiem:
a) ziemnych staw├│w hodowlanych,
b) urz─ůdze┼ä melioracji wodnych szczeg├│┼éowych usytuowanych w granicach park├│w narodowych, rezerwat├│w przyrody i park├│w krajobrazowych oraz ich otulin;
10) wykonywaniu uj─Ö─ç w├│d ┼Ťr├│dl─ůdowych powierzchniowych o wydajno┼Ťci poni┼╝ej 50 m3/h oraz obudowy uj─Ö─ç w├│d podziemnych;
11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodoci─ůgowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
12) przebudowie dr├│g, tor├│w i urz─ůdze┼ä kolejowych;
12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 i 843), w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi;
13) wykonywaniu podczyszczeniowych rob├│t czerpalnych polegaj─ůcych na usuni─Öciu sp┼éyce┼ä dna, powsta┼éych w czasie u┼╝ytkowania basen├│w i kana┼é├│w portowych oraz tor├│w wodnych, w stosunku do g┼é─Öboko┼Ťci technicznych (eksploatacyjnych) i nachyle┼ä skarp podwodnych akwenu;
14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;

15) instalowaniu urz─ůdze┼ä, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych;
16) monta┼╝u pomp ciep┼éa, urz─ůdze┼ä fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stoj─ůcych kolektor├│w s┼éonecznych;
17) instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.
3. Pozwolenia na budow─Ö wymagaj─ů przedsi─Öwzi─Öcia, kt├│re wymagaj─ů przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko, oraz przedsi─Öwzi─Öcia wymagaj─ůce przeprowadzenia oceny oddzia┼éywania na obszar Natura 2000, zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008 r. o udost─Öpnianiu informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko.
Art. 29a. 1. Budowa przy┼é─ůczy, o kt├│rych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporz─ůdzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyj─Ötej do pa┼ästwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o kt├│rej mowa w ust. 1, stosuje si─Ö przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wod─Ö i zbiorowym odprowadzaniu ┼Ťciek├│w.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.
Art. 30. 1. Zg┼éoszenia w┼éa┼Ťciwemu organowi wymaga, z zastrze┼╝eniem art. 29 ust. 3:
[1) budowa, o kt├│rej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1ÔÇô3, 5ÔÇô19 i 20aÔÇô21;]
<1) budowa, o kt├│rej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1ÔÇô3, 5ÔÇô19, 20aÔÇô21 oraz 28;>
1a) budowa, o kt├│rej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 ÔÇô z zastrze┼╝eniem art. 29a;
2) wykonywanie rob├│t budowlanych, o kt├│rych mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4ÔÇô6 oraz 9ÔÇô13;
3) budowa ogrodze┼ä od strony dr├│g, ulic, plac├│w, tor├│w kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodze┼ä o wysoko┼Ťci powy┼╝ej 2,20 m i wykonywanie rob├│t budowlanych polegaj─ůcych na instalowaniu:

a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, u┼╝yteczno┼Ťci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytk├│w,
b) urz─ůdze┼ä o wysoko┼Ťci powy┼╝ej 3 m na obiektach budowlanych,
c) (uchylona);
4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
2. W zg┼éoszeniu nale┼╝y okre┼Ťli─ç rodzaj, zakres i spos├│b wykonywania rob├│t budowlanych oraz termin ich rozpocz─Öcia. Do zg┼éoszenia nale┼╝y do┼é─ůczy─ç o┼Ťwiadczenie, o kt├│rym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a tak┼╝e pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odr─Öbnymi przepisami. W razie konieczno┼Ťci uzupe┼énienia zg┼éoszenia w┼éa┼Ťciwy organ nak┼éada, w drodze postanowienia, na zg┼éaszaj─ůcego obowi─ůzek uzupe┼énienia, w okre┼Ťlonym terminie, brakuj─ůcych dokument├│w, a w przypadku ich nieuzupe┼énienia ÔÇô wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
3. Do zg┼éoszenia budowy, o kt├│rej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, nale┼╝y ponadto do┼é─ůczy─ç projekt zagospodarowania dzia┼éki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadaj─ůcego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania dzia┼éki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o kt├│rej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien by─ç uzgodniony z podmiotem w┼éa┼Ťciwym do spraw zabezpiecze┼ä przeciwpo┼╝arowych.
4. W zg┼éoszeniu budowy, o kt├│rej mowa w ust. 1 pkt 4, nale┼╝y ponadto przedstawi─ç projekt zagospodarowania dzia┼éki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadaj─ůcego wymagane uprawnienia budowlane.
4a. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy ponadto przedstawić:
1) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2) uzasadnienie zarz─ůdcy drogi, o kt├│rym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
5. Zg┼éoszenia, o kt├│rym mowa w ust. 1, nale┼╝y dokona─ç przed terminem zamierzonego rozpocz─Öcia rob├│t budowlanych. Do wykonywania rob├│t budowlanych mo┼╝na przyst─ůpi─ç, je┼╝eli w terminie 30 dni od dnia dor─Öczenia zg┼éoszenia w┼éa┼Ťciwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie p├│┼║niej ni┼╝ po up┼éywie 2 lat od okre┼Ťlonego w zg┼éoszeniu terminu ich rozpocz─Öcia.
5a. (uchylony).
6. W┼éa┼Ťciwy organ wnosi sprzeciw, je┼╝eli:
1) zg┼éoszenie dotyczy budowy lub wykonywania rob├│t budowlanych obj─Ötych obowi─ůzkiem uzyskania pozwolenia na budow─Ö;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
7. W┼éa┼Ťciwy organ mo┼╝e na┼éo┼╝y─ç, w drodze decyzji, o kt├│rej mowa w ust. 5, obowi─ůzek uzyskania pozwolenia na wykonanie okre┼Ťlonego obiektu lub rob├│t budowlanych obj─Ötych obowi─ůzkiem zg┼éoszenia, o kt├│rym mowa w ust. 1, je┼╝eli ich realizacja mo┼╝e narusza─ç ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodowa─ç:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu ┼Ťrodowiska lub stanu zachowania zabytk├│w;
3) pogorszenie warunk├│w zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie b─ůd┼║ zwi─Ökszenie ogranicze┼ä lub uci─ů┼╝liwo┼Ťci dla teren├│w s─ůsiednich.
Art. 31. 1. Pozwolenia nie wymaga rozbi├│rka:
1) budynk├│w i budowli ÔÇô niewpisanych do rejestru zabytk├│w oraz nieobj─Ötych ochron─ů konserwatorsk─ů ÔÇô o wysoko┼Ťci poni┼╝ej 8 m, je┼╝eli ich odleg┼éo┼Ť─ç od granicy dzia┼éki jest nie mniejsza ni┼╝ po┼éowa wysoko┼Ťci;
2) obiekt├│w i urz─ůdze┼ä budowlanych, na budow─Ö kt├│rych nie jest wymagane pozwolenie na budow─Ö, je┼╝eli nie podlegaj─ů ochronie jako zabytki.
2. Rozbi├│rka obiekt├│w budowlanych, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 1, wymaga uprzedniego zg┼éoszenia w┼éa┼Ťciwemu organowi, w kt├│rym nale┼╝y okre┼Ťli─ç rodzaj, zakres i spos├│b wykonywania tych rob├│t. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje si─Ö odpowiednio.
<2a. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre┼Ťli wz├│r zg┼éoszenia, rozwi─ůza┼ä. Niezaj─Öcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje si─Ö jako brak zastrze┼╝e┼ä do przedstawionych rozwi─ůza┼ä.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy przypadk├│w, w kt├│rych stanowisko powinno by─ç wyra┼╝one w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na ┼Ťrodowisko albo oceny oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na obszar Natura 2000.
4. Pozwolenie na budow─Ö mo┼╝e by─ç wydane wy┼é─ůcznie temu, kto:
1) z┼éo┼╝y┼é wniosek w tej sprawie w okresie wa┼╝no┼Ťci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je┼╝eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
1a) z┼éo┼╝y┼é wniosek w tej sprawie w okresie wa┼╝no┼Ťci pozwolenia, o kt├│rym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, je┼╝eli jest ono wymagane;
2) z┼éo┼╝y┼é o┼Ťwiadczenie, pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo┼Ťci─ů na cele budowlane.
4a. Nie wydaje si─Ö pozwolenia na budow─Ö w przypadku rozpocz─Öcia rob├│t budowlanych z naruszeniem przepisu art. 28 ust. 1.
5. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia, wzory: wniosku o pozwolenie na budow─Ö, o┼Ťwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo┼Ťci─ů na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budow─Ö.
6. Wzory wniosku i o┼Ťwiadczenia, o kt├│rych mowa w ust. 5, powinny obejmowa─ç w szczeg├│lno┼Ťci dane osobowe lub nazw─Ö inwestora oraz inne informacje niezb─Ödne do podj─Öcia rozstrzygni─Öcia w prowadzonym post─Öpowaniu. Wz├│r decyzji o pozwoleniu na budow─Ö powinien obejmowa─ç w szczeg├│lno┼Ťci okre┼Ťlenie organu wydaj─ůcego decyzj─Ö, dane osobowe lub nazw─Ö inwestora i innych stron post─Öpowania oraz inne informacje niezb─Ödne inwestorowi do legalnego wykonywania rob├│t budowlanych.
Art. 33. 1. Pozwolenie na budow─Ö dotyczy ca┼éego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmuj─ůcego wi─Öcej ni┼╝ jeden obiekt, pozwolenie na budow─Ö mo┼╝e, na wniosek inwestora, dotyczy─ç wybranych obiekt├│w lub zespo┼éu obiekt├│w, mog─ůcych samodzielnie funkcjonowa─ç zgodnie z kt├│rym mowa w ust. 2, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia┼éalno┼Ťci podmiot├│w realizuj─ůcych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235 oraz z 2014 r. poz. 183).>
3. W┼éa┼Ťciwy organ mo┼╝e na┼éo┼╝y─ç obowi─ůzek uzyskania pozwolenia na rozbi├│rk─Ö obiekt├│w, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 1, je┼╝eli rozbi├│rka tych obiekt├│w:
1) mo┼╝e wp┼éyn─ů─ç na pogorszenie stosunk├│w wodnych, warunk├│w sanitarnych oraz stanu ┼Ťrodowiska lub
2) wymaga zachowania warunk├│w, od kt├│rych spe┼énienia mo┼╝e by─ç uzale┼╝nione prowadzenie rob├│t zwi─ůzanych z rozbi├│rk─ů.
4. W┼éa┼Ťciwy organ mo┼╝e ┼╝─ůda─ç, ze wzgl─Ödu na bezpiecze┼ästwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotycz─ůcych prowadzenia rob├│t rozbi├│rkowych.
5. Roboty zabezpieczaj─ůce i rozbi├│rkowe mo┼╝na rozpocz─ů─ç przed uzyskaniem pozwolenia na rozbi├│rk─Ö lub przed ich zg┼éoszeniem, je┼╝eli maj─ů one na celu usuni─Öcie bezpo┼Ťredniego zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa ludzi lub mienia. Rozpocz─Öcie takich rob├│t nie zwalnia od obowi─ůzku bezzw┼éocznego uzyskania pozwolenia na rozbi├│rk─Ö lub zg┼éoszenia o zamierzonej rozbi├│rce obiektu budowlanego.
Art. 32. 1. Pozwolenie na budow─Ö lub rozbi├│rk─Ö obiektu budowlanego mo┼╝e by─ç wydane po uprzednim:
1) przeprowadzeniu oceny oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na ┼Ťrodowisko albo oceny oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na obszar Natura 2000, je┼╝eli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008 r. o udost─Öpnianiu informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko;
2) uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;
3) wyra┼╝eniu zgody przez ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ÔÇô w przypadku budowy gazoci─ůg├│w o zasi─Ögu krajowym lub je┼╝eli budowa ta wynika z um├│w mi─Ödzynarodowych.
2. Uzgodnienie, wyra┼╝enie zgody lub opinii, o kt├│rych mowa w ust. 1 pkt 2, powinny nast─ůpi─ç w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych przeznaczeniem. Je┼╝eli pozwolenie na budow─Ö dotyczy wybranych obiekt├│w lub zespo┼éu obiekt├│w, inwestor jest obowi─ůzany przedstawi─ç projekt zagospodarowania dzia┼éki lub terenu, o kt├│rym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla ca┼éego zamierzenia budowlanego.
2. Do wniosku o pozwolenie na budow─Ö nale┼╝y do┼é─ůczy─ç:
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczeg├│lnymi oraz za┼Ťwiadczeniem, o kt├│rym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzie┼ä opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na ┼Ťrodowisko albo oceny oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na obszar Natura 2000;
2) o┼Ťwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo┼Ťci─ů na cele budowlane;
3) decyzj─Ö o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je┼╝eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3a) pozwolenie, o kt├│rym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, je┼╝eli jest ono wymagane;
4) w przypadku obiekt├│w zak┼éad├│w g├│rniczych oraz obiekt├│w usytuowanych na terenach zamkni─Ötych i terenach, o kt├│rych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o kt├│rym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwi─ůza┼ä w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiekt├│w budowlanych projektowanych od strony dr├│g, ulic, plac├│w i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dr├│g, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkni─Ötego, port├│w morskich i przystani morskich, a tak┼╝e pod┼é─ůcze┼ä tych obiekt├│w do sieci u┼╝ytku publicznego;

5) w przypadku obiektów handlowych zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880)8);
6) w przypadku obiekt├│w budowlanych, do kt├│rych ciep┼éo b─Ödzie dostarczane z indywidualnego ┼║r├│d┼éa ciep┼éa nieb─Öd─ůcego odnawialnym ┼║r├│d┼éem energii, ┼║r├│d┼éem ciep┼éa u┼╝ytkowego w kogeneracji lub ┼║r├│d┼éem ciep┼éa odpadowego z instalacji przemys┼éowych, dla kt├│rych to obiekt├│w przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urz─ůdze┼ä do ogrzewania tych obiekt├│w wynosi nie mniej ni┼╝ 50 kW i zlokalizowanych na terenie, na kt├│rym istniej─ů techniczne warunki dostarczania ciep┼éa z sieci ciep┼éowniczej, w kt├│rej nie mniej ni┼╝ 75% ciep┼éa w skali roku kalendarzowego stanowi ciep┼éo wytwarzane w odnawialnych ┼║r├│d┼éach energii, ciep┼éo u┼╝ytkowe w kogeneracji lub ciep┼éo odpadowe z instalacji przemys┼éowych, a ceny ciep┼éa stosowane przez przedsi─Öbiorstwo energetyczne zajmuj─ůce si─Ö wytwarzaniem ciep┼éa i dostarczaj─ůce ciep┼éo do tej sieci ciep┼éowniczej, s─ů ni┼╝sze od obowi─ůzuj─ůcej ┼Ťredniej ceny sprzeda┼╝y ciep┼éa, o kt├│rej mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ÔÇô Prawo energetyczne, dla ┼║r├│d┼éa ciep┼éa zu┼╝ywaj─ůcego tego samego rodzaju paliwo:
a) odmow─Ö wydania warunk├│w przy┼é─ůczenia do sieci przez przedsi─Öbiorstwo energetyczne zajmuj─ůce si─Ö przesy┼éem lub dystrybucj─ů ciep┼éa albo
b) audyt, o kt├│rym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia z 2011 r. o efektywno┼Ťci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z p├│┼║n. zm.9)), wskazuj─ůcy, ┼╝e dostarczanie ciep┼éa do tego obiektu z sieci ciep┼éowniczej zapewnia ni┼╝sz─ů efektywno┼Ť─ç energetyczn─ů, ani┼╝eli z innego indywidualnego ┼║r├│d┼éa ciep┼éa, kt├│re mo┼╝e by─ç wykorzystane do dostarczania ciep┼éa do tego obiektu;
7) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarz─ůdcy drogi, o kt├│rym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
2a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, nie przysługuje zażalenie.
3. Do wniosku o pozwolenie na budow─Ö obiekt├│w budowlanych:
1) kt├│rych wykonanie lub u┼╝ytkowanie mo┼╝e stwarza─ç powa┼╝ne zagro┼╝enie dla u┼╝ytkownik├│w, takich jak: obiekty energetyki j─ůdrowej, rafinerie, zak┼éady chemiczne, zapory wodne lub
2) kt├│rych projekty budowlane zawieraj─ů nowe, niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwi─ůzania techniczne, nieznajduj─ůce podstaw w przepisach i Polskich Normach,
nale┼╝y do┼é─ůczy─ç specjalistyczn─ů opini─Ö wydan─ů przez osob─Ö fizyczn─ů lub jednostk─Ö organizacyjn─ů wskazan─ů przez w┼éa┼Ťciwego ministra.
4. Do wniosku o pozwolenie na rozbi├│rk─Ö nale┼╝y do┼é─ůczy─ç:
1) zgod─Ö w┼éa┼Ťciciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia rob├│t rozbi├│rkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organ├│w, a tak┼╝e inne dokumenty, wymagane przepisami szczeg├│lnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na ┼Ťrodowisko albo oceny oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na obszar Natura 2000;
6) w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb, projekt rozbi├│rki obiektu.
5. Projekt budowlany i inne dokumenty, o kt├│rych mowa w ust. 2ÔÇô4, zawieraj─ůce informacje niejawne mog─ů by─ç za zgod─ů w┼éa┼Ťciwego organu przechowywane przez inwestora.
Art. 34. 1. Projekt budowlany powinien spe┼énia─ç wymagania okre┼Ťlone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je┼╝eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, lub w pozwoleniu, o kt├│rym mowa w art. 23 i art. 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, je┼╝eli jest ono wymagane.
2. Zakres i tre┼Ť─ç projektu budowlanego powinny by─ç dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania rob├│t budowlanych.

3. Projekt budowlany powinien zawiera─ç:
1) projekt zagospodarowania dzia┼éki lub terenu, sporz─ůdzony na aktualnej mapie, obejmuj─ůcy: okre┼Ťlenie granic dzia┼éki lub terenu, usytuowanie, obrys i uk┼éady istniej─ůcych i projektowanych obiekt├│w budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, spos├│b odprowadzania lub oczyszczania ┼Ťciek├│w, uk┼éad komunikacyjny i uk┼éad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych element├│w, wymiar├│w, rz─Ödnych i wzajemnych odleg┼éo┼Ťci obiekt├│w, w nawi─ůzaniu do istniej─ůcej i projektowanej zabudowy teren├│w s─ůsiednich;
2) projekt architektoniczno-budowlany, okre┼Ťlaj─ůcy funkcj─Ö, form─Ö i konstrukcj─Ö obiektu budowlanego, jego charakterystyk─Ö energetyczn─ů i ekologiczn─ů oraz proponowane niezb─Ödne rozwi─ůzania techniczne, a tak┼╝e materia┼éowe, ukazuj─ůce zasady nawi─ůzania do otoczenia, a w stosunku do obiekt├│w budowlanych, o kt├│rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ÔÇô r├│wnie┼╝ opis dost─Öpno┼Ťci dla os├│b niepe┼énosprawnych;
3) stosownie do potrzeb:
a) z zastrze┼╝eniem art. 33 ust. 2 pkt 6, o┼Ťwiadczenia w┼éa┼Ťciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciep┼éa i gazu, odbioru ┼Ťciek├│w oraz o warunkach przy┼é─ůczenia obiektu do sieci wodoci─ůgowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dr├│g l─ůdowych,
b) o┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego zarz─ůdcy drogi o mo┼╝liwo┼Ťci po┼é─ůczenia dzia┼éki z drog─ů publiczn─ů zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4) w zale┼╝no┼Ťci od potrzeb, wyniki bada┼ä geologiczno-in┼╝ynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiekt├│w budowlanych.
3a. Przepisu ust. 3 pkt 1 nie stosuje si─Ö do projektu budowlanego przebudowy lub monta┼╝u obiektu budowlanego, je┼╝eli, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest wymagane ustalenie warunk├│w zabudowy i zagospodarowania terenu.
3b. Przepisu ust. 3 pkt 2 nie stosuje si─Ö do projektu budowlanego budowy lub przebudowy urz─ůdze┼ä budowlanych b─ůd┼║ podziemnych sieci uzbrojenia terenu, je┼╝eli ca┼éo┼Ť─ç problematyki mo┼╝e by─ç przedstawiona w projekcie zagospodarowania dzia┼éki lub terenu.

4. Projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budow─Ö.
5. Inwestor, spe┼éniaj─ůcy warunki do uzyskania pozwolenia na budow─Ö, mo┼╝e ┼╝─ůda─ç wydania odr─Öbnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzaj─ůcej wydanie decyzji o pozwoleniu na budow─Ö. Decyzja jest wa┼╝na przez czas w niej oznaczony, jednak nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ rok.
6. Minister w┼éa┼Ťciwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa okre┼Ťli, w drodze rozporz─ůdzenia:
1) szczeg├│┼éowy zakres i form─Ö projektu budowlanego, uwzgl─Ödniaj─ůc zawarto┼Ť─ç projektu budowlanego w celu zapewnienia czytelno┼Ťci danych;
2) szczeg├│┼éowe zasady ustalania geotechnicznych warunk├│w posadawiania obiekt├│w budowlanych, uwzgl─Ödniaj─ůc przydatno┼Ť─ç gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.
Art. 35. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow─Ö lub odr─Öbnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego w┼éa┼Ťciwy organ sprawdza:
1) zgodno┼Ť─ç projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a tak┼╝e wymaganiami ochrony ┼Ťrodowiska, w szczeg├│lno┼Ťci okre┼Ťlonymi w decyzji o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach, o kt├│rej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008 r. o udost─Öpnianiu informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko;
2) zgodno┼Ť─ç projektu zagospodarowania dzia┼éki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
3) kompletno┼Ť─ç projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnie┼ä, pozwole┼ä i sprawdze┼ä oraz informacji dotycz─ůcej bezpiecze┼ästwa i ochrony zdrowia, o kt├│rej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, za┼Ťwiadczenia, o kt├│rym mowa w art. 12 ust. 7, oraz dokument├│w, o kt├│rych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 6;

4) wykonanie ÔÇô w przypadku obowi─ůzku sprawdzenia projektu, o kt├│rym mowa w art. 20 ust. 2, tak┼╝e sprawdzenie projektu ÔÇô przez osob─Ö posiadaj─ůc─ů wymagane uprawnienia budowlane i legitymuj─ůc─ů si─Ö aktualnym na dzie┼ä opracowania projektu ÔÇô lub jego sprawdzenia ÔÇô za┼Ťwiadczeniem, o kt├│rym mowa w art. 12 ust. 7.
2. (uchylony).
3. W razie stwierdzenia narusze┼ä, w zakresie okre┼Ťlonym w ust. 1, w┼éa┼Ťciwy organ nak┼éada postanowieniem obowi─ůzek usuni─Öcia wskazanych nieprawid┼éowo┼Ťci, okre┼Ťlaj─ůc termin ich usuni─Öcia, a po jego bezskutecznym up┼éywie wydaje decyzj─Ö o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budow─Ö.
4. W razie spe┼énienia wymaga┼ä okre┼Ťlonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, w┼éa┼Ťciwy organ nie mo┼╝e odm├│wi─ç wydania decyzji o pozwoleniu na budow─Ö.
5. W┼éa┼Ťciwy organ wydaje decyzj─Ö o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budow─Ö, je┼╝eli na terenie, kt├│rego dotyczy projekt zagospodarowania dzia┼éki lub terenu, znajduje si─Ö obiekt budowlany, w stosunku do kt├│rego orzeczono nakaz rozbi├│rki.
6. W przypadku gdy w┼éa┼Ťciwy organ nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budow─Ö:
1) w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji albo
2) w zakresie realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji
ÔÇô organ wy┼╝szego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na kt├│re przys┼éuguje za┼╝alenie, kar─Ö w wysoko┼Ťci 500 z┼é za ka┼╝dy dzie┼ä zw┼éoki. Wp┼éywy z kar stanowi─ů doch├│d bud┼╝etu pa┼ästwa.
6a. Przepisu ust. 6 nie stosuje si─Ö do pozwolenia na budow─Ö wydawanego dla przedsi─Öwzi─Öcia podlegaj─ůcego ocenie oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na ┼Ťrodowisko albo ocenie oddzia┼éywania przedsi─Öwzi─Öcia na obszar Natura 2000.
7. Kar─Ö uiszcza si─Ö w terminie 14 dni od dnia dor─Öczenia postanowienia, o kt├│rym mowa w ust. 6. W przypadku nieuiszczenia kary, o kt├│rej mowa w ust. 6, podlega ona ┼Ťci─ůgni─Öciu w trybie przepis├│w o post─Öpowaniu egzekucyjnym w administracji.
8. Do terminu, o kt├│rym mowa w ust. 6, nie wlicza si─Ö termin├│w przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okre┼Ťlonych czynno┼Ťci, okres├│w zawieszenia post─Öpowania oraz okres├│w op├│┼║nie┼ä spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezale┼╝nych od organu.
Art. 35a. 1. W przypadku wniesienia skargi do s─ůdu administracyjnego na decyzj─Ö o pozwoleniu na budow─Ö wstrzymanie wykonania tej decyzji na wniosek skar┼╝─ůcego s─ůd mo┼╝e uzale┼╝ni─ç od z┼éo┼╝enia przez skar┼╝─ůcego kaucji na zabezpieczenie roszcze┼ä inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji.
2. W przypadku uznania skargi za s┼éuszn─ů w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci kaucja podlega zwrotowi.
3. W przypadku oddalenia skargi kaucję przeznacza się na zaspokojenie roszczeń inwestora.
4. W sprawach kaucji stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczeń.
Art. 36. 1. W decyzji o pozwoleniu na budow─Ö w┼éa┼Ťciwy organ, w razie potrzeby:
1) okre┼Ťla szczeg├│lne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob├│t budowlanych;
2) okre┼Ťla czas u┼╝ytkowania tymczasowych obiekt├│w budowlanych;
3) okre┼Ťla terminy rozbi├│rki:
a) istniej─ůcych obiekt├│w budowlanych nieprzewidzianych do dalszego u┼╝ytkowania,
b) tymczasowych obiekt├│w budowlanych;
4) okre┼Ťla szczeg├│┼éowe wymagania dotycz─ůce nadzoru na budowie;
5) zamieszcza informacj─Ö o obowi─ůzkach i warunkach, wynikaj─ůcych z art. 54 lub art. 55;
6) (uchylony).
2. (uchylony).
Art. 36a. 1. Istotne odst─ůpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunk├│w pozwolenia na budow─Ö jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budow─Ö.
2. W┼éa┼Ťciwy organ uchyla decyzje o pozwoleniu na budow─Ö, w przypadku wydania decyzji, o kt├│rej mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.

3. W post─Öpowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budow─Ö, przepisy art. 32ÔÇô35 stosuje si─Ö odpowiednio do zakresu tej zmiany.
4. (uchylony).
5. Nieistotne odst─ůpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunk├│w pozwolenia na budow─Ö nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budow─Ö i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
2) charakterystycznych parametr├│w obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysoko┼Ťci, d┼éugo┼Ťci, szeroko┼Ťci i liczby kondygnacji,
3) (uchylony),
4) (uchylony),
5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
6) zmiany zamierzonego sposobu u┼╝ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz─Ö┼Ťci,
7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odst─ůpienia oraz jest obowi─ůzany zamie┼Ťci─ç w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotycz─ůce odst─ůpienia, o kt├│rym mowa w ust. 5.
Art. 37. 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
2. Rozpocz─Öcie albo wznowienie budowy, w przypadkach okre┼Ťlonych w ust. 1, art. 36a ust. 2 albo w razie stwierdzenia niewa┼╝no┼Ťci b─ůd┼║ uchylenia decyzji o pozwoleniu na budow─Ö, mo┼╝e nast─ůpi─ç po wydaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budow─Ö, o kt├│rej mowa w art. 28, albo decyzji o pozwoleniu na wznowienie rob├│t budowlanych, o kt├│rej mowa w art. 51 ust. 4.
Art. 38. 1. Decyzj─Ö o pozwoleniu na budow─Ö w┼éa┼Ťciwy organ przesy┼éa niezw┼éocznie w├│jtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzj─Ö o ┼Ťrodowiskowych uwarunkowaniach, o kt├│rej mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008 r. o udost─Öpnianiu informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko, lub pozwolenie, o kt├│rym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
2. W┼éa┼Ťciwy organ prowadzi rejestr decyzji o pozwoleniu na budow─Ö oraz przechowuje zatwierdzone projekty budowlane, a tak┼╝e inne dokumenty obj─Öte pozwoleniem na budow─Ö, co najmniej przez okres istnienia obiektu budowlanego, z zastrze┼╝eniem ust. 3.
3. W┼éa┼Ťciwy organ w decyzji o pozwoleniu na budow─Ö obiektu budowlanego na terenie zamkni─Ötym niezb─Ödnym na cele obronno┼Ťci lub bezpiecze┼ästwa pa┼ästwa mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö, aby zatwierdzony projekt budowlany, a tak┼╝e inne dokumenty obj─Öte pozwoleniem na budow─Ö zawieraj─ůce informacje niejawne przechowywane by┼éy przez u┼╝ytkownika obiektu budowlanego.
4. Przepisy ustawy z dnia 3 pa┼║dziernika 2008 r. o udost─Öpnianiu informacji o ┼Ťrodowisku i jego ochronie, udziale spo┼éecze┼ästwa w ochronie ┼Ťrodowiska oraz o ocenach oddzia┼éywania na ┼Ťrodowisko wskazuj─ů przypadki, gdy informacje o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budow─Ö podaje si─Ö do publicznej wiadomo┼Ťci oraz gdy dane o tych decyzjach zamieszcza si─Ö w publicznie dost─Öpnych wykazach.
Art. 39. 1. Prowadzenie rob├│t budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytk├│w lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytk├│w wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow─Ö, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych rob├│t, wydanego przez w┼éa┼Ťciwego wojew├│dzkiego konserwatora zabytk├│w.
2. Pozwolenie na rozbi├│rk─Ö obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytk├│w mo┼╝e by─ç wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytk├│w dzia┼éaj─ůcego w imieniu ministra w┼éa┼Ťciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skre┼Ťleniu tego obiektu z rejestru zabytk├│w.
3. W stosunku do obiekt├│w budowlanych oraz obszar├│w niewpisanych do rejestru zabytk├│w, a uj─Ötych w gminnej ewidencji zabytk├│w, pozwolenie na budow─Ö lub rozbi├│rk─Ö obiektu budowlanego wydaje w┼éa┼Ťciwy organ w uzgodnieniu z wojew├│dzkim konserwatorem zabytk├│w.

4. Wojew├│dzki konserwator zabytk├│w jest obowi─ůzany zaj─ů─ç stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budow─Ö lub rozbi├│rk─Ö obiekt├│w budowlanych, o kt├│rych mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia jego dor─Öczenia. Niezaj─Öcie stanowiska w tym terminie uznaje si─Ö jako brak zastrze┼╝e┼ä do przedstawionych we wniosku rozwi─ůza┼ä projektowych.
Art. 39a. Budowa obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu budowlanego i urz─ůdzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zag┼éady lub jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie teren├│w by┼éych hitlerowskich oboz├│w zag┼éady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z p├│┼║n. zm.10)) wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budow─Ö, uzyskania zgody w┼éa┼Ťciwego wojewody.
Art. 40. 1. Organ, kt├│ry wyda┼é decyzj─Ö okre┼Ťlon─ů w art. 28, jest obowi─ůzany, za zgod─ů strony, na rzecz kt├│rej decyzja zosta┼éa wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, je┼╝eli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz z┼éo┼╝y o┼Ťwiadczenie, o kt├│rym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje si─Ö odpowiednio do decyzji o pozwoleniu na wznowienie rob├│t budowlanych, o kt├│rej mowa w art. 51 ust. 4.
3. Stronami w post─Öpowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budow─Ö lub o pozwoleniu na wznowienie rob├│t budowlanych s─ů jedynie podmioty, mi─Ödzy kt├│rymi ma by─ç dokonane przeniesienie decyzji.
Art. 40a. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału jest mowa o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, rozumie się przez to także decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.11)).

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 850 i 1133. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2014 r. poz. 587.

8) Utraciła moc na podstawie wyroku TK z dn. 8.07.2008 r., sygn. akt K 46/07 (Dz. U. Nr 123, poz. 803).
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, 1203 i 1397.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902, Nr 206, poz. 1289 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 18, poz. 97, Nr 19, poz. 100, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241 i Nr 214, poz. 1658, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 102, poz. 586, Nr 106, poz. 622, Nr 187, poz. 1113, Nr 205, poz. 1209, Nr 227, poz. 1367, Nr 230, poz. 1372 i Nr 233, poz. 1381, z 2012 r. poz. 460 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 1033 i 1152.