Powstał Polski Związek Producentów Farb i Klejów

9 września 2014 r. przedstawiciele 40 firm powołali do życia Polski Związek Producentów Farb i Klejów. Większość uczestników spotkała się już w czerwcu tego roku w Krakowie, aby omówić główne założenia działalności związku, jak i stworzenia jego ogólnego zarysu. Dlatego też podczas wrześniowego zjazdu uczestnicy spotkania mogli skupić się na formalnościach prawnych a także powołać Zarząd.

W większości państw członkowskich Unii Europejskiej istnieją już związki producentów farb i/lub klejów, a niektóre z nich służą swoim członkom od ponad stu lat.

Polski Związku Producentów Farb i Klejów będzie reprezentował wspólne dla branży interesy zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej, wspierał przedsiębiorstwa oraz udzielał porad prawnych związanych z przepisami i normami dotyczącymi produkcji. Dzięki podjęciu wspólnych działań polskie farby staną się bardziej konkurencyjne zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym.

Podczas posiedzenia Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Farb i Tuszy Drukarskich (CEPE), Pan Jacques Menicucci, w imieniu CEPE oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Klejów i Uszczelniaczy (FEICA), pogratulował nowym członkom stowarzyszenia podkreślając wielkość rynku oraz polityczny wpływ, jaki Polska ma w Europie. Jednocześnie obiecał, że nowy związek dostanie stosowne wsparcie, by stać się organem skutecznie reprezentującym swoich członków.

Następnie prawnicy wyjaśnili główne artykuły statutu, po czym 26 przedsiębiorstw zgodziło się zostać członkami nowego związku. W zależności od ich działalności, członkowie zajęli miejsce w branżowym sektorze farb lub branżowym sektorze klejów/uszczelniaczy. Każdy sektor kierowany jest przez 5 osobowy Zarząd. Zarządy obu sektorów utworzyły Zarząd Związku.

Przewodniczącym Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów wybrany został Sławomir Majchrowski z PPG Deco Polska Sp. z o.o., a Wice-Przewodniczącym Andrzej Ulfig z Seleny S.A. Na stanowisko przewodniczącego sektora klejów został powołany Michał Czekaj z firmy Dragon, natomiast przewodniczącym w sektorze farb został Maciej Hirsz.