Roboty murarskie – po czym poznać dobre wykonanie

Roboty murarskie

W przypadku budowy domu o konstrukcji murowanej bardzo szybko widać efekty. Z dnia na dzień dom dosłownie “rośnie” w oczach, co oczywiście doskonale wpływa na samopoczucie inwestorów. Wydaje się, że ledwo co zaczęło się budowę domu, a już widać spektakularne efekty. Technologia murowania należy do technologii tradycyjnych i raczej większość firm i fachowców nie ma problemu z postawieniem murów. Technologia tradycyjna nie musi jednak oznaczać, że nie ma tam żadnych nowości. Od dawna już na przykład nie stawia się domów z cegieł, chociaż przez długi czas był to materiał podstawowy. Na rynku pojawiły się nowe materiały budowlane, które z oczywistych względów powodują ewolucję technologiczną.

Podstawy murowania – na co zwrócić uwagę?

Mur jest konstrukcją składającą się z elementów, które są ze sobą połączone za pomocą zaprawy. Murowanie jest więc czynnością podstawową. Kiedy można uznać, że roboty murarskie przebiegają prawidłowo w tym aspekcie?

  • Zaprawa powinna być prawidłowo nałożona, czyli równo, dokładnie, całościowo. Dzięki temu łatwiej będzie wybudowany mur wyszlifować.
  • Istotne jest prawidłowe przełożenie elementów murów. Jeśli np. bloczek murowany ma 24 cm kolejne warstwy powinny się “mijać” w odległości 10 cm.
  • Pionowe spoiny należy wypełniać zaprawą, jeśli nie są łączone na pióra i wpusty.
  • Ważne jest dobre przygotowanie zaprawy

Wznoszenie ścian – na co zwrócić uwagę?

Inwestor jest zobowiązany do kontroli poszczególnych etapów prac murarskich. Już na etapie wznoszenie pierwszej warstwy muru, trzeba skontrolować, czy została prawidłowo ułożona i wypoziomowana. Tu warto zainteresować się, czy wykonana została izolacja przeciwwilgociowa. Przy kolejnych warstwach muru warto sprawdzić, czy właściwie wykonano wieńce, nadproża. Zasadniczą jednak sprawą jest dokładność w wykonywaniu poszczególnych robót murarskich. Jeszcze raz warto podkreślić, że technologia murowania jest tradycyjna i nie wymaga skomplikowanej wiedzy. Najistotniejsza jest dokładność, zgodność z projektem, przestrzeganie norm. Poważnym błędem jest wykonywanie murów o sporych różnicach wymiarowych. Już na pierwszy rzut oka widać krzywe płaszczyzny ścian, nierówne krawędzie – jest to niepokojące ze względów estetycznych, ale także ze względu na przyszłe problemy konstrukcyjne. Są oczywiście dopuszczalne drobne nierówności – i tak pionowe odchylenie ściany na kondygnacji nie powinno przekraczać 20 mm. Współczesne materiały budowlane są wykonywane bardzo precyzyjnie i dzięki temu murarz ma ułatwione zadanie, jeśli oczywiście zna się na swojej pracy. O precyzji wykonania muru budowlanego decydują również detale. Inwestor pozna dobrą pracę murarską już na pierwszym etapie. Dokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy decyduje o tym, czy kolejne prace będą wykonane prawidłowo. Prace murarskie ocenia się poprzez dobre wykonanie detali, np. strefy podokiennej, połączenia ścian nośnych z działowymi.

Zaprawa murarska – to jest ważne

Dobór odpowiedniej zaprawy murarskiej jest bardzo istotny. Obecnie zaprawę można kupić w postaci suchej mieszanki i tylko należy ją połączyć we właściwych proporcjach z wodą. Zaprawę należy dobierać pod względem wytrzymałości na ściskanie i zastosowanej technologii budowlanej. Jeśli zaprawa jest właściwie dobrana, kolejnym elementem jest właściwe jej zastosowanie. Dobry murarz wie, że zaprawa musi być rozłożona równomiernie i powinna dokładnie wypełniać szczeliny poziome i pionowe.

Wzmocnienia pod oknem

Prawidłowe wykonanie prac murarskich widać przy sferze podokiennej. Jest to miejsce, które należy szczególnie wzmocnić, bo występujące tam naprężenia rozciągające powodują powstawanie rys. Powinno tam być zastosowane dodatkowe zbrojenie. Błędem jest brak takiego zbrojenia lub użycie niewłaściwego.

Niewłaściwe łączenie materiałów

Za błąd murarski uważane jest łączenie różnych materiałów, bo każdy z nich ma odmienne właściwości. Nawet jeśli wymiary są podobne, wystarczy jeden, pozornie drobny szczegół, a materiały nie będą kompatybilne. Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wmurowywane w sposób zgodny z normą budowlaną i zaleceniami producenta. Źle wykonanych prac murarskich nie da się naprawić. Z tego powodu tak ważne są wcześniejsze ustalenia i kontrola prac na wszystkich etapach budowy.

Artykuł sponsorowany