Techniczne zawody z przysz艂o艣ci膮: technik rob贸t wyko艅czeniowych

Zaw贸d technika rob贸t wyko艅czeniowych wi膮偶e si臋 z wykonywaniem zada艅 typowych dla wielu profesji: malarza, tynkarza, posadzkarza, montera 艣cianek dzia艂owych czy konserwatora prac budowlanych.

Kierunek ten daje r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 obj臋cia stanowiska kierowniczego. Nierzadko jest podstaw膮 do rozpocz臋cia w艂asnej dzia艂alno艣ci. O specyfice pracy w tym zawodzie opowiada Robert Gwardecki, Specjalista ds. Szkole艅 z Akademii Technicznej PPG Deco.

Technik rob贸t wyko艅czeniowych pracuje zazwyczaj w grupie. Niezb臋dna jest w tym zawodzie umiej臋tno艣膰 s艂uchania i dok艂adnego wykonywania polece艅 brygadzisty lub kierownika. Wykszta艂cenie uprawnia r贸wnie偶 do pe艂nienia funkcji lidera 鈥 wyznaczania zada艅 i nadzorowania ich przebiegu.

Profesja ta wymaga dobrego stanu zdrowia, sprawnego uk艂adu kostno-stawowego, rozwini臋tej wyobra藕ni przestrzennej, 艂atwego koncentrowania si臋 i podzielnej uwagi, odpowiedzialno艣ci oraz wyczucia proporcji i estetyki.

  1. Zakres obowi膮zk贸w

Do zada艅 technika rob贸t wyko艅czeniowych nale偶y wykonywanie prac murarskich zgodnie z projektem budowlanym, czyli m.in. stawianie 艣cianek dzia艂owych czy osadzanie drobnych element贸w prefabrykowanych, aplikowanie tynk贸w zwyk艂ych i cienkowarstwowych, uk艂adanie p艂ytek ceramicznych, p艂yt mozaikowych i paneli oraz malowanie z wykorzystaniem r贸偶nych typ贸w farb i narz臋dzi. W swojej pracy spotka si臋 tak偶e z przeprowadzaniem remont贸w i konserwacji pomieszcze艅, sporz膮dzaniem dokumentacji zwi膮zanej z t膮 czynno艣ci膮 czy wykonywaniem docieple艅 budynk贸w.

  1. Wymagane kwalifikacje

Technik rob贸t wyko艅czeniowych musi potrafi膰 przygotowa膰 stanowisko pracy 鈥 zar贸wno w艂asne, jak i podleg艂ych mu pracownik贸w. Powinien te偶 stosowa膰 i nadzorowa膰 zasady ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska oraz BHP. W zawodzie tym wa偶ne jest, aby prawid艂owo okre艣la膰 w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w, odpowiednio transportowa膰 je i magazynowa膰. Istotn膮 umiej臋tno艣ci膮 jest wykonywanie odbioru i kosztorysowanie rob贸t wyko艅czeniowych. Dobrze, aby ucze艅 zna艂 cho膰 jeden j臋zyk obcy wraz ze s艂ownictwem specjalistycznym, gdy偶 wielu absolwent贸w szk贸艂 pr贸buje swoich si艂 tak偶e za granic膮.

  1. Przeciwwskazania

Profesja ta wymaga ponadprzeci臋tnej sprawno艣ci fizycznej. Choroby, kt贸re znacznie utrudniaj膮 wykonywanie pracy na tym stanowisku, to wady wzroku, dysfunkcje b艂臋dnika, zaburzenia r贸wnowagi, l臋k wysoko艣ci, cukrzyca, padaczka, schorzenia neurologiczne, kardiologiczne i psychiczne, alergie oraz skrzywienie kr臋gos艂upa.

  1. Perspektywy na rynku pracy

Mo偶liwo艣ci zatrudnienia w tym zawodzie jest wiele, pocz膮wszy od firm budowlanych oraz remontowych, realizuj膮cych zadania wyko艅czeniowe, na w艂asnej dzia艂alno艣ci ko艅cz膮c. Przeci臋tne zarobki to oko艂o 2700 z艂.

  1. Proponowane kierunki kszta艂cenia

Zaw贸d wymaga uko艅czenia technikum. Potwierdzeniem nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu technika rob贸t wyko艅czeniowych jest egzamin. Cz臋艣膰 pisemna ma na celu zweryfikowa膰 wiedz臋 zwi膮zan膮 z wykonywaniem zawodu, zatrudnieniem i dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, natomiast praktyczna wymaga wykonania wskazanego wyko艅czenia powierzchni 艣ciany, fragmentu pod艂ogi i elementu aran偶acji wed艂ug dostarczonej dokumentacji.

Istotnym etapem kszta艂cenia jest uczestnictwo w praktykach zawodowych. Ucze艅 ma w贸wczas okazj臋 do zmierzenia si臋 z r贸偶norodnymi zadaniami, a tak偶e zasi臋gn膮膰 porad profesjonalist贸w.