Trend ekologicznego budownictwa wpływa na polski rynek

Ekologiczne materiały budowlane

 Ekologiczne materiały budowlane pojawiły się we współczesnym budownictwie jako odpowiedź na potrzebę stosowania rozwiązań, które będą bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Ekologiczne materiały budowlane są coraz częściej stosowane w budownictwie obiektów biurowych i mieszkalnych, jednak w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami wykorzystywanymi w budownictwie mają one nadal charakter niszowy. Inwestorzy, którym zależy na wykonaniu budynku z materiałów przyjaznych środowisku zwracają uwagę m.in. na certyfikację BREEM i LEED.

Czynniki decydujące o ekologicznym charakterze

Materiały budowlane pretendujące do tego, aby zostały zakwalifikowane do kategorii ekologicznych, są poddawane wszechstronnej analizie. Przy ocenie, czy badany materiał jest przyjazny środowisku brane są pod uwagę takie kryteria, jak:

 • pochodzenie
 • skład
 • zawartość szkodliwych substancji
 • pochodzenie surowców
 • rozwiązania technologiczne stosowane przez zakład przetwórczy
 • całokształt procesów produkcji materiału budowlanego
 • zanieczyszczenia środowiska związane z transportem
 • możliwość recyklingu
 • ilość odpadów produkcyjnych
 • eksploatacja i trwałość produktu
 • wpływ materiałów na środowisko i użytkowników

Ocena, której poddawane są materiały budowlane w procesie certyfikacji ekologicznej jest zatem bardzo surowa i dokładna.

Zielone Zamówienia Publiczne i inne inicjatywy

Wzrostowi popularności materiałów ekologicznych towarzyszy wprowadzanie na poziomie krajowym i unijnym regulacji, które preferencyjnie traktują tego typu materiały. Jako przykład można wskazać na System Zarządzania Środowiskowego i Zielone Zamówienia Publiczne. W szczególny sposób są traktowane rozwiązania energooszczędne, na które inwestorzy mogą uzyskać dofinansowanie. Ma to z jednej strony zachęcić do stosowania energooszczędnych, ekologicznych materiałów, a z drugiej obniżyć próg ich dostępności. Pozytywnym trendem poprawiającym dostępność ekologicznych materiałów budowlanych est również stopniowy spadek ich cen. Przyczynia się do tego m.in. wzrost konkurencji na rynku oraz promowanie rozwiązań ekologicznych.

Chcemy budować ekologicznie

Polscy konsumenci świadomi wpływu stosowanych na co dzień rozwiązań na środowisko naturalne oraz produkcji materiałów na stopień zanieczyszczenia środowiska chętnie stosują rozwiązania przyjazne środowisku. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się energooszczędne oświetlenie, a także systemy ogrzewania wody wpisujące się w ten trend.

Renesans drewnianych konstrukcji

Z trendem ekologicznego budownictwa związane jest ponowne, wzmożone zainteresowanie drewnianymi konstrukcjami. Osoby budujące własny dom doceniają to, że drewno tworzy zdrowy, przyjemny mikroklimat i ma wiele zastosowań. Uniwersalny materiał może być poddawany specjalnej obróbce, która wzmacnia jego odporność na wilgoć i odporność na ogień. Drewniane konstrukcje zapewniają też dobry komfort akustyczny. Drewno obecnie bez wątpienia należy do najbardziej popularnych materiałów ekologicznych wykorzystywanych do wykonywania szkieletowych konstrukcji i do wykonywania elewacji. Odpadki drewna są łatwe do utylizacji, a sam materiał raz użyty może być poddany recyklingowi.

Materiały budowlane z odzysku

Do najczęściej stosowanych ekologicznych materiałów na polskim rynku należą – poza drewnem – sztuczne tworzywo PCW nadające się do recyklingu oraz cegły ceramiczne i szkło pochodzące z odzysku. Odzyskiwanie cegieł ceramicznych nie jest zbyt skomplikowane, jednak oczyszczenie ich z zaprawy może być problematyczne. Cegły ceramiczne pochodzące z recyklingu są nawet dwukrotnie tańsze w porównaniu z nowo wyprodukowanymi materiałami. Z kolei szkło może być sprzedawane po obróbce nie tylko jako materiał konstrukcyjny, ale także po przetworzeniu w szkło piankowe, które pełni rolę materiału izolacyjnego. Do ekologicznych materiałów izolacyjnych należą też włókna celulozowe i bawełniane.

Stosowanie materiałów budowlanych, które po wykorzystaniu nadają się do recyklingu jest bardzo ważnym aspektem współczesnego budownictwa ukierunkowanego na ograniczenie zużycia energii i zasobów. Korzystnymi praktykami są także używanie materiałów budowlanych  powstających przy wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz stosowanie materiałów budowlanych, które występują lokalnie, co ogranicza koszty i zanieczyszczenia związane z transportem.