Wykonanie sprawdzenia szczelności instalacji wodnej

instalacja wodna

Instalacja wodna w budynku musi spełniać wymagania dotyczące jej szczelności, ponieważ jedynie w tym przypadku będzie działała prawidłowo. Przed dopuszczeniem do użytku instalacji tego rodzaju przeprowadza się wobec tego testy szczelności. Gdy dają one pozytywny wynik, w takim przypadku instalacja może zostać uruchomiona.

Aby przekonać się, czy wykonana instalacja wodna jest w pełni szczelna, wykonuje się specjalną procedurę sprawdzania szczelności. Odbywa się ona z użyciem wody, ale wówczas, gdy ma się przeprowadzić odbiory częściowe, stosuje się sprężone powietrze. Prace najlepiej powierzyć ekspertom.

Przy przeprowadzeniu badania szczelności instalacji wodnej należy:

  • zakryć wszystkie otwory i bruzdy, które mogłyby spowodować wyciek wody lub przedostawanie się sprężonego powietrza z instalacji
  • przepłukać instalację wodą, procedura ta jest realizowana tylko wtedy, gdy panuje dodatnia temperatura
  • odpowietrzyć instalację wodną
  • odłączyć wszelkiego rodzaju urządzenia, których celem jest zapobieganie przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia instalacji
  • sprawdzić połączenia i zaślepienia, aby przy zaworach nie dochodziło do roszenia wody
  • sprawdzenie szczelności zaleca się przeprowadzić dobę od momentu napełnienia jej wodą

Najczęściej sprawdzanie szczelności instalacji wodnej zaleca się firmom, które posiadają w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i dysponują właściwym zapleczem – najczęściej stosuje się zbiorniki i pompy wody, manometry, zawory przemysłowe. Pracownicy doprowadzają do podwyższenia ciśnienia aż do danej wysokości próby. Gdy test przyniesie negatywny wynik, w takim przypadku konieczne jest zlokalizowanie przecieku i określenie przyczyny nieszczelności. Prace zakończone są przygotowaniem protokołu

Firmy, które zajmują się realizacją usługi sprawdzania szczelności, znaleźć można już teraz przez internet. Często oferują one również dodatkowe usługi, na przykład takie jak lokalizacja przecieków, dlatego w razie problemów ze szczelnością instalacji można od razu zlecić usługę lokalizacji nieszczelności.