Zanim dojdzie do porażenia, czyli BHP pracy z układami sieci

Elektryka prąd nie tyka? Gdyby było tak pięknie… Niestety, przez błędy w układach sieci i niewłaściwe obchodzenie się z nimi nie tylko sam elektryk, ale i osoby przebywające w pobliżu układu narażone są na porażenie, a nawet gorzej. Czego przede wszystkim unikać i o czym pamiętać? Przeczytajcie! 
 
Na początek historia, i to wcale nie hipotetyczna. Pewien elektryk został poproszony o sprawdzenie, czemu na sali operacyjnej w szpitalu nie ma napięcia. A przynajmniej kilka osób twierdziło, że go nie było. Tymczasem zaproszony fachowiec stwierdził, że napięcie jest. 
 
Jak to możliwe? Magia? Awaria naprawiła się dzięki samej obecności fachowca? 

Tu nie trzeba magii. Wystarczy odpowiednia technologia 

Nie, po prostu uszkodzone było co innego – świetlówki bądź elektroniczne zapłonniki, inaczej zwane statecznikami. Skąd wynikała taka rozbieżność w diagnozie? Brak napięcia w instalacji został stwierdzony za pomocą najtańszego próbnika z neonówką – do kupienia w markecie budowlanym za… trzy złote. Z kolei fachowiec użył „nieco” droższego woltomierza z True RMS wbudowanym w miernik. 

Różnice w diagnozie wynikały ze specyfiki układu, z którego dochodziło zasilanie do wspomnianego bloku operacyjnego. Był to mieszany układ TN-C TN-C-S, zmodernizowany kilka lub nawet kilkanaście lat wcześniej.  
 Tymczasem w zasilaniu sal operacyjnych wymaga się układu IT, a najlepiej transformatorów separacyjnych, które w zasadzie tworzą układ IT z układu TN, ponieważ żaden z odczepów transformatora nie jest połączony bezpośrednio z uziemieniem.  
 
Co dwa mierniki, to nie jeden 
 
Przez tę, wydawałoby się niewielką, różnicę obwód z neonówką w próbniku pozostawał w zasadzie otwarty, a nie zamknięty, a płynący przez neonówkę nieznaczny prąd powodował tylko minimalne jej świecenie. Wniosek jest prosty: lepszym rozwiązaniem jest miernik z klasycznym wyświetlaczem LCD. A najlepiej, gdy możemy porównać wyniki na dwóch różnych urządzeniach oraz sprawdzić poprawność ich działania na innym, działającym układzie.  
 
I pomyśleć, że przez błąd w pomiarze operacje przez wiele tygodni odbywały się przy niewystarczającym oświetleniu, co groziło narażeniem zdrowia i życia pacjentów… 
 
Więcej wskazówek, jakich błędów unikać w pracy z układami sieci, znaleźć można w tekście fachowca, który wskazał przyczynę problemów z oświetleniem na wspomnianej sali, Norberta Kiszki na LaczyNasNapiecie.pl: https://laczynasnapiecie.pl/blog/uklady-sieci-i-bhp-podczas-pracy-z-nimi 

——————————————————————————————————— 
 
Macie swoje własne doświadczenia bądź pytania związane z tym tematem? Możecie podzielić się nimi na społeczności https://laczynasnapiecie.pl

Artykuł sponsorowany