Czym jest technologia BIM w budownictwie?

Czym jest technologia BIM w budownictwie
BIM to proces projektowania, konstruowania i zarządzania budynkiem na podstawie informacji i danych.

Technologia BIM jest wykorzystywana do tworzenia trójwymiarowych modeli konstrukcji przy użyciu specjalnego oprogramowania dla architektury, inżynierii i budownictwa.

Podstawowe założenia BIM

BIM pozwala na stworzenie wirtualnego modelu przyszłego budynku, uwzględniającego wszystkie jego szczegóły, takie jak forma, wielkość i materiał poszczególnych elementów, a także ukształtowanie terenu. Ponadto modele BIM zawierają informacje o ruchu mas powietrza w pomieszczeniu, sposobach oszczędzania energii i ciepła, dane o możliwych klęskach żywiołowych (trzęsieniach ziemi i powodziach) charakterystycznych dla danego regionu itp.

BIM w ocenie zagrożenia

Takie rozwiązanie pozwala ocenić wszystkie możliwe zagrożenia na etapie projektowania, dzięki czemu można wyeliminować je na wczesnym etapie oraz znaleźć bardziej wydajne i ekonomiczne technologie realizacji projektu.

W standardowym systemie rysunków CAD 2D informacje takie jak specyfikacje materiałów, ilości i koszty są często dodawane oddzielnie jako dodatkowe arkusze. Modele 3D używane w BIM zawierają wszystkie te ostrzeżenia w sobie. Oznacza to, że wszelkie zmiany wprowadzone w modelu są automatycznie aktualizowane na wszystkich rysunkach, raportach i harmonogramach.

Oprogramowanie to umożliwia także jednoczesną pracę wielu użytkowników na tym samym modelu, dzięki czemu architekci, inżynierowie i wykonawcy mogą współpracować za pośrednictwem Internetu lub sieci lokalnej. Prowadzi to do usprawnienia komunikacji w projektach, w których tradycyjne podejście polegające na wymianie informacji za pomocą telefonów lub poczty elektronicznej często powoduje kosztowne błędy i opóźnienia.

Główne zalety BIM

Do najważniejszych plusów BIM zalicza się:

  • zmniejszenie liczby błędów w projekcie;
  • usprawnienie współpracy między wszystkimi uczestnikami;
  • poprawa komunikacji między uczestnikami;
  • obniżenie kosztów;
  • zwiększenie produktywności;
  • zwiększenie efektywności.

Ta innowacyjna technologia oferuje wiele korzyści i pozwala na lepszą współpracę pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami projektu, w tym architektami, inżynierami, geodetami, zarządcami obiektów i wykonawcami w całym cyklu życia projektu. Jednak w większości krajów BIM jest nadal na wczesnym etapie rozwoju.

Więcej informacji o BIM można znaleźć na stronie: https://www.siniat.pl/pl-pl/projekty/strefa-eksperta/87093/bim-nowinka-czy-przyszlosc/

*