Czym jest technologia BIM w budownictwie?

Czym jest technologia BIM w budownictwie
BIM to proces projektowania, konstruowania i zarz膮dzania budynkiem na podstawie informacji i danych.

Technologia BIM jest wykorzystywana do tworzenia tr贸jwymiarowych modeli konstrukcji przy u偶yciu specjalnego oprogramowania dla architektury, in偶ynierii i budownictwa.

Podstawowe za艂o偶enia BIM

BIM pozwala na stworzenie wirtualnego modelu przysz艂ego budynku, uwzgl臋dniaj膮cego wszystkie jego szczeg贸艂y, takie jak forma, wielko艣膰 i materia艂 poszczeg贸lnych element贸w, a tak偶e ukszta艂towanie terenu. Ponadto modele BIM zawieraj膮 informacje o ruchu mas powietrza w pomieszczeniu, sposobach oszcz臋dzania energii i ciep艂a, dane o mo偶liwych kl臋skach 偶ywio艂owych (trz臋sieniach ziemi i powodziach) charakterystycznych dla danego regionu itp.

BIM w ocenie zagro偶enia

Takie rozwi膮zanie pozwala oceni膰 wszystkie mo偶liwe zagro偶enia na etapie projektowania, dzi臋ki czemu mo偶na wyeliminowa膰 je na wczesnym etapie oraz znale藕膰 bardziej wydajne i ekonomiczne technologie realizacji projektu.

W standardowym systemie rysunk贸w CAD 2D informacje takie jak specyfikacje materia艂贸w, ilo艣ci i koszty s膮 cz臋sto dodawane oddzielnie jako dodatkowe arkusze. Modele 3D u偶ywane w BIM zawieraj膮 wszystkie te ostrze偶enia w sobie. Oznacza to, 偶e wszelkie zmiany wprowadzone w modelu s膮 automatycznie aktualizowane na wszystkich rysunkach, raportach i harmonogramach.

Oprogramowanie to umo偶liwia tak偶e jednoczesn膮 prac臋 wielu u偶ytkownik贸w na tym samym modelu, dzi臋ki czemu architekci, in偶ynierowie i wykonawcy mog膮 wsp贸艂pracowa膰 za po艣rednictwem Internetu lub sieci lokalnej. Prowadzi to do usprawnienia komunikacji w projektach, w kt贸rych tradycyjne podej艣cie polegaj膮ce na wymianie informacji za pomoc膮 telefon贸w lub poczty elektronicznej cz臋sto powoduje kosztowne b艂臋dy i op贸藕nienia.

G艂贸wne zalety BIM

Do najwa偶niejszych plus贸w BIM zalicza si臋:

  • zmniejszenie liczby b艂臋d贸w w projekcie;
  • usprawnienie wsp贸艂pracy mi臋dzy wszystkimi uczestnikami;
  • poprawa komunikacji mi臋dzy uczestnikami;
  • obni偶enie koszt贸w;
  • zwi臋kszenie produktywno艣ci;
  • zwi臋kszenie efektywno艣ci.

Ta innowacyjna technologia oferuje wiele korzy艣ci i pozwala na lepsz膮 wsp贸艂prac臋 pomi臋dzy wszystkimi zainteresowanymi stronami projektu, w tym architektami, in偶ynierami, geodetami, zarz膮dcami obiekt贸w i wykonawcami w ca艂ym cyklu 偶ycia projektu. Jednak w wi臋kszo艣ci kraj贸w BIM jest nadal na wczesnym etapie rozwoju.

Wi臋cej informacji o BIM mo偶na znale藕膰 na stronie: https://www.siniat.pl/pl-pl/projekty/strefa-eksperta/87093/bim-nowinka-czy-przyszlosc/

*