technikum budowlane
Szkoły budowlane

3 nowe zawody wprowadza Ministerstwo Edukacji

8 sierpnia 2014 na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, Dz. U. z 2014 r. poz. 1140,  wprowadzono 3 nowe zawody do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Już w roku szkolnym 2015/2016 będzie można podjąć naukę w technikum i po ukończeniu uzyskać tytuł: technika chłodnictwa […]