Czym się kierować przy wyborze ubezpieczenia mieszkania

Co należy wiedzieć, by kupić dobre ubezpieczenie mieszkania?

Tak jak domu lub mieszkania nie kupuje się wyłącznie z uwagi na jego cenę, tak i wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej nieruchomości powinien być oparty o inne przesłanki, niż jedynie wysokość składki. Jakie aspekty powinien wziąć pod uwagę przyszły nabywca ubezpieczenia mieszkania?

Pierwszy krok do zakupy dobrej polisy

Wybierając zakres ubezpieczenia warto zastanowić się nad tym, ile warte jest aktualnie nasz dom lub mieszkanie w rozbiciu na:

  • mury mieszkania/domu – czyli wartość mieszkania lub budynku mieszkalnego (z wyłączeniem wartości wykończenia (kafelki, podłogi, szafy wnękowe) i wyposażenia (sprzęt AGD, RTV, meble).
  • stałe elementy wyposażenia – wyceń wartość przytwierdzonych na stałe elementów wyposażenia mieszkania lub domu, w tym m.in. okna, podłogi (drewniane, terrakotę, wykładzinę), krany, baterie, wanny, meble wbudowane, zabudowy kuchenne, piece grzewcze, kominki, oświetlenie, drzwi wejściowe i wewnętrzne.
  • ruchomości domowe – to wyposażenie mieszkania lub domu, które również warto ubezpieczyć. Ruchomości domowe obejmują m.in.: meble, dywany, sprzęt AGD i RTV, odzież, futra, biżuterię, sprzęt turystyczny i sportowy, rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt ogrodniczy, sprzęt do majsterkowania, sprzęt fotograficzny, wewnętrzne urządzenia telewizji satelitarnej, rzeczy codziennego użytku

Przed jakimi zdarzeniami losowymi zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie?

Pożar, zalanie lub kradzież – to podstawowe zdarzenia, przed którymi chronić powinno ubezpieczenie nieruchomości.  Dodatkowo warto, aby polisa chroniła na wypadek huraganu, powodzi (nie wolno mylić jej z zalaniem), uderzeniem pioruna lub wybuchem gazu. Wspólnym mianownikiem powyższych jest to, że w wyniku ich wystąpienia uszkodzona zostaje nieruchomość jako taka (zniszczone ściany, sufity, dachy, okna itd.). Przed wyborem polisy konieczne sprawdź w umowie, czy polisa zawiera ubezpieczenie wartości odtworzeniowej majątku. Chodzi o to, aby w przypadku kradzieży mebli lub sprzętu RTV (najszybciej tracą na wartości) ubezpieczyciel wypłacił ubezpieczonemu odszkodowanie pozwalające w pełni naprawić szkodę (zakupić nowe sprzęty w miejsce skradzionych). W przypadku, gdy polisa zawiera ubezpieczenie rzeczywistej wartości majątku, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie pomniejszone o stopień zużycia danego elementu.

Na jaką sumę ubezpieczyć swój dom?

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, którą towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci w przypadku wystąpienia szkody na nieruchomości. Od wysokości sumy ubezpieczenia i rodzaju ubezpieczanego majątku  zależy wysokość składki. Sumę ubezpieczenia ustala się w oparciu o wartość lokalu mieszkaniowego i jego wyposażenia. Ważne jest, aby wysokość sumy ubezpieczenia odpowiadała faktycznej wartości ubezpieczanych przedmiotów, tak aby w razie powstania szkody, odszkodowanie pozwoliło na przywrócenie lokalu mieszkalnego do stanu sprzed powstania szkody.

Uwaga na podlimity

Przy ubezpieczeniu nieruchomości, należy także wspomnieć o podlimitach. Mogą one obowiązywać w przypadku konkretnych rodzajów szkód. Podlimity określają maksymalną wysokość odszkodowania, którą wypłaci ubezpieczyciel np. w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia w stosunku do danego rodzaju przedmiotu ubezpieczenia. Kwota ta stanowi procentową wartość całej sumy ubezpieczenia. Przykładowo: całkowita suma ubezpieczenia od kradzieży to 500 tys. zł, a podlimit na kradzież biżuterii to 5 proc. tej sumy (25 tys. zł). Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu kwotę zgodnie z wysokością podlimitu, nawet jeśli rzeczywista wartość skradzionej biżuterii jest wyższa.

O czym warto jeszcze pamiętać?

Biorąc pod uwagę fakt, że trudno przewidzieć zdarzenia losowe mogące powodować szkody dla nieruchomości, dobrze jest wybrać polisę o jak najszerszym zakresie ochrony. Jeżeli jakiegoś ryzyka brak w umowie (np. ubezpieczenie od przepięć lub uszkodzeń wywołanych akcją ratowniczą – zalania mieszkania przez straż pożarną), warto porozmawiać z agentem o dodatkowym wykupieniu stosownej ochrony Powiedz też agentowi o swoich oczekiwaniach np.  że ochroną chcesz objąć np. altanę w ogrodzie, budynki gospodarcze, bramę wjazdową lub garaż. Oczywiście są sytuacje, gdy możesz zrezygnować z niektórych opcji ochrony, na przykład ubezpieczenie od powodzi będzie zbędne, jeżeli dom stoi dziesiątki kilometrów od najbliższej rzeki. Przy polisie mieszkaniowej warto wykupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. OC ochroni Ciebie lub Twoich bliskich w sytuacji, gdy Ty, Twoi bliscy, lub Twoje zwierzęta wyrządzą krzywdę osobie trzeciej np. pies pogryzie kogoś lub zniszczy płot sąsiada, dziecko wybije szybę w oknie, nie zdążysz odśnieżyć chodnika przed domem, a ktoś złamie sobie nogę.

Co to jest franszyza ubezpieczeniowa?

Osoby rozważające zakup polisy na mieszkanie powinny też zaznajomić się z pojęciem franszyzy ubezpieczeniowej. Na rynku ubezpieczeniowym funkcjonują dwa rodzaje franszyz: redukcyjna i integralna. Mogą one być określone kwotowo lub procentowo. W pierwszym przypadku wysokość odszkodowania będzie pomniejszona o określoną w umowie kwotę. Franszyza integralna natomiast oznacza, że pewne drobne szkody (np. szkoda po zalaniu oszacowana na 200 zł) nie będą podstawą do wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Za ile i na jak długo?

Ubezpieczenie mieszkania można zawrzeć na  rok lub dłużej.  Roczna polisa mieszkaniowa  może kosztować od kilkudziesięciu do nawet tysiąca złotych (średnio to ok. 300-600 zł), a na jej wysokość wpływają suma ubezpieczenia oraz zakres i przedmiot ubezpieczenia. Na ubezpieczeniu domu lub mieszkania, oszczędzać nie warto, bowiem dopłata nawet 50 zł do składki może przełożyć się na znaczne rozszerzenie zakresu ochrony. Kwota kilkuset złotych za polisę jest niezwykle niska w stosunku do wartości strat, jakie mogą zdarzyć się w domu.


grafika: pixabay