Dotacje dla firm budowlanych w 2023 roku

Rynek budowlany w Polsce jest jednym z najdynamiczniej rozwijaj膮cych si臋 sektor贸w gospodarki. W ostatnich latach, mimo pewnych kryzys贸w powodowanych przez inflacj臋 i pandemi臋, obserwuje si臋 sta艂y wzrost inwestycji w budownictwo mieszkaniowe, komercyjne i infrastrukturalne. To dobra wiadomo艣膰 dla firm budowlanych, kt贸re maj膮 szans臋 na rozw贸j i zwi臋kszenie przychod贸w. W rozwini臋ciu dzia艂alno艣ci pom贸c im mog膮 rz膮dowe, samorz膮dowe oraz unijne dotacje.

Dotacje krajowe dla firm budowlanych 2023

Jednym z najwa偶niejszych 藕r贸de艂 dotacji dla firm budowlanych s膮 programy rz膮dowe. W 2023 roku przedsi臋biorstwa skorzysta膰 mog膮 z nast臋puj膮cych propozycji:

1. Dofinansowanie z Powiatowego Urz臋du Pracy

Jest to podstawowa dotacja, skierowana do os贸b, kt贸re chc膮 otworzy膰 dzia艂alno艣膰. Maksymalna kwota dotacji z PUP wynosi 6-krotno艣膰 艣redniej krajowej (aktualnie oko艂o 42 tys. z艂), niemniej jednak ka偶dy urz膮d mo偶e wyznaczy膰 w艂asny zakres dofinansowania. Dlatego te偶 warto dok艂adnie sprawdza膰 informacje urz臋dowe. A na co mo偶na wykorzysta膰 pozyskane 艣rodki? Zakres jest do艣膰 szeroki i obejmuje: zakup sprz臋tu, urz膮dze艅 oraz maszyn, zakup innych potrzebnych materia艂贸w, adaptacj臋 lokalu na biuro, doradztwo prawne lub nawet dzia艂ania marketingowo-reklamowe.

2. Program 鈥濱nnowacje dla 艢rodowiska鈥

Jest to nowy rz膮dowy program wdro偶ony przez Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej. Jego celem jest wykorzystywanie innowacyjnych technologii w ochronie 艣rodowiska, kt贸re przyczyni膮 si臋 do realizacji cel贸w Europejskiego Zielonego 艁adu, w tym neutralno艣ci klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zr贸wnowa偶onego rozwoju
Wybrane przedsi臋wzi臋cia obj臋te dofinansowaniem b臋d膮 sp贸jne z zasad膮 DNSH (Do No Significant Harm), kt贸ra odnosi si臋 do 6 cel贸w 艣rodowiskowych, czyli

 • 艂agodzenia zmian klimatu,
 • adaptacji do zmian klimatu,
 • zr贸wnowa偶onego wykorzystywania i ochrony zasob贸w wodnych i morskich,
 • gospodarki o obiegu zamkni臋tym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpad贸w,
 • zapobieganiu i kontroli zanieczyszcze艅 powietrza, wody i ziemi,
 • ochrony i odbudowy bior贸偶norodno艣ci i ekosystem贸w.

Beneficjentami mog膮 by膰 wszyscy przedsi臋biorcy (w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsi臋biorc贸w), a pozyskane 艣rodki b臋d膮 mog艂y zosta膰 przeznaczone na inwestycje polegaj膮ce na:

 • zwi臋kszeniu mocy produkcyjnych, poprzez budow臋 linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produkt贸w, 
 • wdro偶eniu nowej albo znacz膮co udoskonalonej technologii lub rozwi膮zania we w艂asnej dzia艂alno艣ci.

Dotacje unijne dla firm budowlanych

Fundusze Europejskie to bogate 藕r贸d艂o dotacji dla firm budowlanych. W 2023 roku dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce programy unijne:

1. Program Operacyjny Inteligentny Rozw贸j (PO IR)

Program kierowany jest do przedsi臋biorstw, kt贸re chc膮 inwestowa膰 w innowacje. Dotacje mog膮 by膰 przeznaczone na badania i rozw贸j, wdro偶enie nowych produkt贸w i us艂ug oraz na promocj臋. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% koszt贸w kwalifikowanych.

2. Program Operacyjny Infrastruktura i 艢rodowisko (POIi艢)

Program skierowany jest do przedsi臋biorstw, kt贸re realizuj膮 inwestycje w infrastruktur臋. Dotacje mog膮 by膰 przeznaczone na budow臋 i modernizacj臋 dr贸g, autostrad, kolei, port贸w, lotnisk, a tak偶e na inwestycje w ochron臋 艣rodowiska. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% koszt贸w kwalifikowanych.

Jak uzyska膰 dofinansowanie?

Aby uzyska膰 dofinansowanie, nale偶y z艂o偶y膰 wniosek do odpowiedniej instytucji. Powinien on zawiera膰 szczeg贸艂owy opis planowanej inwestycji oraz uzasadnienie jej s艂uszno艣ci. Wymogi formalne mog膮 r贸偶ni膰 si臋 w zale偶no艣ci od instytucji przyjmuj膮cej wnioski oraz samego programu.

Wyr贸偶ni膰 jednak mo偶na kilka element贸w, kt贸re najprawdopodobniej b臋d膮 wymagane w przypadku wi臋kszo艣ci wniosk贸w o dotacj臋. S膮 to m.in.:

 • Biznesplan
 • Wycena inwestycji
 • Harmonogram inwestycji
 • Ewentualne zezwolenia i pozwolenia na realizacj臋 inwestycji
 • Proces ubiegania si臋 o dofinansowanie mo偶e by膰 czasoch艂onny i wymagaj膮cy. Dlatego warto nie tylko wnikliwie podej艣膰 do tematu i uzbroi膰 si臋 w cierpliwo艣膰, ale tak偶e skorzysta膰 z pomocy do艣wiadczonego doradcy, kt贸ry pomo偶e przygotowa膰 wniosek i zwi臋kszy szanse na uzyskanie dofinansowania.

Anna Kuleszewicz-Toborek

Fot. Mohamed_hassan, pixabay.com