> Ranking Studi贸w In偶ynierskich - BudNews.pl - budownictwo i architektura

Ranking Studi贸w In偶ynierskich

Najlepsze studia w Polsce daj膮ce tytu艂 in偶yniera oraz magistra in偶yniera wskaza艂 pierwszy Ranking Studi贸w In偶ynierskich Perspektywy 2017.

Oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studi贸w technicznych. Ranking prezentuje 311 najlepszych program贸w studi贸w, kt贸re s膮 prowadzone na 288 wydzia艂ach w 26 polskich uczelniach akademickich. W艣r贸d uczelni, kt贸rych studia zaj臋艂y pierwsze miejsca w poszczeg贸lnych dyscyplinach na czele jest Politechnika Warszawska (12 najlepszych program贸w), przed Akademi膮 G贸rniczo-Hutnicz膮 i Politechnik膮 Wroc艂awsk膮 (po 3 programy) oraz Politechnik膮 艢l膮sk膮 (2 programy).

Ranking Studi贸w In偶ynierskich , pionierski w Polsce, adresowany jest do tegorocznych maturzyst贸w, kt贸rzy ju偶 wkr贸tce wybiera膰 b臋d膮 uczelni臋 i kierunek studi贸w.

– Zapewnienie zdolnej m艂odzie偶y najwy偶szej klasy wykszta艂cenia in偶ynierskiego le偶y w interesie polskiej gospodarki – m贸wi Waldemar Siwi艅ski , prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomys艂odawca Rankingu Studi贸w In偶ynierskich. – Chcemy pom贸c m艂odym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studi贸w w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i daj膮cych dobre perspektywy zatrudnienia i zarobk贸w.

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowa艂a Kapitu艂a, pracuj膮ca pod kierownictwem prof. Micha艂a Kleibera , w sk艂ad kt贸rej wchodz膮 zar贸wno eksperci z zakresu szkolnictwa wy偶szego, jak i przedstawiciele r贸偶nych dziedzin przemys艂u.

Do oceny studi贸w u偶yto 13 wska藕nik贸w pogrupowanych w sze艣膰 kryteri贸w. S膮 to:

路 PRESTI呕 – mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej;

路 ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY – mierzone poprzez: badanie opinii pracodawc贸w (realizowane przez „IBM Indicator”) oraz badanie „Ekonomiczne Losy Absolwent贸w” (realizowane przez MNiSW);

路 POTENCJA艁 AKADEMICKI – wska藕niki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;

路 EFEKTYWNO艢膯 NAUKOWA – wska藕niki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha;

路 POTENCJA艁 DYDAKTYCZNY – wska藕niki: jako艣膰 przyj臋tych na studia, dost臋pno艣膰 kadr wysokokwalifikowanych dla student贸w, wyr贸偶niaj膮ca ocena PKA oraz akredytacje 艣rodowiskowe;

路 INNOWACYJNO艢膯 – wska藕nik: patenty i prawa ochronne.

W pierwszej edycji Rankingu Studi贸w In偶ynierskich ocenione zosta艂y nast臋puj膮ce kierunki: automatyka i robotyka * architektura i urbanistyka * biotechnologia * budownictwo * elektrotechnika * elektronika i telekomunikacja * energetyka * fizyka techniczna * geodezja i kartografia * g贸rnictwo i geologia * in偶ynieria biomedyczna * in偶ynieria materia艂owa * logistyka * in偶ynieria chemiczna * in偶ynieria 艣rodowiska * zarz膮dzanie i in偶ynieria produkcji * kierunki IT (informatyka) * mechanika i budowa maszyn * mechatronika * technologia chemiczna * transport.

Zwyci臋zcy I Rankingu Studi贸w In偶ynierskich Perspektywy 2017

ARCHITEKTURA

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Architektury

2. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Architektury

3. Politechnika 艢l膮ska, Wydzia艂 Architektury

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

1.Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

2. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 In偶ynierii Mechanicznej i Robotyki

3. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Mechatroniki

BIOTECHNOLOGIA

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Chemiczny

2. Politechnika 艢l膮ska, Wydzia艂 Automatyki, Elektroniki i Informatyki

3. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Chemiczny

BUDOWNICTWO

1. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Budownictwa L膮dowego i Wodnego

2. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 In偶ynierii L膮dowej

3. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 G贸rnictwa i Geoin偶ynierii

ELEKTRONIKA

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Elektroniki i Technik Informacyjnych

2. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

3. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Elektroniki Mikrosystem贸w i Fotoniki

ELEKTROTECHNIKA

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Elektryczny

2. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In偶ynierii Biomedycznej

3. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Elektryczny

ENERGETYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

2. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 Energetyki i Paliw

3. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Mechaniczno-Energetyczny

FIZYKA TECHNICZNA

1. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 Fizyki i Informatyki Stosowanej

2. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Fizyki

3. Uniwersytet Miko艂aja Kopernika, Wydzia艂 Fizyki, Astronomii i Informatyki

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Geodezji i Kartografii

2. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 Geodezji G贸rniczej i In偶ynierii 艢rodowiska

3. Uniwersytet Warmi艅sko-Mazurski, Wydzia艂 Geodezji, In偶ynierii Przestrzennej i Budownictwa

G贸RNICTWO I GEOLOGIA

1. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Geoin偶ynierii, G贸rnictwa i Geologii

2. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 Wiertnictwa, Nafty i Gazu

3. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 G贸rnictwa i Geoin偶ynierii

INFORMATYKA

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Elektroniki i Technik Informacyjnych

2. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In偶ynierii Biomedycznej

3. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

IN呕YNIERIA BIOMEDYCZNA

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Mechatroniki

2. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Elektroniki i Technik Informacyjnych

3. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In偶ynierii Biomedycznej

IN呕YNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 In偶ynierii Chemicznej i Procesowej

2. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Chemiczny

3. Politechnika Pozna艅ska, Wydzia艂 Technologii Chemicznej

IN呕YNIERIA MATERIA艁OWA

1. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 In偶ynierii Materia艂owej i Ceramiki

2. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 In偶ynierii Materia艂owej

3. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 In偶ynierii Metali i Informatyki Przemys艂owej

IN呕YNIERIA 艢RODOWISKA

1. Politechnika 艢l膮ska, Wydzia艂 In偶ynierii 艢rodowiska i Energetyki

2. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i In偶ynierii 艢rodowiska

3. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 In偶ynierii 艢rodowiska

LOGISTYKA

1. Politechnika 艢l膮ska, Wydzia艂 Organizacji i Zarz膮dzania

2. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia艂 Mechaniczny

3. Politechnika Opolska, Wydzia艂 In偶ynierii Produkcji i Logistyki

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 In偶ynierii Mechanicznej i Robotyki

2. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

3. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Mechaniczny

MECHATRONIKA

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Mechatroniki

2. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Mechaniczny

3. Akademia G贸rniczo-Hutnicza, Wydzia艂 In偶ynierii Mechanicznej i Robotyki

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Chemiczny

2. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Chemiczny

3. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

TRANSPORT

1. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Transportu

2. Politechnika 艢l膮ska, Wydzia艂 Transportu

3. Politechnika 艁贸dzka, Wydzia艂 Mechaniczny

ZARZ膭DZANIE I IN呕YNIERIA PRODUKCJI

1. Politechnika Wroc艂awska, Wydzia艂 Mechaniczny

2. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 In偶ynierii Produkcji

3. Politechnika Warszawska, Wydzia艂 Zarz膮dzania

Organizator Rankingu : Perspektywy

Partnerzy Rankingu : Delphi Poland, Flextronics International, IDT Poland

fot. pixabay