Infrastruktura i środowisko

Po co buduje się zalewy na rzekach?

W Polsce istnieje ponad 140 sztucznych zbiorników wodnych. Najstarszym jest zapora Mylof zbudowana na rzece Brda w 1848 r. W 2013 r. na rzece Myja został utworzony akwen Smardzew. Sztuczne zbiorniki mają różnorodne zastosowanie. Podstawowymi z nich są funkcje przeciwpowodziowe lub przeciwpożarowe. Większość zalewów pełni także rolę ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych oraz […]